beta версия

Специалност Геодезия в университети:


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Геодезия
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Геодезия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT * FROM specialty WHERE hide = 0 AND url = 'geodeziya'
UPDATE specialty SET hits = (hits + 1) WHERE specialtyID = '294'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND specialtyID = '294' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '592' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '680' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '503'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '592'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '592'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '680'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '680'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cSpec] => geodeziya
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 592
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 294
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Геодезия
      [longName] => Геодезия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => geodeziya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 680
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 294
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Геодезия
      [longName] => Геодезия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geodeziya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 503
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+