beta версия

Специалности в Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Балетно изкуство(балетна педагогика или балетна режисура)
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Българска народна хореография
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Графичен дизайн и фотография
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Дизайн на облеклото
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Дирижиране на народни състави
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Дирижиране(хорово и оркестрово)
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Изпълнителско изкуство(класически инструмент или класическо пеене)
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Изпълнителско изкуство(народен инструмент или народно пеене)
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Изпълнителско изкуство(поп и джаз)
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Композиция
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Музикознание(Етномузикознание,Теоретично музикознание,Историческо музикознание,Музикална естетика)
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Педагогика на обучението по музика
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Сценография
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Църковна живопис
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
Пловдив
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'amtii-plovdiv'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '34' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '885' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '885' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '885' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '885' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '885' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '885' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '885' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '879' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '879' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '879' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '879' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '879' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '879' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '879' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '889' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '889' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '889' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '889' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '889' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '889' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '889' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '888' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '888' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '888' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '888' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '888' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '888' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '888' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '892' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '892' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '892' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '892' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '892' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '892' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '892' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '890' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '890' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '890' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '890' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '890' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '890' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '890' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '882' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '882' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '882' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '882' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '882' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '882' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '882' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '884' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '884' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '884' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '884' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '884' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '884' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '884' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '883' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '883' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '883' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '883' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '883' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '883' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '883' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '881' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '881' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '881' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '881' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '881' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '881' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '881' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '891' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '891' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '891' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '891' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '891' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '891' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '891' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '880' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '880' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '880' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '880' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '880' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '880' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '880' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '878' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '878' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '878' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '878' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '878' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '878' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '878' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '886' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '886' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '886' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '886' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '886' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '886' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '886' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '887' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '887' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '887' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '887' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '887' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '887' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '887' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '885'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '885'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '879'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '879'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '889'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '889'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '888'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '888'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '892'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '892'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '890'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '890'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '882'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '882'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '884'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '884'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '883'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '883'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '881'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '881'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '891'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '891'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '880'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '880'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '878'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '878'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '886'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '886'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '887'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '34'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '887'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => amtii-plovdiv
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 885
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 567
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Балетно изкуство(балетна педагогика или балетна режисура)
      [longName] => Балетно изкуство(балетна педагогика или балетна режисура)
      [fo] => 1
      [otherLang] => 0
      [url] => baletno-izkustvobaletna-pedagogika-ili-baletna-rejisura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 879
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 43
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска народна хореография
      [longName] => Българска народна хореография
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-narodna-horeografia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 889
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 571
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Графичен дизайн и фотография
      [longName] => Графичен дизайн и фотография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => grafichen-dizayn-i-fotografia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 888
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 570
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дизайн на облеклото
      [longName] => Дизайн на облеклото
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dizayn-na-oblekloto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 892
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 574
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дирижиране на народни състави
      [longName] => Дирижиране на народни състави
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dirijirane-na-narodni-sastavi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 890
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 572
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дирижиране(хорово и оркестрово)
      [longName] => Дирижиране(хорово и оркестрово)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dirijiranehorovo-i-orkestrovo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 882
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 564
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изпълнителско изкуство(класически инструмент или класическо пеене)
      [longName] => Изпълнителско изкуство(класически инструмент или класическо пеене)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izpalnitelsko-izkustvoklasicheski-instrument-ili-klasichesko-peene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 884
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 566
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изпълнителско изкуство(народен инструмент или народно пеене)
      [longName] => Изпълнителско изкуство(народен инструмент или народно пеене)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izpalnitelsko-izkustvonaroden-instrument-ili-narodno-peene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 883
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 565
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изпълнителско изкуство(поп и джаз)
      [longName] => Изпълнителско изкуство(поп и джаз)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izpalnitelsko-izkustvopop-i-djaz
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 881
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 523
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Композиция
      [longName] => Композиция
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompozicia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 891
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 573
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музикознание(Етномузикознание,Теоретично музикознание,Историческо музикознание,Музикална естетика)
      [longName] => Музикознание(Етномузикознание,Теоретично музикознание,Историческо музикознание,Музикална естетика)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzikoznanieetnomuzikoznanieteoretichno-muzikoznanieistorichesko-muzikoznaniemuzikalna-estetika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 880
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 342
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по изобразително изкуство
      [longName] => Педагогика на обучението по изобразително изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-izobrazitelno-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 878
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 339
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по музика
      [longName] => Педагогика на обучението по музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 886
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 568
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Сценография
      [longName] => Сценография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => scenografia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 887
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 34
      [specialtyID] => 569
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Църковна живопис
      [longName] => Църковна живопис
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => carkovna-jivopis
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+