beta версия

Специалности в Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Актьорство за драматичен театър
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Анализ и контрол
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Английска филология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Археология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Балканистика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Бизнес информационни технологии
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Бизнес математика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Биоинформатика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Биология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Биология и английски език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Биология и химия
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Българска филология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и английски език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и иврит
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и испански език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и история
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и италиански език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и китайски език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и корейски език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и новогръцки език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и руски език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Български език и турски език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Графичен дизайн с реклама
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Джаз и поп изпълнителско изкуство
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Екология и опазване на околната среда
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Екология на биотехнологичните производства
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Етнология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Инженерна физика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Информатика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Информационна физика и телекомуникации
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
История
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Компютърна химия
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Компютърна химия
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Консервационна биология и екотуризъм
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Лингвистика с бизнес администрация
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Лингвистика с информационни технологии
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Лингвистика с маркетинг
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Макроикономика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Маркетинг
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Математика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Математика и информатика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Медицинска биология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Медицинска химия
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Международни икономически отношения
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Молекулярна биология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Музика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Начална училищна педагогика и чужд език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Педагогика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Педагогика на обучението по бит и технологии
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Педагогика на обучението по музика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Политология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Право
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Предучилищна и начална училищна педагогика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Предучилищна педагогика и чужд език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Приложна лингвистика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Приложна математика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Психология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Руска филология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Славянска филология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Социална антропология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Социална педагогика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Социални дейности
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Социология и науки за човека
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Социология на правото, икономиката и иновациите
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Специална педагогика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Стопанско управление
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Телекомуникации с мениджмънт
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Телематика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Теология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Физика и математика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Физика с информационни технологии
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Философия
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Финанси
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Френска филология
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Химия
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Химия и физика
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Химия с английски език
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Химия с маркетинг
Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
Пловдив
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'pu'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '3' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '329' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '329' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '329' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '329' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '329' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '329' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '329' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1056' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1056' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1056' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1056' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1056' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1056' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1056' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '435' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '435' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '435' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '330' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '330' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '330' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '394'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '437' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '437' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '437' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '386'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '331' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '331' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '331' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '332' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '332' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '332' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '333' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '333' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '333' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '398'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '334' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '334' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '334' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '482' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '482' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '482' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '401'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '347' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '347' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '347' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '399'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '348' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '348' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '348' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '376'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '441' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '441' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '441' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1106' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1106' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1106' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1106' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1106' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1106' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1106' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '444' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '444' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '444' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '383'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '440' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '440' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '440' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '393'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '442' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '442' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '442' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '384'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '447' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '447' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '447' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '388'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1107' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1107' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1107' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1107' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1107' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1107' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1107' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '445' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '445' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '445' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '386'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '443' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '443' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '443' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '559'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '446' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '446' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '446' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '388'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1060' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1060' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1060' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1060' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1060' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1060' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1060' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '349' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '349' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '349' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '408'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '425' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '425' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '425' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '426' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '426' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '426' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '427' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '427' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '427' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '424'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '474' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '474' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '474' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '471' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '471' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '471' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '475' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '475' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '475' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1061' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1061' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1061' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1061' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1061' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1061' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1061' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '450' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '450' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '450' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '394'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '484' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '484' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '484' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1066' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1066' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1066' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1066' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1066' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1066' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1066' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1062' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1062' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1062' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1062' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1062' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1062' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1062' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1063' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1063' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1063' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1063' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1063' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1063' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1063' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '439' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '439' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '439' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '439' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '439' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '448' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '448' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '448' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '448' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '448' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '560'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '490' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '490' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '490' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '491' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '491' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '491' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '469' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '469' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '469' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '473' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '473' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '473' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '481' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '481' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '481' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '485' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '485' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '485' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '492' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '492' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '492' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '411'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '480' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '480' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '480' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '397'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '464' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '464' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '464' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '408'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '460' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '460' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '460' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '404'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '457' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '457' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '457' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '468' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '468' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '468' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '468' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '468' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '468' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '468' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '405'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '467' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '467' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '467' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '467' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '467' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '421'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '465' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '465' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '465' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '465' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '465' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '407'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '463' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '463' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '463' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '463' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '463' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '463' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '463' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '406'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '495' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '495' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '495' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '641'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '489' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '489' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '489' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '409'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '462' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '462' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '462' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '404'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '461' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '461' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '461' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '404'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '438' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '438' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '438' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '438' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '438' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '382'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '470' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '470' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '470' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '374'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '458' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '458' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '458' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '563'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '10' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '10' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '10' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '559'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '434' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '434' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '434' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '434' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '434' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '555'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '453' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '453' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '453' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '422'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '456' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '456' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '456' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '459' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '459' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '459' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '451' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '451' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '451' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '565'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '452' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '452' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '452' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '565'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '455' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '455' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '455' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '562'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '494' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '494' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '494' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1064' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1064' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1064' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1064' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1064' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1064' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1064' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1065' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1065' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1065' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1065' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1065' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1065' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1065' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '454' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '454' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '454' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '396'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '479' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '479' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '479' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '478' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '478' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '478' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '478' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '478' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '583'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '449' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '449' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '449' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '425'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '493' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '493' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '493' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '436' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '436' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '436' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '561'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '483' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '483' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '483' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '488' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '488' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '488' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '487' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '487' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '487' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '486' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '486' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '486' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '329'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '329'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1056'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1056'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '435'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '435'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '330'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '330'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '437'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '437'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '331'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '331'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '332'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '332'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '333'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '333'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '334'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '334'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '482'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '482'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '347'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '347'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '348'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '348'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '441'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '441'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1106'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1106'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '444'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '444'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '440'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '440'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '442'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '442'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '447'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '447'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1107'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1107'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '445'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '445'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '443'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '443'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '446'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '446'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1060'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1060'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '349'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '349'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '425'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '425'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '426'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '426'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '427'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '427'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '474'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '474'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '471'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '471'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '475'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '475'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1061'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1061'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '450'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '450'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '484'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '484'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1066'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1066'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1062'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1062'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1063'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1063'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '439'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '439'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '448'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '448'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '490'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '490'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '491'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '491'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '469'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '469'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '473'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '473'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '481'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '481'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '485'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '485'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '492'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '492'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '480'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '480'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '464'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '464'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '460'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '460'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '457'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '457'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '468'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '468'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '467'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '467'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '465'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '465'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '463'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '463'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '495'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '495'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '489'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '489'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '462'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '462'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '461'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '461'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '438'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '438'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '470'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '470'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '458'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '458'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '10'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '10'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '434'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '434'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '453'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '453'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '456'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '456'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '459'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '459'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '451'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '451'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '452'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '452'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '455'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '455'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '494'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '494'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1064'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1064'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1065'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1065'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '454'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '454'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '479'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '479'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '478'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '478'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '449'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '449'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '493'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '493'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '436'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '436'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '483'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '483'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '488'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '488'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '487'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '487'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '486'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '486'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => pu
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 329
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 369
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Актьорство за драматичен театър
      [longName] => Актьорство за драматичен театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => aktyorstvo-za-dramatichen-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1056
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 659
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Анализ и контрол
      [longName] => Анализ и контрол
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => analiz-i-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 435
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 1
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Английска филология
      [longName] => Английска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => angliyska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 560
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 330
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 19
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Археология
      [longName] => Археология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arheologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 394
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 437
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 23
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Балканистика
      [longName] => Балканистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balkanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 386
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 331
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 31
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес информационни технологии
      [longName] => Бизнес информационни технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-informacionni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 374
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 332
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 32
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес математика
      [longName] => Бизнес математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 374
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 333
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 35
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биоинформатика
      [longName] => Биоинформатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => bioinformatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 398
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 334
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 36
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология
      [longName] => Биология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 397
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 482
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 374
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология и английски език
      [longName] => Биология и английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya-i-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 401
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 347
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 38
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология и химия
      [longName] => Биология и химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya-i-himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 399
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 348
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 44
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска филология
      [longName] => Българска филология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 376
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 441
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 51
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и английски език
      [longName] => Български език и английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 560
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1106
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 680
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и иврит
      [longName] => Български език и иврит
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-ivrit
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 444
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 50
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и испански език
      [longName] => Български език и испански език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-ispanski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 383
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 440
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 47
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и история
      [longName] => Български език и история
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 393
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 442
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 49
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и италиански език
      [longName] => Български език и италиански език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-italianski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 384
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 447
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 52
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и китайски език
      [longName] => Български език и китайски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-kitayski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 388
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1107
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 681
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и корейски език
      [longName] => Български език и корейски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-koreyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 445
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 54
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и новогръцки език
      [longName] => Български език и новогръцки език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-novogracki-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 386
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 443
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 55
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и руски език
      [longName] => Български език и руски език
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-ruski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 559
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 446
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 56
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и турски език
      [longName] => Български език и турски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-turski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 388
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1060
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 661
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Графичен дизайн с реклама
      [longName] => Графичен дизайн с реклама
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => grafichen-dizayn-s-reklama
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 349
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 66
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Джаз и поп изпълнителско изкуство
      [longName] => Джаз и поп изпълнителско изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => djaz-i-pop-izpalnitelsko-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 408
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 425
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 397
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 426
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 75
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология на биотехнологичните производства
      [longName] => Екология на биотехнологичните производства
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-na-biotehnologichnite-proizvodstva
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 397
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 427
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 88
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Етнология
      [longName] => Етнология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => etnologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 424
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 474
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 118
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна физика
      [longName] => Инженерна физика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 583
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 471
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика
      [longName] => Информатика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 374
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 475
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 125
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информационна физика и телекомуникации
      [longName] => Информационна физика и телекомуникации
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informacionna-fizika-i-telekomunikacii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 583
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1061
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 128
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт
      [longName] => Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informacionni-tehnologii-matematika-i-obrazovatelen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 450
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 191
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История
      [longName] => История
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 394
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 484
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 147
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърна химия
      [longName] => Компютърна химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarna-himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 402
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1066
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 147
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърна химия
      [longName] => Компютърна химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => kompyutarna-himia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1062
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 662
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Консервационна биология и екотуризъм
      [longName] => Консервационна биология и екотуризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => konservacionna-biologia-i-ekoturizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1063
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 663
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Лингвистика с бизнес администрация
      [longName] => Лингвистика с бизнес администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => lingvistika-s-biznes-administracia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 439
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 157
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Лингвистика с информационни технологии
      [longName] => Лингвистика с информационни технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => lingvistika-s-informacionni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 560
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 448
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 158
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Лингвистика с маркетинг
      [longName] => Лингвистика с маркетинг
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => lingvistika-s-marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 560
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 490
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 160
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Макроикономика
      [longName] => Макроикономика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => makroikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 410
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 491
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 410
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 469
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 364
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика
      [longName] => Математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 374
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 473
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 161
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика и информатика
      [longName] => Математика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 374
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 481
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 170
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска биология
      [longName] => Медицинска биология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-biologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 397
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 485
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 174
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска химия
      [longName] => Медицинска химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 402
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 492
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 411
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 480
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 195
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Молекулярна биология
      [longName] => Молекулярна биология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => molekulyarna-biologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 397
    )

  [46] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 464
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 197
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музика
      [longName] => Музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 408
    )

  [47] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 460
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 361
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [longName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 404
    )

  [48] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 457
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 204
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика
      [longName] => Педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 562
    )

  [49] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 468
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 372
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по бит и технологии
      [longName] => Педагогика на обучението по бит и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-bit-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 405
    )

  [50] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 467
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 342
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по изобразително изкуство
      [longName] => Педагогика на обучението по изобразително изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-izobrazitelno-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 421
    )

  [51] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 465
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 339
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по музика
      [longName] => Педагогика на обучението по музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 407
    )

  [52] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 463
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 347
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по физическо възпитание
      [longName] => Педагогика на обучението по физическо възпитание
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-fizichesko-vazpitanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 406
    )

  [53] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 495
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 218
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политология
      [longName] => Политология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => politologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 641
    )

  [54] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 489
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 409
    )

  [55] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 462
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 404
    )

  [56] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 461
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 371
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [longName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 404
    )

  [57] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 438
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 226
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна лингвистика
      [longName] => Приложна лингвистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-lingvistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 382
    )

  [58] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 470
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 228
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна математика
      [longName] => Приложна математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 374
    )

  [59] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 458
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 563
    )

  [60] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 10
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 240
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Руска филология
      [longName] => Руска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ruska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 559
    )

  [61] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 434
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 242
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Славянска филология
      [longName] => Славянска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => slavyanska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 555
    )

  [62] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 453
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 370
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална антропология
      [longName] => Социална антропология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-antropologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 422
    )

  [63] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 456
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 245
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална педагогика
      [longName] => Социална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 562
    )

  [64] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 459
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 562
    )

  [65] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 451
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 300
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социология и науки за човека
      [longName] => Социология и науки за човека
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => sociologiya-i-nauki-za-choveka
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 565
    )

  [66] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 452
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 301
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социология на правото, икономиката и иновациите
      [longName] => Социология на правото, икономиката и иновациите
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => sociologiya-na-pravoto-ikonomikata-i-inovaciite
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 565
    )

  [67] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 455
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 249
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Специална педагогика
      [longName] => Специална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => specialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 562
    )

  [68] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 494
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 410
    )

  [69] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1064
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 307
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Телекомуникации с мениджмънт
      [longName] => Телекомуникации с мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => telekomunikacii-s-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [70] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1065
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 664
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Телематика
      [longName] => Телематика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => telematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [71] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 454
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 262
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Теология
      [longName] => Теология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => teologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 396
    )

  [72] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 479
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 274
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физика и математика
      [longName] => Физика и математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizika-i-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 583
    )

  [73] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 478
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 275
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физика с информационни технологии
      [longName] => Физика с информационни технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizika-s-informacionni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 583
    )

  [74] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 449
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 279
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Философия
      [longName] => Философия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filosofiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 425
    )

  [75] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 493
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 254
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси
      [longName] => Финанси
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 410
    )

  [76] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 436
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 281
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Френска филология
      [longName] => Френска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => frenska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 561
    )

  [77] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 483
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 285
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия
      [longName] => Химия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 402
    )

  [78] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 488
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 368
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия и физика
      [longName] => Химия и физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya-i-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 402
    )

  [79] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 487
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 375
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия с английски език
      [longName] => Химия с английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya-s-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 402
    )

  [80] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 486
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 3
      [specialtyID] => 288
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия с маркетинг
      [longName] => Химия с маркетинг
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya-s-marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 1
              [type] => 0
              [name] => en4571369141491.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-21 16:04:53
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 402
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+