beta версия

Специалности в Химикотехнологичен и металургичен университет-София


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автоматика и информационни технологии
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Биотехнологии
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Електрохимични технологии и защита от корозия
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Енергийна и екологична ефективност в металургията
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Индустриален мениджмънт
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Инженерна екология и опазване на околната среда
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Инженерни материали и материалознание
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Материали и мениджмънт
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Металургия
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Металургия(на английски език)
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Неорганични химични технологии
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Полимерно инженерство
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Природни и алтернативни горива
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Технологичен дизайн на текстила и кожите
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Технология на полиграфията
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Технология на стъклото,керамиката и свързващите вещества
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Фин органичен синтез
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Химично и биохимично инженерство(с преподаване на френски език)
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Химично инженерство
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Химично инженерство(на немски език)
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Целулоза,хартия и опаковки
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'htmu-sofia'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '26' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '737' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '737' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '737' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '737' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '737' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '737' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '737' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '730' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '730' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '730' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '730' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '730' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '730' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '730' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '716' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '716' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '716' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '716' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '716' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '716' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '716' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '729' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '729' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '729' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '729' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '729' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '729' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '729' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '735' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '735' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '735' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '735' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '735' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '735' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '735' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '717' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '717' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '717' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '717' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '717' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '717' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '717' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '736' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '736' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '736' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '736' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '736' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '736' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '736' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '731' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '731' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '731' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '731' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '731' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '731' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '731' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '732' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '732' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '732' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '732' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '732' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '732' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '732' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '733' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '733' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '733' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '733' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '733' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '733' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '733' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '734' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '734' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '734' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '734' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '734' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '734' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '734' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '713' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '713' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '713' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '713' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '713' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '713' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '713' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '727' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '727' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '727' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '727' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '727' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '727' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '727' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '724' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '724' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '724' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '724' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '724' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '724' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '724' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '726' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '726' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '726' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '726' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '726' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '726' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '726' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '723' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '723' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '723' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '723' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '723' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '723' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '723' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '728' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '728' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '728' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '728' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '728' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '728' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '728' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '722' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '722' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '722' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '722' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '722' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '722' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '722' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '738' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '738' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '738' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '738' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '738' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '738' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '738' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '714' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '714' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '714' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '714' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '714' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '714' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '714' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '715' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '715' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '715' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '715' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '715' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '715' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '715' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '725' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '725' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '725' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '725' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '725' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '725' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '725' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '737'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '737'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '730'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '730'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '716'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '716'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '729'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '729'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '735'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '735'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '717'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '717'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '736'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '736'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '731'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '731'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '732'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '732'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '733'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '733'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '734'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '734'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '713'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '713'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '727'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '727'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '724'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '724'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '726'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '726'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '723'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '723'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '728'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '728'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '722'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '722'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '738'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '738'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '714'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '714'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '715'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '715'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '725'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '26'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '725'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => htmu-sofia
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 737
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 474
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автоматика и информационни технологии
      [longName] => Автоматика и информационни технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomatika-i-informacionni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 730
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 467
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
      [longName] => Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => bezopasnost-na-proizvodstvata-i-zashtita-pri-bedstvia-i-avarii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 716
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 41
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биотехнологии
      [longName] => Биотехнологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biotehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 729
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 466
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електрохимични технологии и защита от корозия
      [longName] => Електрохимични технологии и защита от корозия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektrohimichni-tehnologii-i-zashtita-ot-korozia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 735
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 472
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Енергийна и екологична ефективност в металургията
      [longName] => Енергийна и екологична ефективност в металургията
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => energiyna-i-ekologichna-efektivnost-v-metalurgiata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 717
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 736
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 473
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна екология и опазване на околната среда
      [longName] => Инженерна екология и опазване на околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-ekologia-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 731
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 468
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерни материали и материалознание
      [longName] => Инженерни материали и материалознание
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerni-materiali-i-materialoznanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 732
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 469
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Материали и мениджмънт
      [longName] => Материали и мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => materiali-i-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 733
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 470
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Металургия
      [longName] => Металургия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => metalurgia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 734
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 470
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Металургия
      [longName] => Металургия(на английски език)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => metalurgia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 713
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 385
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Неорганични химични технологии
      [longName] => Неорганични химични технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => neorganichni-himichni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 727
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 464
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Полимерно инженерство
      [longName] => Полимерно инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => polimerno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 724
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 461
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Природни и алтернативни горива
      [longName] => Природни и алтернативни горива
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prirodni-i-alternativni-goriva
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 726
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 463
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технологичен дизайн на текстила и кожите
      [longName] => Технологичен дизайн на текстила и кожите
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologichen-dizayn-na-tekstila-i-kojite
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 723
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 460
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на полиграфията
      [longName] => Технология на полиграфията
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologia-na-poligrafiata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 728
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 465
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на стъклото,керамиката и свързващите вещества
      [longName] => Технология на стъклото,керамиката и свързващите вещества
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologia-na-staklotokeramikata-i-svarzvashtite-veshtestva
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 722
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 459
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Фин органичен синтез
      [longName] => Фин органичен синтез
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fin-organichen-sintez
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 738
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 475
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химично и биохимично инженерство
      [longName] => Химично и биохимично инженерство(с преподаване на френски език)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 3
      [url] => himichno-i-biohimichno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 714
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 386
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химично инженерство
      [longName] => Химично инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himichno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 715
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 386
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химично инженерство(на немски език)
      [longName] => Химично инженерство(на немски език)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 2
      [url] => himichno-injenerstvona-nemski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 725
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 26
      [specialtyID] => 462
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Целулоза,хартия и опаковки
      [longName] => Целулоза,хартия и опаковки
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => celulozahartia-i-opakovki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Химикотехнологичен и металургичен университет-София
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+