beta версия

Технология и управление на транспорта

Технология и управление на транспорта в РУ - Русе

Русенски университет ''Ангел Кънчев''

Университети със специалност Технология и управление на транспорта горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за превоз на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните процеси; мениджмънта и маркетинга в транспорта; структурата и функционирането на европейския транспортен пазар; организацията и управлението на международните превози; спедицията и логистиката; поддържането и ремонта на транспортна техника; организацията, управлението и безопасността на движението; планирането и проектирането на транспортни системи и комуникации; информационните системи в транспорта; финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право и др. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта.

Професионална реализация:

 • Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер по транспорта".

 • Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по тези специалности могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер".

 • По време на следването студентите от Транспортния факултет имат възможност да придобият допълнителна професионална квалификация за водачи на МПС категории В, С, тракторист-машинист и инструктор за обучение на водачи на МПС.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'ru'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'tehnologiya-i-upravlenie-na-transporta' AND universityID='4'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '400'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '400' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1433'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1434'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '1095'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '358' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '400' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '400'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '358'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '167' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '365'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '167'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '400' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '400'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '921' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '921'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => tehnologiya-i-upravlenie-na-transporta
  [uni] => ru
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 400
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 4
  [specialtyID] => 358
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Технология и управление на транспорта
  [longName] => Технология и управление на транспорта
  [fo] => 2
  [otherLang] => 0
  [url] => tehnologiya-i-upravlenie-na-transporta
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+