beta версия

Специалност Стопанско управление в университети:


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Стопанско управление
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Стопанско управление
Технически университет - София
София
Стопанско управление
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Стопанско управление
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Стопанско управление
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Стопанско управление
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Стопанско управление
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Стопанско управление
Лесотехнически университет-София
София
Стопанско управление
Технически университет-Габрово
Габрово
Стопанско управление
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Пловдив
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT * FROM specialty WHERE hide = 0 AND url = 'stopansko-upravlenie'
UPDATE specialty SET hits = (hits + 1) WHERE specialtyID = '255'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND specialtyID = '255' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '101' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '166' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '363'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '249' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '249' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '249' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '326' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '494' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '494' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '494' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '516' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '516'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '700' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '551'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '25'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '711' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '711' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '711' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '711' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '711' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '711' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '711' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '774' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '50'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '975' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '975' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '975' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '975' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '975' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '975' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '975' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '101'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '166'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '166'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '249'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '249'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '326'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '494'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '494'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '516'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '516'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '700'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '700'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '711'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '25'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '25'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '711'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '774'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '774'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '975'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '50'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '50'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '975'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cSpec] => stopansko-upravlenie
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 101
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 166
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 363
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 249
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 65
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 326
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 494
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 410
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 516
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 516
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 700
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 551
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 711
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 25
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Лесотехнически университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 774
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 975
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 50
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+