beta версия

Специалности в Бургаски свободен университет


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Бизнес адиминистрация
Бургаски свободен университет
Бургас
Връзки с обществеността
Бургаски свободен университет
Бургас
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Бургаски свободен университет
Бургас
Журналистика
Бургаски свободен университет
Бургас
Информатика и компютърни науки
Бургаски свободен университет
Бургас
Компютърни системи и технологии
Бургаски свободен университет
Бургас
Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
Бургаски свободен университет
Бургас
Комуникационна техника и компютърни мрежи
Бургаски свободен университет
Бургас
Маркетинг
Бургаски свободен университет
Бургас
Международни икономически отношения
Бургаски свободен университет
Бургас
Обществени комуникации и социална психология
Бургаски свободен университет
Бургас
Право
Бургаски свободен университет
Бургас
Приложна информатика и мултимедия
Бургаски свободен университет
Бургас
Психология
Бургаски свободен университет
Бургас
Публична администрация
Бургаски свободен университет
Бургас
Софтуерно инженерство
Бургаски свободен университет
Бургас
Социални дейности и консултиране
Бургаски свободен университет
Бургас
Счетоводство и контрол
Бургаски свободен университет
Бургас
Финанси
Бургаски свободен университет
Бургас
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'bsu'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '10' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '4' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '4' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '4' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '4' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '4' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '4' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '4' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '19' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '19' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '19' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '19' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '19' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '19' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '19' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '5' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '5' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '5' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '5' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '5' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '5' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '5' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '20' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '20' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '20' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '20' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '20' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '20' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '20' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '21' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '21' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '21' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '21' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '21' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '21' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '21' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '22' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '22' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '22' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '22' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '22' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '22' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '22' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '23' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '23' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '23' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '23' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '23' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '23' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '23' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1055' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1055' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1055' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1055' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1055' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1055' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1055' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1049' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1049' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1049' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1049' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1049' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1049' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1049' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '24' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '24' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '25' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '25' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '25' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '25' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '25' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '25' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '25' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '424' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '424' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '424' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '26' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '26' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '26' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '26' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '26' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '26' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '26' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1051' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1051' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1050' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1050' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '27' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '27' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '27' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '27' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '27' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '27' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '27' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1052' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1052' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1052' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1052' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1052' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1052' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1052' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1053' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1053' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1053' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1053' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1053' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1053' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1053' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1054' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1054' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1054' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1054' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1054' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1054' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1054' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '19'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '20'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '21'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1055'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1049'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '25'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '424'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1051'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1050'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1052'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1053'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1054'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => bsu
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 4
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 26
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес адиминистрация
      [longName] => Бизнес адиминистрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-adiministraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 19
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 60
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Връзки с обществеността
      [longName] => Връзки с обществеността
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => vrazki-s-obshtestvenostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 5
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 85
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроснабдяване и електрообзавеждане
      [longName] => Електроснабдяване и електрообзавеждане
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektrosnabdyavane-i-elektroobzavejdane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 20
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 89
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Журналистика
      [longName] => Журналистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => jurnalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 21
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 124
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика и компютърни науки
      [longName] => Информатика и компютърни науки
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika-i-kompyutarni-nauki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 22
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 23
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 151
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
      [longName] => Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => komunikacii-i-elektronizaciya-za-vazobnovyaemi-energiyni-iztochnici
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1055
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 658
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Комуникационна техника и компютърни мрежи
      [longName] => Комуникационна техника и компютърни мрежи
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => komunikacionna-tehnika-i-kompyutarni-mreji
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1049
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 24
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 25
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 208
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Обществени комуникации и социална психология
      [longName] => Обществени комуникации и социална психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => obshtestveni-komunikacii-i-socialna-psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 424
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 0
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 26
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 225
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна информатика и мултимедия
      [longName] => Приложна информатика и мултимедия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-informatika-i-multimediya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1051
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1050
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administracia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 27
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 244
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Софтуерно инженерство
      [longName] => Софтуерно инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => softuerno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1052
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности и консултиране
      [longName] => Социални дейности и консултиране
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti-i-konsultirane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1053
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 256
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Счетоводство и контрол
      [longName] => Счетоводство и контрол
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => schetovodstvo-i-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1054
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 10
      [specialtyID] => 254
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси
      [longName] => Финанси
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Бургаски свободен университет
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 10
              [type] => 0
              [name] => wzd5w1369236430.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+