beta версия

Специалности в Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Арфа
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Балетна педагогика
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Валдхорна
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Виола
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Виолончело
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Дирижиране-духов оркестър
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Дирижиране-оперно-симфонично
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Дирижиране-хорово
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Кларинет
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Класическа китара
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Класическо пеене
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Композиция
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Контрабас
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Музикално-сценична режисура
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Музикознание
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Обой
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Педагогика на обучението по музика
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Пиано
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз саксофон
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз акордеон
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз бас китара
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз китара
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз контрабас
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз пеене
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз пиано
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз тромпет
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз ударни инструменти
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз флейта
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Поп и джаз цугтромбон
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Тонрежисура
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Тромпет
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Туба
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Ударни инструменти
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Фагот
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Флейта
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Цигулка
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Цугтромбон
Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'nmaprofpancho-vladigerov-sofia'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '32' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '854' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '854' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '854' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '854' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '854' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '854' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '854' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '836' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '836' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '836' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '836' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '836' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '836' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '836' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '859' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '859' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '859' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '859' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '859' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '859' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '859' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '851' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '851' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '851' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '851' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '851' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '851' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '851' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '852' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '852' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '852' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '852' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '852' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '852' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '852' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '831' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '831' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '831' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '831' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '831' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '831' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '831' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '829' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '829' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '829' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '829' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '829' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '829' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '829' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '830' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '830' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '830' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '830' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '830' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '830' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '830' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '857' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '857' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '857' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '857' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '857' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '857' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '857' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '850' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '850' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '850' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '850' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '850' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '850' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '850' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '834' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '834' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '834' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '834' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '834' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '834' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '834' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '832' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '832' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '832' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '832' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '832' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '832' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '832' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '853' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '853' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '853' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '853' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '853' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '853' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '853' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '835' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '835' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '835' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '835' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '835' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '835' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '835' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '828' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '828' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '828' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '828' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '828' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '828' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '828' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '856' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '856' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '856' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '856' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '856' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '856' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '856' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '827' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '827' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '827' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '827' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '827' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '827' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '827' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '848' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '848' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '848' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '848' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '848' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '848' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '848' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '842' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '842' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '842' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '842' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '842' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '842' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '842' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '839' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '839' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '839' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '839' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '839' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '839' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '839' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '845' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '845' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '845' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '845' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '845' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '845' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '845' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '844' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '844' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '844' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '844' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '844' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '844' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '844' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '846' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '846' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '846' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '846' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '846' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '846' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '846' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '837' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '837' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '837' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '837' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '837' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '837' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '837' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '838' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '838' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '838' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '838' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '838' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '838' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '838' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '843' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '843' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '843' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '843' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '843' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '843' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '843' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '847' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '847' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '847' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '847' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '847' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '847' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '847' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '841' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '841' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '841' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '841' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '841' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '841' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '841' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '840' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '840' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '840' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '840' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '840' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '840' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '840' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '833' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '833' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '833' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '833' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '833' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '833' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '833' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '860' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '860' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '860' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '860' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '860' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '860' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '860' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '862' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '862' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '862' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '862' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '862' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '862' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '862' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '863' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '863' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '863' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '863' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '863' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '863' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '863' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '858' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '858' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '858' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '858' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '858' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '858' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '858' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '855' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '855' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '855' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '855' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '855' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '855' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '855' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '849' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '849' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '849' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '849' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '849' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '849' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '849' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '861' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '861' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '861' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '861' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '861' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '861' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '861' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '854'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '854'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '836'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '836'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '859'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '859'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '851'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '851'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '852'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '852'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '831'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '831'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '829'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '829'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '830'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '830'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '857'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '857'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '850'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '850'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '834'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '834'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '832'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '832'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '853'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '853'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '835'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '835'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '828'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '828'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '856'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '856'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '827'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '827'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '848'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '848'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '842'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '842'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '839'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '839'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '845'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '845'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '844'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '844'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '846'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '846'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '837'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '837'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '838'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '838'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '843'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '843'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '847'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '847'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '841'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '841'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '840'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '840'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '833'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '833'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '860'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '860'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '862'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '862'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '863'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '863'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '858'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '858'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '855'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '855'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '849'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '849'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '861'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '32'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '861'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => nmaprofpancho-vladigerov-sofia
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 854
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 545
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Арфа
      [longName] => Арфа
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arfa
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 836
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 527
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Балетна педагогика
      [longName] => Балетна педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => baletna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 859
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 550
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Валдхорна
      [longName] => Валдхорна
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => valdhorna
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 851
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 542
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Виола
      [longName] => Виола
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => viola
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 852
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 543
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Виолончело
      [longName] => Виолончело
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => violonchelo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 831
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 522
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дирижиране-духов оркестър
      [longName] => Дирижиране-духов оркестър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dirijirane-duhov-orkestar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 829
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 520
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дирижиране-оперно-симфонично
      [longName] => Дирижиране-оперно-симфонично
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dirijirane-operno-simfonichno
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 830
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 521
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дирижиране-хорово
      [longName] => Дирижиране-хорово
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dirijirane-horovo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 857
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 548
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Кларинет
      [longName] => Кларинет
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => klarinet
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 850
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 541
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Класическа китара
      [longName] => Класическа китара
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => klasicheska-kitara
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 834
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 525
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Класическо пеене
      [longName] => Класическо пеене
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => klasichesko-peene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 832
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 523
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Композиция
      [longName] => Композиция
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompozicia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 853
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 544
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Контрабас
      [longName] => Контрабас
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kontrabas
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 835
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 526
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музикално-сценична режисура
      [longName] => Музикално-сценична режисура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzikalno-scenichna-rejisura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 828
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 519
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музикознание
      [longName] => Музикознание
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzikoznanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 856
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 547
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Обой
      [longName] => Обой
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => oboy
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 827
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 339
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по музика
      [longName] => Педагогика на обучението по музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 848
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 539
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Пиано
      [longName] => Пиано
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => piano
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 842
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 532
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз саксофон
      [longName] => Поп и джаз саксофон
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-saksofon
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 839
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 530
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз акордеон
      [longName] => Поп и джаз акордеон
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-akordeon
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 845
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 536
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз бас китара
      [longName] => Поп и джаз бас китара
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-bas-kitara
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 844
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 535
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз китара
      [longName] => Поп и джаз китара
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-kitara
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 846
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 537
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз контрабас
      [longName] => Поп и джаз контрабас
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-kontrabas
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 837
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 528
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз пеене
      [longName] => Поп и джаз пеене
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-peene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 838
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 529
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз пиано
      [longName] => Поп и джаз пиано
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-piano
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 843
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 533
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз тромпет
      [longName] => Поп и джаз тромпет
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-trompet
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 847
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 538
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз ударни инструменти
      [longName] => Поп и джаз ударни инструменти
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-udarni-instrumenti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 841
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 531
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз флейта
      [longName] => Поп и джаз флейта
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-fleyta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 840
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 534
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Поп и джаз цугтромбон
      [longName] => Поп и джаз цугтромбон
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pop-i-djaz-cugtrombon
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 833
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 524
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Тонрежисура
      [longName] => Тонрежисура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tonrejisura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 860
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 551
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Тромпет
      [longName] => Тромпет
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => trompet
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 862
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 553
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туба
      [longName] => Туба
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tuba
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 863
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 554
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Ударни инструменти
      [longName] => Ударни инструменти
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => udarni-instrumenti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 858
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 549
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Фагот
      [longName] => Фагот
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fagot
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 855
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 546
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Флейта
      [longName] => Флейта
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fleyta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 849
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 540
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Цигулка
      [longName] => Цигулка
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => cigulka
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 861
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 32
      [specialtyID] => 552
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Цугтромбон
      [longName] => Цугтромбон
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => cugtrombon
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национална музикална академия"Проф.Панчо Владигеров"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+