beta версия
 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'bsu'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'socialni-deynosti-i-konsultirane' AND universityID='10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1052'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '1052' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '989'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '990'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '991'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '992'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '247' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '1052' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1052'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '247'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '99' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '99'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '248' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '130'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '248'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '296' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '170'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '296'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '419' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '293'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '419'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '459' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '459'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '670' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '670'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '772' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '772'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '818' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '818'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1052' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1052'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => socialni-deynosti-i-konsultirane
  [uni] => bsu
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 1052
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 10
  [specialtyID] => 247
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Социални дейности и консултиране
  [longName] => Социални дейности и консултиране
  [fo] => 0
  [otherLang] => 0
  [url] => socialni-deynosti-i-konsultirane
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+