beta версия

Специалности в Нов български университет


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Администрация и управление
Нов български университет
София
Англицистика
Нов български университет
София
Анимационно кино
Нов български университет
София
Антропология
Нов български университет
София
Арабистика
Нов български университет
София
Архитектура
Нов български университет
София
Биология - обща и приложна
Нов български университет
София
Българистика
Нов български университет
София
Българска културна история и музей
Нов български университет
София
Връзки с обществеността
Нов български университет
София
Германистика
Нов български университет
София
Гражданска и корпоративна сигурност
Нов български университет
София
Графичен дизайн
Нов български университет
София
Египтология
Нов български университет
София
Екология и опазване на околната среда
Нов български университет
София
Журналистика
Нов български университет
София
Изкуствознание и артмениджмънт
Нов български университет
София
Интериорен дизайн
Нов български университет
София
Информатика
Нов български университет
София
Информационни технологии
Нов български университет
София
Испанистика
Нов български университет
София
История и археология
Нов български университет
София
Италианистика
Нов български университет
София
Кино и телевизия
Нов български университет
София
Класически езици, антична култура и литература
Нов български университет
София
Логопедия
Нов български университет
София
Маркетинг
Нов български университет
София
Международна политика
Нов български университет
София
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
Нов български университет
София
Мода
Нов български университет
София
Мрежови технологии
Нов български университет
София
Музика
Нов български университет
София
Мултимедия и компютърна графика
Нов български университет
София
Неоелинистика
Нов български университет
София
Пластично изкуство
Нов български университет
София
Политически науки
Нов български университет
София
Политически науки-на английски език
Нов български университет
София
Право
Нов български университет
София
Психология
Нов български университет
София
Регионална и общинска сигурност
Нов български университет
София
Реклама
Нов български университет
София
Романистика
Нов български университет
София
Русистика
Нов български университет
София
Социална работа
Нов български университет
София
Социология
Нов български университет
София
Счетоводство и одит
Нов български университет
София
Театър
Нов български университет
София
Телекомуникации
Нов български университет
София
Туризъм
Нов български университет
София
Управление на бизнеса и предприемачество
Нов български университет
София
Философия
Нов български университет
София
Финанси
Нов български университет
София
Фотография
Нов български университет
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'nbu'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '12' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '336' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '336' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '336' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '336' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '336' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '336' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '337' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '337' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '337' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '337' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '337' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '337' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '338' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '338' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '338' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '338' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '338' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '338' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '339' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '339' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '339' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '339' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '339' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '339' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1033' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1033' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '341' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '341' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '341' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '341' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '341' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '341' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '343' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '343' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '343' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '343' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '343' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '343' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '344' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '344' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '344' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '344' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '344' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '344' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1034' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1034' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '345' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '345' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '345' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '345' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '345' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '345' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1035' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1035' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '350' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '350' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '350' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '350' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '350' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '350' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '351' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '351' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '351' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '351' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '351' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '351' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '353' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '353' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '353' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '353' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '353' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '353' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '354' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '354' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '354' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '354' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '354' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '354' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '355' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '355' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '355' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '355' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '355' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '355' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '356' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '356' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '356' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '356' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '356' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '356' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '357' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '357' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '357' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '357' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '357' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '357' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '358' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '358' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '358' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '358' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '358' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '358' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '359' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '359' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '359' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '359' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '359' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '359' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1036' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1036' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1037' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1037' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1038' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1038' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '361' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '361' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '361' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '361' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '361' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '361' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1039' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1039' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '363' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '363' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '364' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '364' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '364' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '364' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '364' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '364' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '365' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '365' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '365' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '365' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '365' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '365' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1040' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1040' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '367' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '367' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '367' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '367' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '367' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '367' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '368' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '368' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '368' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '368' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '368' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '368' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '369' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '369' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '369' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '369' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '369' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '369' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '370' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '370' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '370' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '370' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '370' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '370' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1041' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1041' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '693' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '693' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '693' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '693' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '693' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '693' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '372' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '372' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '372' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '372' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '372' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '372' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1042' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1042' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '692' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '692' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '692' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '692' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '692' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '692' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '373' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '373' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '374' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '374' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '375' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '375' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '375' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '375' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '375' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '375' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1043' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1043' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1044' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1044' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '376' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '376' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '376' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '376' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '376' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '376' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '377' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '377' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '377' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '377' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '377' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '377' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '378' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '378' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '378' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '378' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '378' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '378' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '691' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '691' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '691' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '691' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '691' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '691' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1045' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1045' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '379' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '379' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '379' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '379' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '379' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '379' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1046' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1046' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1047' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1047' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '380' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '380' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '380' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '380' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '380' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '380' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '381' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '381' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '381' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '381' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '381' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '381' AND ratingType = '1'
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '336'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '337'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '338'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '339'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1033'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '341'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '343'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '344'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1034'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '345'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1035'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '350'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '351'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '353'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '354'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '355'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '356'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '357'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '358'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '359'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1036'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1037'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1038'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '361'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1039'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '363'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '364'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '365'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1040'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '367'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '368'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '369'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '370'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1041'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '693'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '372'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1042'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '692'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '373'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '374'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '375'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1043'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1044'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '376'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '377'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '378'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '691'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1045'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '379'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1046'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1047'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '380'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '381'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => nbu
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 336
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 10
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Администрация и управление
      [longName] => Администрация и управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => administraciya-i-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 337
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 14
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Англицистика
      [longName] => Англицистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => anglicistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 338
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 15
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Анимационно кино
      [longName] => Анимационно кино
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => animacionno-kino
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 339
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 16
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Антропология
      [longName] => Антропология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => antropologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1033
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 17
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Арабистика
      [longName] => Арабистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arabistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 341
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 21
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Архитектура
      [longName] => Архитектура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arhitektura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 343
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 36
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология - обща и приложна
      [longName] => Биология - обща и приложна
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya-obshta-i-prilojna
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 344
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 42
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българистика
      [longName] => Българистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgaristika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1034
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 652
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска културна история и музей
      [longName] => Българска културна история и музей
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-kulturna-istoria-i-muzey
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 345
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 60
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Връзки с обществеността
      [longName] => Връзки с обществеността
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => vrazki-s-obshtestvenostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1035
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 63
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Германистика
      [longName] => Германистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => germanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 350
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 64
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Гражданска и корпоративна сигурност
      [longName] => Гражданска и корпоративна сигурност
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => grajdanska-i-korporativna-sigurnost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 351
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 65
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Графичен дизайн
      [longName] => Графичен дизайн
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => grafichen-dizayn
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 353
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 72
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Египтология
      [longName] => Египтология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => egiptologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 354
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 4
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 355
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 89
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Журналистика
      [longName] => Журналистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => jurnalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 356
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 93
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изкуствознание и артмениджмънт
      [longName] => Изкуствознание и артмениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izkustvoznanie-i-artmenidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 357
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 122
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Интериорен дизайн
      [longName] => Интериорен дизайн
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => interioren-dizayn
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 358
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика
      [longName] => Информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 359
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 243
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информационни технологии
      [longName] => Информационни технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informacionni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1036
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 130
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Испанистика
      [longName] => Испанистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ispanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1037
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 653
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История и археология
      [longName] => История и археология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoria-i-arheologia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1038
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 134
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Италианистика
      [longName] => Италианистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => italianistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 361
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 139
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Кино и телевизия
      [longName] => Кино и телевизия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kino-i-televiziya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1039
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 654
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Класически езици, антична култура и литература
      [longName] => Класически езици, антична култура и литература
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => klasicheski-ezici-antichna-kultura-i-literatura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 363
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 159
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Логопедия
      [longName] => Логопедия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => logopediya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 364
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 4
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 365
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 179
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международна политика
      [longName] => Международна политика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 3
      [url] => mejdunarodna-politika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1040
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 186
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
      [longName] => Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => menidjmant-na-hotelierstvoto-i-restorantyorstvoto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 367
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 193
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мода
      [longName] => Мода
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => moda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 368
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 196
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мрежови технологии
      [longName] => Мрежови технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => mrejovi-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 369
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 197
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музика
      [longName] => Музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 370
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 200
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мултимедия и компютърна графика
      [longName] => Мултимедия и компютърна графика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => multimediya-i-kompyutarna-grafika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1041
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 655
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Неоелинистика
      [longName] => Неоелинистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => neoelinistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 693
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 454
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Пластично изкуство
      [longName] => Пластично изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => plastichno-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 372
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 217
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политически науки
      [longName] => Политически науки
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => politicheski-nauki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1042
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 217
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политически науки-на английски език
      [longName] => Политически науки-на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => politicheski-nauki-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 692
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 373
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 374
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 237
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Регионална и общинска сигурност
      [longName] => Регионална и общинска сигурност
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => regionalna-i-obshtinska-sigurnost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 375
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 239
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Реклама
      [longName] => Реклама
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => reklama
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1043
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 649
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Романистика
      [longName] => Романистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => romanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1044
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 240
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Русистика
      [longName] => Русистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => rusistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 376
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 246
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална работа
      [longName] => Социална работа
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-rabota
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 377
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 248
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социология
      [longName] => Социология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => sociologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 378
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 258
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Счетоводство и одит
      [longName] => Счетоводство и одит
      [fo] => 4
      [otherLang] => 0
      [url] => schetovodstvo-i-odit
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [46] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 691
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 259
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Театър
      [longName] => Театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [47] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1045
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 261
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Телекомуникации
      [longName] => Телекомуникации
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => telekomunikacii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [48] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 379
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [49] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1046
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 656
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Управление на бизнеса и предприемачество
      [longName] => Управление на бизнеса и предприемачество
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => upravlenie-na-biznesa-i-predpriemachestvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [50] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1047
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 279
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Философия
      [longName] => Философия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filosofia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [51] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 380
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 254
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси
      [longName] => Финанси
      [fo] => 4
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

  [52] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 381
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 12
      [specialtyID] => 280
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Фотография
      [longName] => Фотография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fotografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Нов български университет
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 14
              [type] => 0
              [name] => ysy7e1369236677.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+