beta версия

Специалности в Аграрен университет-Пловдив


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Аграрен туризъм
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Аграрна икономика
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Аграрно инженерство
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Агробизнес
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Агролесовъдни системи и планинско земеделие
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Агрономство(Декоративно градинарство)
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Агрономство(Лозаро-градинарство)
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Агрономство(Полевъдство)
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Агрономство(Растителни биотехнологии)
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Агрономство(Тропично и субтропично замеделие)
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Биологично земеделие
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Екология и опазване на околната среда
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Животновъдство(Зооинженерство)
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Растителна биология
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Растителна защита
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Селекция и семепроизводство
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Управление на регионалното развитие
Аграрен университет-Пловдив
Пловдив
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'au-plovdiv'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '30' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '809' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '809' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '809' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '809' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '809' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '809' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '809' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '795' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '795' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '795' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '795' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '795' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '795' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '795' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '793' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '793' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '793' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '793' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '793' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '793' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '793' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '797' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '797' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '797' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '797' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '797' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '797' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '797' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '807' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '807' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '807' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '807' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '807' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '807' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '807' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '805' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '805' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '805' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '805' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '805' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '805' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '805' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '802' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '802' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '802' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '802' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '802' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '802' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '802' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '796' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '796' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '796' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '796' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '796' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '796' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '796' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '798' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '798' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '798' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '798' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '798' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '798' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '798' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '804' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '804' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '804' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '804' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '804' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '804' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '804' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '806' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '806' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '806' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '806' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '806' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '806' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '806' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '794' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '794' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '794' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '794' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '794' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '794' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '794' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '801' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '801' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '801' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '801' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '801' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '801' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '801' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '800' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '800' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '800' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '800' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '800' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '800' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '800' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '803' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '803' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '803' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '803' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '803' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '803' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '803' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '799' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '799' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '799' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '799' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '799' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '799' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '799' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '808' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '808' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '808' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '808' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '808' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '808' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '808' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '809'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '809'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '795'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '795'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '793'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '793'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '797'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '797'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '807'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '807'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '805'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '805'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '802'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '802'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '796'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '796'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '798'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '798'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '804'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '804'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '806'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '806'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '794'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '794'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '801'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '801'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '800'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '800'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '803'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '803'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '799'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '799'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '808'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '30'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '808'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => au-plovdiv
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 809
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 514
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрен туризъм
      [longName] => Аграрен туризъм
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agraren-turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 795
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 8
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрна икономика
      [longName] => Аграрна икономика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agrarna-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 793
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 9
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрно инженерство
      [longName] => Аграрно инженерство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agrarno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 797
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 502
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агробизнес
      [longName] => Агробизнес
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agrobiznes
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 807
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 512
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агролесовъдни системи и планинско земеделие
      [longName] => Агролесовъдни системи и планинско земеделие
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agrolesovadni-sistemi-i-planinsko-zemedelie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 805
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 509
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агрономство(Декоративно градинарство)
      [longName] => Агрономство(Декоративно градинарство)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agronomstvodekorativno-gradinarstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 802
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 507
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агрономство(Лозаро-градинарство)
      [longName] => Агрономство(Лозаро-градинарство)
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agronomstvolozaro-gradinarstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 796
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 501
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агрономство(Полевъдство)
      [longName] => Агрономство(Полевъдство)
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agronomstvopolevadstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 798
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 503
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агрономство(Растителни биотехнологии)
      [longName] => Агрономство(Растителни биотехнологии)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agronomstvorastitelni-biotehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 804
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 508
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агрономство(Тропично и субтропично замеделие)
      [longName] => Агрономство(Тропично и субтропично замеделие)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agronomstvotropichno-i-subtropichno-zamedelie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 806
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 511
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биологично земеделие
      [longName] => Биологично земеделие
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologichno-zemedelie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 794
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologia-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 801
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 506
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Животновъдство(Зооинженерство)
      [longName] => Животновъдство(Зооинженерство)
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => jivotnovadstvozooinjenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 800
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 505
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Растителна биология
      [longName] => Растителна биология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => rastitelna-biologia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 803
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 447
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Растителна защита
      [longName] => Растителна защита
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => rastitelna-zashtita
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 799
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 504
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Селекция и семепроизводство
      [longName] => Селекция и семепроизводство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => selekcia-i-semeproizvodstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 808
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 30
      [specialtyID] => 513
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Управление на регионалното развитие
      [longName] => Управление на регионалното развитие
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => upravlenie-na-regionalnoto-razvitie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Аграрен университет-Пловдив
          [cityID] => 2
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+