beta версия

Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"

НМА
София

Адрес :София1505,бул."Евлоги Георгиев" 94


www.nma.bg

Специалности в НМА горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия (редовна сесия) - 16.06. - 27.06.2014 г.

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия (редовна сесия) - 30.06. -04.07.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе

Записване горе


Срокове за записване:

 • След  класиране: 07.08. - 08.08.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'nmaprofpancho-vladigerov-sofia'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT * FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '32' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '32' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '854' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '854'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '836' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '836'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '859' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '859'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '851' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '851'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '852' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '852'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '831' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '831'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '829' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '829'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '830' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '830'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '857' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '857'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '850' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '850'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '834' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '834'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '832' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '832'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '853' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '853'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '835' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '835'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '828' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '828'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '856' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '856'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '827' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '827'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '848' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '848'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '842' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '842'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '839' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '839'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '845' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '845'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '844' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '844'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '846' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '846'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '837' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '837'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '838' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '838'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '843' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '843'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '847' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '847'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '841' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '841'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '840' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '840'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '833' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '833'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '860' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '860'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '862' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '862'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '863' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '863'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '858' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '858'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '855' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '855'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '849' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '849'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '861' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '861'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => nmaprofpancho-vladigerov-sofia
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 32
  [hide] => 0
  [position] => 31
  [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
  [shortName] => НМА
  [address] => 

Адрес :София1505,бул."Евлоги Георгиев" 94


[contacts] =>

 

[website] => www.nma.bg [cityID] => 1 [pix] => [examDate] => 2013-12-14 00:00:00 [balDate] => 2013-12-14 00:00:00 [zapDate] => 2013-12-14 00:00:00 [obDate] => 2013-12-14 00:00:00 [url] => nmaprofpancho-vladigerov-sofia [hits] => 822 ) 1
     
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+