beta версия

Специалности в Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Биотехнологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Българска филология
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Български език и история
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Екология и опазване на околната среда
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Електроника
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Индустриален мениджмънт
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Компютърни системи и технологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Маркетинг
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Медицинска сестра
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Начална училищна педагогика и чужд език
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Неорганични химични технологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Органични химични технологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Предучилищна и начална училищна педагогика
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Предучилищна педагогика и чужд език
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Социална педагогика
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Стопанско управление
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Технология на материалите и материалознание
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Туризъм
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Химично инженерство
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Химия
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'btu-burgas'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '17' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '510' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '510' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '510' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '510' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '510' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '509'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '524' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '524' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '524' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '524' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '524' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '454'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '525' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '525' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '525' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '525' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '525' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '521'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '528' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '528' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '528' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '528' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '528' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '515'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '515' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '515' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '515' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '515' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '515' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '514'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '518' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '518' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '518' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '518' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '518' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '517'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '514' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '514' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '514' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '514' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '514' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '588'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '517' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '517' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '517' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '517' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '517' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '516'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '526' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '526' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '526' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '526' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '526' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '526' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '526' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '522'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '521' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '521' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '521' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '521' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '521' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '519'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '511' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '511' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '511' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '511' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '511' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '511' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '511' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '510'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '509' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '509' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '509' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '509' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '509' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '508'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '522' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '522' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '522' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '522' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '522' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '520'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '520' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '520' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '520' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '520' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '520' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '519'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '523' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '523' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '523' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '523' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '523' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '520'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '516' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '516' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '516'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '513' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '513' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '513' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '513' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '513' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '511'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '519' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '519' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '519' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '519' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '519' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '589'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '512' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '512' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '512' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '512' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '512' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '512'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '527' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '527' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '527' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '527' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '527' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '587'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '510'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '510'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '524'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '524'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '525'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '525'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '528'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '528'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '515'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '515'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '518'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '518'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '514'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '514'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '517'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '517'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '526'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '526'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '521'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '521'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '511'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '511'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '509'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '509'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '522'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '522'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '520'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '520'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '523'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '523'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '516'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '516'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '513'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '513'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '519'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '519'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '512'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '512'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '527'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '527'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => btu-burgas
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 510
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 41
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биотехнологии
      [longName] => Биотехнологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biotehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 509
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 524
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 44
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска филология
      [longName] => Българска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 454
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 525
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 47
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и история
      [longName] => Български език и история
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 521
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 528
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 515
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 515
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 82
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроника
      [longName] => Електроника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 514
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 518
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 517
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 514
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 588
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 517
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 516
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 526
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 172
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска сестра
      [longName] => Медицинска сестра
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-sestra
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 522
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 521
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 387
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [longName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 519
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 511
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 385
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Неорганични химични технологии
      [longName] => Неорганични химични технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => neorganichni-himichni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 510
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 509
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 384
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Органични химични технологии
      [longName] => Органични химични технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => organichni-himichni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 508
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 522
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 520
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 520
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 371
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [longName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 519
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 523
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 245
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална педагогика
      [longName] => Социална педагогика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 520
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 516
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 516
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 513
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 293
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на материалите и материалознание
      [longName] => Технология на материалите и материалознание
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-materialite-i-materialoznanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 511
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 519
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 589
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 512
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 386
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химично инженерство
      [longName] => Химично инженерство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => himichno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 512
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 527
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 17
      [specialtyID] => 285
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия
      [longName] => Химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
          [cityID] => 10
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 42
              [type] => 0
              [name] => vjhe61374670987.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:03:14
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 10
          [longName] => Бургас
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 3
              [type] => 0
              [name] => 1ykmp1369236110.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:21:56
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 587
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+