beta версия

Специалности в Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Актьорство за драматичен театър
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Актьорство за куклен театър
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Анимация
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Драматургия
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Кинознание
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Режисура за драматичен театър
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Сценичен и екранен дизайн
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Сценография за куклен театър
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Театрознание и театрален мениджмънт
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Театър на движението-танцов театър
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Филмов и телевизионен монтаж
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Филмова и телевизионна режисура
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Филмово и телевизионно операторство
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Фотография
Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'natfiz-sofia'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '33' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '864' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '864' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '864' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '864' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '864' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '864' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '864' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '869' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '869' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '869' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '869' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '869' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '869' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '869' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '875' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '875' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '875' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '875' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '875' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '875' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '875' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '877' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '877' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '877' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '877' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '877' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '877' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '877' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '876' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '876' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '876' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '876' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '876' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '876' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '876' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '870' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '870' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '870' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '870' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '870' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '870' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '870' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '873' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '873' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '873' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '873' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '873' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '873' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '873' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '872' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '872' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '872' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '872' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '872' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '872' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '872' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '874' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '874' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '874' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '874' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '874' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '874' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '874' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '871' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '871' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '871' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '871' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '871' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '871' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '871' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '867' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '867' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '867' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '867' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '867' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '867' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '867' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '865' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '865' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '865' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '865' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '865' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '865' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '865' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '866' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '866' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '866' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '866' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '866' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '866' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '866' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '868' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '868' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '868' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '868' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '868' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '868' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '868' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '864'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '864'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '869'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '869'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '875'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '875'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '877'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '877'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '876'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '876'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '870'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '870'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '873'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '873'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '872'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '872'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '874'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '874'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '871'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '871'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '867'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '867'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '865'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '865'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '866'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '866'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '868'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '868'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => natfiz-sofia
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 864
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 369
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Актьорство за драматичен театър
      [longName] => Актьорство за драматичен театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => aktyorstvo-za-dramatichen-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 869
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 555
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Актьорство за куклен театър
      [longName] => Актьорство за куклен театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => aktyorstvo-za-kuklen-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 875
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 561
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Анимация
      [longName] => Анимация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => animacia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 877
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 563
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Драматургия
      [longName] => Драматургия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dramaturgia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 876
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 562
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Кинознание
      [longName] => Кинознание
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kinoznanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 870
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 556
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Режисура за драматичен театър
      [longName] => Режисура за драматичен театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => rejisura-za-dramatichen-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 873
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 559
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Сценичен и екранен дизайн
      [longName] => Сценичен и екранен дизайн
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => scenichen-i-ekranen-dizayn
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 872
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 558
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Сценография за куклен театър
      [longName] => Сценография за куклен театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => scenografia-za-kuklen-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 874
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 560
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Театрознание и театрален мениджмънт
      [longName] => Театрознание и театрален мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => teatroznanie-i-teatralen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 871
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 557
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Театър на движението-танцов театър
      [longName] => Театър на движението-танцов театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => teatar-na-dvijenieto-tancov-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 867
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 315
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Филмов и телевизионен монтаж
      [longName] => Филмов и телевизионен монтаж
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filmov-i-televizionen-montaj
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 865
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 316
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Филмова и телевизионна режисура
      [longName] => Филмова и телевизионна режисура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filmova-i-televizionna-rejisura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 866
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 317
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Филмово и телевизионно операторство
      [longName] => Филмово и телевизионно операторство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filmovo-i-televizionno-operatorstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 868
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 33
      [specialtyID] => 280
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Фотография
      [longName] => Фотография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fotografia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална академия за театрално и филмово изкуство"Кръстю Сарафов"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+