beta версия

Нов български университет

НБУ - София
София

Адрес: София 1618
ж.к. Овча купел ул. Монтевидео № 21

www.nbu.bg

Специалности в НБУ - София горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 07.01. - 06.02.2014 г.
 • Втора сесия - до 19.02.2014 г.
 • Трета сесия - до 12.03.2014 г. 
 • Четвърта сесия - до 26.03.2014 г.

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 08.02.2014 г.
 • Втора сесия - 22.02.2014 г.
 • Трета сесия -15.03.2014 г.
 • Четвърта сесия - 30.03.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 25.05.2014 г.
 • Второ класиране: 20.07.2014 г.
 • Трето класиране: 10.08.2014 г.

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо класиране: 26.05. -06.06.2014 г.
 • След второ класиране: 21.07. - 25.07.2014 г.
 • След трето класиране: 11.08. - 15.08.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'nbu'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT * FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '12' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '12' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '336' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '336' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '336'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '337' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '337' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '337'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '338' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '338' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '338'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '339' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '339' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '339'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1033' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1033'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '341' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '341' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '341'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '343' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '343' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '343'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '344' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '344' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '344'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1034' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1034'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '345' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '345' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '345'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1035' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1035'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '350' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '350' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '350'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '351' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '351' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '351'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '353' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '353' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '353'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '354' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '354' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '354'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '355' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '355' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '355'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '356' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '356' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '356'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '357' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '357' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '357'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '358' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '358' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '358'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '359' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '359' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '359'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1036' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1036'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1037' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1037'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1038' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1038'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '361' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '361' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '361'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1039' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1039'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '363' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '363'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '364' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '364' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '364'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '365' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '365' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '365'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1040' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1040'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '367' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '367' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '367'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '368' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '368' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '368'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '369' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '369' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '369'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '370' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '370' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '370'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1041' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1041'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '693' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '693' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '693'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '372' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '372' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '372'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1042' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1042'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '692' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '692' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '692'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '373' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '373'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '374' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '374'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '375' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '375' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '375'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1043' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1043'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1044' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1044'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '376' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '376' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '376'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '377' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '377' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '377'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '378' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '378' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '378'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '691' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '691' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '691'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1045' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1045'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '379' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '379' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '379'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1046' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1046'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1047' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1047'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '380' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '380' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '380'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '381' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '381' AND ratingType = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '381'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => nbu
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 12
  [hide] => 0
  [position] => 12
  [longName] => Нов български университет
  [shortName] => НБУ - София
  [address] => 

Адрес: София 1618
ж.к. Овча купел ул. Монтевидео № 21

[contacts] =>

Студентски информационен център: 02/8110 180
Информационен отдел: 02/8110 101
e-mail: students@nbu.bg 

[website] => www.nbu.bg [cityID] => 1 [pix] => Array ( [ID] => 14 [type] => 0 [name] => ysy7e1369236677.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-05-22 18:31:23 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => nbu [hits] => 15769 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+