beta версия

Специалности в Национален военен университет"Васил Левски"


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Защита на населението от бедствия,аварии и катастрофи
Национален военен университет"Васил Левски"
Велико Търново
Индустриален мениджмънт
Национален военен университет"Васил Левски"
Велико Търново
Логистика на сигурността
Национален военен университет"Васил Левски"
Велико Търново
Национална и регионална сигурност
Национален военен университет"Васил Левски"
Велико Търново
Стопанска логистика
Национален военен университет"Васил Левски"
Велико Търново
Управление на ресурси и технологии-Автомобилна техника
Национален военен университет"Васил Левски"
Велико Търново
Управление на ресурси и технологии-Въоръжение и бойни припаси
Национален военен университет"Васил Левски"
Велико Търново
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'nvu-vtarnovo'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '38' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '936' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '936' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '936' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '936' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '936' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '936' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '936' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '931' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '931' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '931' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '931' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '931' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '931' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '931' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '932' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '932' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '932' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '932' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '932' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '932' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '932' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '935' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '935' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '935' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '935' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '935' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '935' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '935' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '930' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '930' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '930' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '930' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '930' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '930' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '930' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '933' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '933' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '933' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '933' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '933' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '933' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '933' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '934' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '934' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '934' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '934' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '934' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '934' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '934' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '936'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '936'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '931'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '931'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '932'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '932'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '935'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '935'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '930'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '930'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '933'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '933'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '934'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '38'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '934'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => nvu-vtarnovo
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 936
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 38
      [specialtyID] => 599
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Защита на населението от бедствия,аварии и катастрофи
      [longName] => Защита на населението от бедствия,аварии и катастрофи
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => zashtita-na-naselenieto-ot-bedstviaavarii-i-katastrofi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национален военен университет"Васил Левски"
          [cityID] => 5
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 931
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 38
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национален военен университет"Васил Левски"
          [cityID] => 5
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 932
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 38
      [specialtyID] => 595
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Логистика на сигурността
      [longName] => Логистика на сигурността
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => logistika-na-sigurnostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национален военен университет"Васил Левски"
          [cityID] => 5
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 935
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 38
      [specialtyID] => 598
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Национална и регионална сигурност
      [longName] => Национална и регионална сигурност
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => nacionalna-i-regionalna-sigurnost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национален военен университет"Васил Левски"
          [cityID] => 5
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 930
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 38
      [specialtyID] => 302
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанска логистика
      [longName] => Стопанска логистика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopanska-logistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национален военен университет"Васил Левски"
          [cityID] => 5
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 933
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 38
      [specialtyID] => 596
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Управление на ресурси и технологии-Автомобилна техника
      [longName] => Управление на ресурси и технологии-Автомобилна техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => upravlenie-na-resursi-i-tehnologii-avtomobilna-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национален военен университет"Васил Левски"
          [cityID] => 5
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 934
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 38
      [specialtyID] => 597
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Управление на ресурси и технологии-Въоръжение и бойни припаси
      [longName] => Управление на ресурси и технологии-Въоръжение и бойни припаси
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => upravlenie-na-resursi-i-tehnologii-vaorajenie-i-boyni-pripasi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Национален военен университет"Васил Левски"
          [cityID] => 5
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+