beta версия

Специалност Психология в университети:


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Психология
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Психология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Психология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Психология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Психология
Нов български университет
София
Психология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Психология
Бургаски свободен университет
Бургас
Психология и консултиране
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Психология на английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Психология на български и английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT * FROM specialty WHERE hide = 0 AND url = 'psihologiya'
UPDATE specialty SET hits = (hits + 1) WHERE specialtyID = '232'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND specialtyID = '232' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '56' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '97' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '242' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '242' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '242' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '124'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '273' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '159'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '373' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '458' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '458' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '458' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '563'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1051' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1000' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1007' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1008' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '56'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '97'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '242'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '242'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '273'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '373'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '458'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '458'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1051'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1000'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1007'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1008'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cSpec] => psihologiya
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 56
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 97
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 242
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 124
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 273
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 159
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 373
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 458
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 563
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1051
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1000
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология и консултиране
      [longName] => Психология и консултиране
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologia-i-konsultirane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1007
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология на английски език
      [longName] => Психология на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => psihologia-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1008
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология на български и английски език
      [longName] => Психология на български и английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => psihologia-na-balgarski-i-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+