beta версия

Специалности в Икономически университет - Варна


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Бизнес икономика
Икономически университет - Варна
Варна
Бизнес информационни системи
Икономически университет - Варна
Варна
Икономика на недвижимата собственост
Икономически университет - Варна
Варна
Икономика на строителството
Икономически университет - Варна
Варна
Икономика на търговията
Икономически университет - Варна
Варна
Информатика
Икономически университет - Варна
Варна
Логистика
Икономически университет - Варна
Варна
Маркетинг
Икономически университет - Варна
Варна
Международен бизнес
Икономически университет - Варна
Варна
Международен туризъм - на РЕ
Икономически университет - Варна
Варна
Международни икономически отношения
Икономически университет - Варна
Варна
Мениджмънт
Икономически университет - Варна
Варна
Публична администрация
Икономически университет - Варна
Варна
Статистика и иконометрия
Икономически университет - Варна
Варна
Стокознание
Икономически университет - Варна
Варна
Счетоводство и контрол
Икономически университет - Варна
Варна
Туризъм
Икономически университет - Варна
Варна
Финанси
Икономически университет - Варна
Варна
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'iu-varna'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '2' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '275' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '275' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '275' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '275' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '275' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '276' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '276' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '276' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '276' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '276' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '278' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '278' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '278' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '278' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '278' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '279' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '279' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '279' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '279' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '279' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '280' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '280' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '280' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '280' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '280' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '281' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '281' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '281' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '281' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '281' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1029' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1029' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1029' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1029' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1029' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1029' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1029' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '282' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '282' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '282' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '282' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '282' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '284' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '284' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1030' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1030' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1030' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1030' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1030' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1030' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1030' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '283' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '283' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '287' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '287' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '287' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '287' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '287' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1031' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1031' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '288' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '288' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '288' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '288' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '288' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '289' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '289' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '289' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '289' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '289' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '291' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '291' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '291' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '291' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '291' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '294' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '294' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '294' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '294' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '294' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '295' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '295' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '295' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '295' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '295' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '568'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '275'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '275'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '276'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '276'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '278'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '278'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '279'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '279'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '280'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '280'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '281'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '281'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1029'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1029'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '282'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '282'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '284'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '284'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1030'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1030'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '283'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '283'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '287'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '287'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1031'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1031'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '288'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '288'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '289'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '289'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '291'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '291'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '294'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '294'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '295'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '295'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => iu-varna
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 275
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 27
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес икономика
      [longName] => Бизнес икономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 276
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 30
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес информационни системи
      [longName] => Бизнес информационни системи
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-informacionni-sistemi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 278
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 101
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на недвижимата собственост
      [longName] => Икономика на недвижимата собственост
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-nedvijimata-sobstvenost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 279
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 104
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на строителството
      [longName] => Икономика на строителството
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-stroitelstvoto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 280
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 107
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на търговията
      [longName] => Икономика на търговията
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-targoviyata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 281
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика
      [longName] => Информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1029
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 253
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Логистика
      [longName] => Логистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => logistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 568
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 282
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 284
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международен бизнес
      [longName] => Международен бизнес
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => mejdunaroden-biznes
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1030
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 651
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международен туризъм - на РЕ
      [longName] => Международен туризъм - на РЕ
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunaroden-turizam-na-re
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 283
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 287
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 366
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мениджмънт
      [longName] => Мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1031
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administracia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 288
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 250
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Статистика и иконометрия
      [longName] => Статистика и иконометрия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => statistika-i-ikonometriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 289
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 252
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стокознание
      [longName] => Стокознание
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stokoznanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 291
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 256
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Счетоводство и контрол
      [longName] => Счетоводство и контрол
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => schetovodstvo-i-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 294
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 295
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 2
      [specialtyID] => 254
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси
      [longName] => Финанси
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Икономически университет - Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 13
              [type] => 0
              [name] => g8io1369236531.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:54
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 568
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+