beta версия

Русенски университет ''Ангел Кънчев''

РУ - Русе
Русе

ул."Студентска" 8, 7017 Русе, България

www.uni-ruse.bg/

Специалности в РУ - Русе горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 03.02.2014 г. - 02.07.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 18.06. - 02.07.2014 г

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 15.02. - 13.04.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 06.07. - 13.07.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 15.07.2014 г.
 • Второ класиране: 21.07.2014 г.

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо класиране: 16.07. - 19.07.2014 г.
 • След второ класиране: 22.07. - 25.07.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'ru'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT * FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '4' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '4' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1109' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1109'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '385' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '385'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '423' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '278'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '423'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '407' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '407'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '705' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '275'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '705'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '416' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '298'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '416'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '406' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '295'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '406'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '405' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '294'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '405'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '387' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '274'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '387'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '393' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '393'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '704' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '704'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '395' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '395'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '421' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '277'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '421'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '382' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '382'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '404' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '404'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '409' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '409'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '392' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '392'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '414' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '300'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '414'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '398' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '398'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1071' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1071'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '420' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '276'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '420'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '384' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '384'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '413' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '300'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '413'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '396' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '396'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '394' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '394'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '402' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '402'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '415' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '300'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '415'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '391' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '391'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '388' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '388'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '422' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '278'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '422'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '403' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '296'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '403'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '383' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '383'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '390' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '390'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '389' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '389'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '410' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '299'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '410'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1070' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1070'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1069' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1069'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '418' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '304'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '418'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '411' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '298'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '411'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '386' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '279'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '386'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '408' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '408'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1110' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1110'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '412' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '298'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '412'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '419' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '293'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '419'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1068' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1068'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '397' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '397'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1067' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1067'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '400' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '400'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '706' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '275'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '706'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '399' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '399'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '417' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '301'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '417'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '707' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '275'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '707'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => ru
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 4
  [hide] => 0
  [position] => 4
  [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
  [shortName] => РУ - Русе
  [address] => 

ул."Студентска" 8, 7017 Русе, България

[contacts] =>

Тел. +359 82 888 211 (Тел. централа)
Тел. +359 82 888 467 (Канцелария)
Тел. +359 82 888 465 (Ректорат)
e-mail : secretary@uni-ruse.bg 

[website] => www.uni-ruse.bg/ [cityID] => 14 [pix] => Array ( [ID] => 15 [type] => 0 [name] => n4271369236705.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-05-22 18:31:47 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => ru [hits] => 4524 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+