beta версия

Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''

ШУ - Шумен
Шумен

гр. Шумен 9712, ул. "Университетска" 115

shu-bg.net/

Специалности в ШУ - Шумен горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 10.02. - 08.06.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 16.06. - 05.07.2014 г

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 23.04. - 08.06.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 10.07. - 16.07.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 23.05.2014 г.
 • Второ класиране: 20.07.2014 г.
 • Трето класиране: 28.07.2014 г.
 • Четвърто класиране: 04.08.2014 г.

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо, второ, трето класиране: до 01.08.2014 г.
 • След четвърто класиране: до 08.08.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'shu'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT * FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '24' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '24' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '629' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '472'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '629'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '634' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '476'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '634'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '641' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '480'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '641'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '653' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '489'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '653'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '658' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '580'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '658'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '657' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '493'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '657'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '628' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '471'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '628'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1113' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1113'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '638' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '479'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '638'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '637' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '478'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '637'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '644' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '477'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '644'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '659' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '492'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '659'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '680' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '503'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '680'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '656' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '579'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '656'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '643' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '477'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '643'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '672' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '500'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '672'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '651' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '488'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '651'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '650' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '487'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '650'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '681' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '505'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '681'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '639' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '480'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '639'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '640' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '481'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '640'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '648' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '648'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '649' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '649'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1091' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1091'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '675' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '504'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '675'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '645' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '645'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '647' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '647'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '671' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '499'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '671'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '666' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '498'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '666'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '662' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '662'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '663' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '663'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '664' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '664'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '631' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '473'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '631'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1092' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1092'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '661' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '495'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '661'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '632' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '473'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '632'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '676' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '504'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '676'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '682' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '506'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '682'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '669' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '669'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '670' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '670'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1093' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1093'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '646' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '487'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '646'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '642' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '485'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '642'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '674' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '501'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '674'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '660' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '496'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '660'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '633' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '474'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '633'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '652' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '489'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '652'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '673' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '502'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '673'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '654' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '490'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '654'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '655' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '490'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '655'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => shu
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 24
  [hide] => 0
  [position] => 23
  [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
  [shortName] => ШУ - Шумен
  [address] => 

гр. Шумен 9712, ул. "Университетска" 115

[contacts] =>

Кандидатстудентска информация:
тел: 054 830495
тел: 054 832 106 

[website] => shu-bg.net/ [cityID] => 29 [pix] => Array ( [ID] => 44 [type] => 0 [name] => bcwdm1374671196.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-07-24 16:06:40 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => shu [hits] => 7482 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+