beta версия

Специалности в Русенски университет ''Ангел Кънчев''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автомобилно инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Аграрно инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Акушерка
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Бизнес мениджмънт
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Биотехнологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Български език и история
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Европеистика и глобалистика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Европеистика и многостепенно управление
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Екология и техника за опазване на околната среда
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Електроенергетика и електрообзавеждане
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Електроинженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Електроника
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Ерготерапия
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Земеделска техника и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Икономика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Индустриален мениджмънт
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Индустриално инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Информатика и информационни технологии в бизнеса
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Информационни и комуникационни технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Информационни и комуникационни технологии(на английски език)
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Кинезитерапия
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Климатизация, хидравлика и газификация
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Компютърни науки
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Компютърни системи и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Компютърно управление и автоматизация
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Маркетинг
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Математика и информатика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Материалознание и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Машинно инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Медицинска сестра
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Международни икономически отношения
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Мениджмънт и сервиз на техниката
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Мениджмънт на качеството и метрология
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Механотехника и мехатроника
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Начална училищна педагогика и чужд език
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Педагогика на обучението по български език и чужд език
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Педагогика на обучението по физика и информатика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Право
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Предучилищна и начална училищна педагогика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Промишлен дизайн
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Публична администрация
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Растениевъдство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Социална педагогика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Социални дейности
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Строително инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Телекомуникационни системи
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Технологии и логистика на водния транспорт
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Технология и управление на транспорта
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Технология на храните
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Транспортна техника и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Финансова математика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Химични технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'ru'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '4' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1109' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1109' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1109' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1109' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1109' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1109' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1109' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '385' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '385' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '385' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '423' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '423' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '423' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '423' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '423' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '423' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '423' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '278'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '407' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '407' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '407' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '407' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '407' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '705' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '705' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '705' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '275'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '416' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '416' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '416' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '416' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '416' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '298'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '406' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '406' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '406' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '295'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '405' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '405' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '405' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '294'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '387' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '387' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '387' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '274'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '393' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '393' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '393' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '704' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '704' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '704' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '395' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '395' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '395' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '421' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '421' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '421' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '277'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '382' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '382' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '382' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '404' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '404' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '404' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '409' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '409' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '409' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '392' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '392' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '392' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '414' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '414' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '414' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '300'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '398' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '398' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '398' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1071' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1071' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1071' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1071' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1071' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1071' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1071' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '420' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '420' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '420' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '276'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '384' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '384' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '384' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '413' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '413' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '413' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '300'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '396' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '396' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '396' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '394' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '394' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '394' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '394' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '394' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '402' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '402' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '402' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '415' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '415' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '415' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '415' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '415' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '300'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '391' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '391' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '391' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '391' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '391' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '388' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '388' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '388' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '422' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '422' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '422' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '278'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '403' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '403' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '403' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '296'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '383' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '383' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '383' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '390' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '390' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '390' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '389' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '389' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '389' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '410' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '410' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '410' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '299'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1070' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1070' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1070' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1070' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1070' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1070' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1070' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1069' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1069' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1069' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1069' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1069' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1069' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1069' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '418' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '418' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '418' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '304'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '411' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '411' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '411' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '411' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '411' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '298'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '386' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '386' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '386' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '279'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '408' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '408' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '408' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1110' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1110' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1110' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1110' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1110' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1110' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1110' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '412' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '412' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '412' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '298'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '419' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '419' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '419' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '419' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '419' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '293'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1068' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1068' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1068' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1068' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1068' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1068' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1068' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '397' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '397' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '397' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1067' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1067' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1067' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1067' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1067' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1067' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1067' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '400' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '400' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '400' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '706' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '706' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '706' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '275'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '399' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '399' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '399' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '417' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '417' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '417' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '417' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '417' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '301'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='14'
SELECT * FROM pic WHERE ID='5'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '707' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '707' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '707' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '275'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1109'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1109'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '385'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '385'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '423'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '423'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '407'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '407'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '705'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '705'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '416'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '416'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '406'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '406'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '405'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '405'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '387'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '387'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '393'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '393'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '704'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '704'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '395'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '395'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '421'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '421'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '382'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '382'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '404'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '404'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '409'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '409'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '392'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '392'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '414'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '414'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '398'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '398'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1071'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1071'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '420'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '420'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '384'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '384'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '413'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '413'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '396'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '396'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '394'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '394'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '402'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '402'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '415'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '415'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '391'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '391'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '388'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '388'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '422'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '422'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '403'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '403'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '383'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '383'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '390'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '390'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '389'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '389'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '410'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '410'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1070'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1070'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1069'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1069'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '418'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '418'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '411'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '411'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '386'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '386'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '408'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '408'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1110'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1110'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '412'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '412'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '419'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '419'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1068'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1068'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '397'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '397'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1067'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1067'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '400'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '400'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '706'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '706'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '399'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '399'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '417'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '417'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '707'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '707'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => ru
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1109
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 668
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автомобилно инженерство
      [longName] => Автомобилно инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomobilno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 385
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 9
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрно инженерство
      [longName] => Аграрно инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agrarno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 423
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 12
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Акушерка
      [longName] => Акушерка
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => akusherka
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 278
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 407
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 33
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес мениджмънт
      [longName] => Бизнес мениджмънт
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 291
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 705
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 41
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биотехнологии
      [longName] => Биотехнологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biotehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 275
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 416
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 47
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и история
      [longName] => Български език и история
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 298
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 406
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 70
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Европеистика и глобалистика
      [longName] => Европеистика и глобалистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => evropeistika-i-globalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 295
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 405
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 71
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Европеистика и многостепенно управление
      [longName] => Европеистика и многостепенно управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => evropeistika-i-mnogostepenno-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 294
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 387
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и техника за опазване на околната среда
      [longName] => Екология и техника за опазване на околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-tehnika-za-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 274
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 393
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 80
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [longName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 704
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 81
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроинженерство
      [longName] => Електроинженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroinjenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 395
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 82
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроника
      [longName] => Електроника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 421
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 87
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Ерготерапия
      [longName] => Ерготерапия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ergoterapiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 277
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 382
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 92
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Земеделска техника и технологии
      [longName] => Земеделска техника и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => zemedelska-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 404
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 351
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика
      [longName] => Икономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 291
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 409
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 291
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 392
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 114
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриално инженерство
      [longName] => Индустриално инженерство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 414
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 123
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика и информационни технологии в бизнеса
      [longName] => Информатика и информационни технологии в бизнеса
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika-i-informacionni-tehnologii-v-biznesa
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 300
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 398
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 126
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информационни и комуникационни технологии
      [longName] => Информационни и комуникационни технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informacionni-i-komunikacionni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1071
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 126
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информационни и комуникационни технологии(на английски език)
      [longName] => Информационни и комуникационни технологии(на английски език)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => informacionni-i-komunikacionni-tehnologiina-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 420
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 138
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Кинезитерапия
      [longName] => Кинезитерапия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kineziterapiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 276
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 384
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 142
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Климатизация, хидравлика и газификация
      [longName] => Климатизация, хидравлика и газификация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => klimatizaciya-hidravlika-i-gazifikaciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 413
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 360
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни науки
      [longName] => Компютърни науки
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-nauki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 300
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 396
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 394
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 150
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърно управление и автоматизация
      [longName] => Компютърно управление и автоматизация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarno-upravlenie-i-avtomatizaciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 402
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 291
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 415
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 161
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика и информатика
      [longName] => Математика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 300
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 391
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 163
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Материалознание и технологии
      [longName] => Материалознание и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => materialoznanie-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 388
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 164
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Машинно инженерство
      [longName] => Машинно инженерство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => mashinno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 422
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 172
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска сестра
      [longName] => Медицинска сестра
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-sestra
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 278
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 403
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 296
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 383
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 181
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мениджмънт и сервиз на техниката
      [longName] => Мениджмънт и сервиз на техниката
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => menidjmant-i-serviz-na-tehnikata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 390
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 182
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мениджмънт на качеството и метрология
      [longName] => Мениджмънт на качеството и метрология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => menidjmant-na-kachestvoto-i-metrologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 389
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 188
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Механотехника и мехатроника
      [longName] => Механотехника и мехатроника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => mehanotehnika-i-mehatronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 410
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 361
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [longName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 299
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1070
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 340
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по български език и чужд език
      [longName] => Педагогика на обучението по български език и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-balgarski-ezik-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1069
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 667
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по физика и информатика
      [longName] => Педагогика на обучението по физика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-fizika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 418
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 304
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 411
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 298
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 386
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 231
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Промишлен дизайн
      [longName] => Промишлен дизайн
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => promishlen-dizayn
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 279
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 408
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 291
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1110
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 682
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Растениевъдство
      [longName] => Растениевъдство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => rastenievadstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 412
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 245
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална педагогика
      [longName] => Социална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 298
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 419
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 293
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1068
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 666
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Строително инженерство
      [longName] => Строително инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stroitelno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 397
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 308
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Телекомуникационни системи
      [longName] => Телекомуникационни системи
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => telekomunikacionni-sistemi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [46] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1067
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 665
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технологии и логистика на водния транспорт
      [longName] => Технологии и логистика на водния транспорт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologii-i-logistika-na-vodnia-transport
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [47] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 400
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 358
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология и управление на транспорта
      [longName] => Технология и управление на транспорта
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-i-upravlenie-na-transporta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [48] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 706
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 264
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на храните
      [longName] => Технология на храните
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-hranite
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 275
    )

  [49] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 399
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 265
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Транспортна техника и технологии
      [longName] => Транспортна техника и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => transportna-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 273
    )

  [50] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 417
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 321
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финансова математика
      [longName] => Финансова математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => finansova-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 301
    )

  [51] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 707
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 4
      [specialtyID] => 284
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химични технологии 
      [longName] => Химични технологии 
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himichni-tehnologii-
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Русенски университет ''Ангел Кънчев''
          [cityID] => 14
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 15
              [type] => 0
              [name] => n4271369236705.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:31:47
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 14
          [longName] => Русе
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 5
              [type] => 0
              [name] => e3c2s1369236174.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:14
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 275
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+