beta версия

Икономика на транспорта

Икономика на транспорта в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Икономика на транспорта горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Подготвя висококвалифицирани специалисти за фирмите на железопътния, автомобилния, водния, въздушния и други видове транспорт. Получената теоретична и приложна подготовка ще им позволи да оценяват финансовите резултати от дейността на транспортните фирми, да предлагат решения за тяхното подобряване, да разработват стратегии, прогнози, бизнес планове и др.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Транспорт и застраховане", "Основи на комуникациите", "Корпоративна сигурност", "Основи на туризма", "Информационни технологии", "Количествени методи и модели", "Управление на човешките ресурси", "Иновации", "Борсови операции", "Системи за управленски контрол", "Икономика на транспорта", "Транспортно проектиране" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Предприемачество в транспорта", "Икономически анализ на транспортната фирма", "Управление на транспорта", "Международен транспорт", "Технология на транспортните процеси", "Индустриален бизнес", "Регионални екологични конфликти", "Финансов мениджмънт на транспортната фирма", "Пътнически транспорт", "Маркетинг на транспорта", "Организация на транспорта в отраслите", "География на транспорта" и др.

Всички студенти, завършили втори курс, могат да кандидатстват за стипендиантски програми на БДЖ, а договори със сдруженията на превозвачи и спедитори предвиждат завършилите да работят по специалността си.

Завършилите специалността могат да работят като: мениджъри, икономисти, аналитици, проучватели, прогнозисти и др. във всички видове транспортни фирми, транспортни отдели на външнотърговски фирми, пред- ставителства на фирми с международна транспортна дейност в чужбина, индустриални и туристически фирми, транспортно-спедиторски организации и др., специалисти по вътрешнофирмено планиране и прогнозиране в отделните видове транспорт и по организация на транспортната дейност в различни отрасли на националното стопанство, да разработват насоките за развитие на транспортните фирми и повишаване конкурентоспособността им на вътрешния и международния транспортен пазар.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'unss'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'ikonomika-na-transporta' AND universityID='8'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '123'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '123' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '421'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '422'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '168'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '105' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '123' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '123'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '105'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '123' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '123'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '925' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '925'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => ikonomika-na-transporta
  [uni] => unss
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 123
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 8
  [specialtyID] => 105
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Икономика на транспорта
  [longName] => Икономика на транспорта
  [fo] => 0
  [otherLang] => 0
  [url] => ikonomika-na-transporta
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+