beta версия

Специалност Международни икономически отношения в университети:


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Международен бизнес
Икономически университет - Варна
Варна
Международни икономически отношения
Бургаски свободен университет
Бургас
Международни икономически отношения
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Международни икономически отношения
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Международни икономически отношения
Университет за национално и световно стопанство
София
Международни икономически отношения
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Международни икономически отношения
Икономически университет - Варна
Варна
Международни икономически отношения
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Международни икономически отношения
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Международни икономически отношения
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Международни икономически отношения с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT * FROM specialty WHERE hide = 0 AND url = 'mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya'
UPDATE specialty SET hits = (hits + 1) WHERE specialtyID = '176'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND specialtyID = '176' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '284' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '24' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '31' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '68' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '132' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '218' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '218' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '218' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '58'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '283' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '321' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '403' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '403' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '403' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '296'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '492' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '492' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '492' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '411'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1088' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '284'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '284'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '68'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '132'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '132'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '218'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '218'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '283'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '283'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '321'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '403'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '403'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '492'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '492'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1088'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1088'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cSpec] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 284
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международен бизнес
      [longName] => Международен бизнес
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => mejdunaroden-biznes
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 24
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 31
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 68
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 132
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => МИО
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mio
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 142
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 218
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 58
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 283
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 321
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => МИО
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => mio
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 403
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 296
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 492
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 411
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1088
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения с преподаване на английски език
      [longName] => Международни икономически отношения с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnoshenia-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+