beta версия

Специалности в Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автоматика, информационна и управляваща техника
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Биотехнология
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Геология и геоинформатика
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Екология и опазване на околната среда
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Електроенергетика и електрообзавеждане
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Компютърни технологии в инженерната дейност
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Маркшайдерство и геодезия
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Механизация на минното производство
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Обогатяване и рециклиране на суровини
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Подземно строителство
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Приложна геофизика
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Разработване на полезни изкопаеми
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Сондиране и добив на нефт и газ
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Управление на ресурси и производствени системи
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Хидрогеология и инженерна геология
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'minno-geolojki-universitet-sv-ivan-rilski'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '18' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '553' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '553' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '553' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '553' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '553' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '558' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '558' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '558' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '558' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '558' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '554' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '554' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '554' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '554' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '554' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '559' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '559' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '559' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '559' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '559' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '560' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '560' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '560' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '560' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '560' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '561' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '561' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '561' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '561' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '561' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '438'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '555' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '555' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '555' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '555' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '555' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '556' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '556' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '556' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '556' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '556' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '547' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '547' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '547' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '547' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '547' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '557' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '557' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '557' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '557' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '557' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '548' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '548' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '548' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '548' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '548' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '438'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '550' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '550' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '550' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '550' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '550' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '562' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '562' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '562' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '562' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '562' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '551' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '551' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '551' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '551' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '551' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '563' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '563' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '563' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '563' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '563' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '552' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '552' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '552' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '552' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '552' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '564' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '564' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '564' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '564' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '564' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '437'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '553'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '553'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '558'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '558'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '554'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '554'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '559'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '559'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '560'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '560'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '561'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '561'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '555'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '555'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '556'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '556'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '547'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '547'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '557'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '557'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '548'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '548'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '550'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '550'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '562'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '562'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '551'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '551'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '563'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '563'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '552'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '552'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '564'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '564'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => minno-geolojki-universitet-sv-ivan-rilski
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 553
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 6
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [longName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomatika-informacionna-i-upravlyavashta-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 558
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 399
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биотехнология
      [longName] => Биотехнология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biotehnologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 554
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 396
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
      [longName] => Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => gazova-gorivna-i-prechistvatelna-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 559
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 400
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Геология и геоинформатика
      [longName] => Геология и геоинформатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geologiya-i-geoinformatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 560
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 401
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
      [longName] => Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geologiya-i-prouchvane-na-mineralni-i-energiyni-resursi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 561
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 438
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 555
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 80
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [longName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 556
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 397
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни технологии в инженерната дейност
      [longName] => Компютърни технологии в инженерната дейност
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-tehnologii-v-injenernata-deynost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 547
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 390
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркшайдерство и геодезия
      [longName] => Маркшайдерство и геодезия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => markshayderstvo-i-geodeziya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 557
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 398
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Механизация на минното производство
      [longName] => Механизация на минното производство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => mehanizaciya-na-minnoto-proizvodstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 548
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 391
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => ОРС
      [longName] => Обогатяване и рециклиране на суровини 
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ors
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 438
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 550
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 393
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Подземно строителство
      [longName] => Подземно строителство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => podzemno-stroitelstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 562
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 402
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна геофизика
      [longName] => Приложна геофизика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-geofizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 551
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 394
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Разработване на полезни изкопаеми
      [longName] => Разработване на полезни изкопаеми
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => razrabotvane-na-polezni-izkopaemi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 563
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 403
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Сондиране и добив на нефт и газ
      [longName] => Сондиране и добив на нефт и газ
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => sondirane-i-dobiv-na-neft-i-gaz
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 552
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 395
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Управление на ресурси и производствени системи
      [longName] => Управление на ресурси и производствени системи
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => upravlenie-na-resursi-i-proizvodstveni-sistemi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 436
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 564
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 18
      [specialtyID] => 404
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хидрогеология и инженерна геология
      [longName] => Хидрогеология и инженерна геология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => hidrogeologiya-i-injenerna-geologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 39
              [type] => 0
              [name] => 5fit1374670856.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:01:02
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 437
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+