beta версия

Специалност Публична администрация в университети:


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Публична администрация
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Публична администрация
Университет за национално и световно стопанство
София
Публична администрация
Технически университет - София
София
Публична администрация
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Публична администрация
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Публична администрация
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Публична администрация
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Публична администрация
Технически университет-Габрово
Габрово
Публична администрация
Икономически университет - Варна
Варна
Публична администрация
Бургаски свободен университет
Бургас
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT * FROM specialty WHERE hide = 0 AND url = 'publichna-administraciya'
UPDATE specialty SET hits = (hits + 1) WHERE specialtyID = '233'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND specialtyID = '233' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '98' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '138' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '165' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '362'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '243' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '243' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '243' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '66'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '285' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '524'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '323' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '408' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '408' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '408' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '773' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1031' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1050' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '98'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '138'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '138'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '165'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '165'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '243'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '243'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '285'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '285'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '323'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '408'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '408'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '773'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '773'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1031'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1031'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1050'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cSpec] => publichna-administraciya
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 98
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 138
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 165
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 362
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 243
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 66
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 285
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 524
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 323
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 408
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 291
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 773
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administracia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1031
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administracia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1050
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administracia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+