beta версия

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

ПУ - Пловдив
Пловдив

Град Пловдив
Ректорат: ул. "Цар Асен" 24
Нова сграда: бул. "България" 236

uni-plovdiv.bg/

Специалности в ПУ - Пловдив горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 04.03.-23.05.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 17.06.-02.07.2014 г.

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 24.03.-06.06.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 05.07.-11.07.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 17.07.2014 г.
 • Второ класиране: 25.07.2014 г.
 • Трето класиране: 01.08.2014 г.

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо класиране: 17.07.-23.07.2014 г.
 • След второ класиране: 28.07.-30.07.2014 г.
 • След трето класиране: 04.07.-07.08.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'pu'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT * FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '3' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '3' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '329' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '329'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1056' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1056'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '435' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '435'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '330' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '394'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '330'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '437' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '386'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '437'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '331' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '331'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '332' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '332'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '333' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '398'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '333'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '334' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '334'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '482' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '401'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '482'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '347' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '399'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '347'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '348' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '376'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '348'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '441' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '441'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1106' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1106'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '444' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '383'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '444'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '440' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '393'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '440'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '442' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '384'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '442'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '447' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '388'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '447'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1107' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1107'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '445' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '386'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '445'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '443' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '559'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '443'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '446' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '388'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '446'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1060' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1060'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '349' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '408'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '349'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '425' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '425'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '426' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '426'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '427' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '424'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '427'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '474' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '474'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '471' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '471'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '475' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '475'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1061' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1061'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '450' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '394'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '450'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '484' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '484'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1066' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1066'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1062' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1062'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1063' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1063'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '439' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '439'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '448' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '448'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '490' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '490'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '491' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '491'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '469' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '469'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '473' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '473'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '481' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '481'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '485' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '485'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '492' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '411'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '492'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '480' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '480'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '464' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '408'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '464'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '460' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '404'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '460'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '457' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '457'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '468' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '405'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '468'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '467' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '421'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '467'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '465' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '407'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '465'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '463' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '406'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '463'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '495' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '641'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '495'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '489' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '409'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '489'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '462' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '404'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '462'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '461' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '404'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '461'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '438' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '382'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '438'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '470' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '470'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '458' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '563'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '458'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '10' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '559'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '434' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '555'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '434'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '453' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '422'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '453'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '456' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '456'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '459' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '459'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '451' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '565'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '451'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '452' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '565'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '452'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '455' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '455'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '494' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '494'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1064' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1064'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1065' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1065'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '454' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '396'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '454'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '479' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '479'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '478' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '478'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '449' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '425'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '449'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '493' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '493'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '436' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '561'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '436'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '483' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '483'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '488' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '488'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '487' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '487'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '486' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '486'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => pu
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 3
  [hide] => 0
  [position] => 3
  [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
  [shortName] => ПУ - Пловдив
  [address] => 

Град Пловдив
Ректорат: ул. "Цар Асен" 24
Нова сграда: бул. "България" 236

[contacts] =>

Централа: 032/ 261-261
Кандидатстудентска информация: 032/ 261 303
Началник учебен отдел: 032/ 261 311 

[website] => uni-plovdiv.bg/ [cityID] => 2 [pix] => Array ( [ID] => 1 [type] => 0 [name] => en4571369141491.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-05-21 16:04:53 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => pu [hits] => 12604 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+