beta версия

Специалности в Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Английска филология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Английски език и руски език
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Археология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Астрономия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Биология и физика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Биология и химия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Българска филология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Българска филология с библиотечно информационни дейности
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Български език и история
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Български език и руски език
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Връзки с обществеността
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
География и биология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Геодезия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Екология и опазване на околната среда
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Журналистика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Изобразително изкуство
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Икономика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Икономическа информатика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Инженерна логистика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
История
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
История и география
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Компютърна информатика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Компютърни информационни технологии
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Компютърни технологии за автоматизация на производството
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Комуникационни и информационни системи
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Математика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Математика и информатика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Музика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Начална училищна педагогика и чужд език
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Предучилищна и начална училищна педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Предучилищна педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Приложна германистика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Приложна лингвистика (турски език и немски език)
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Растителна защита
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Руска филология с бизнес комуникация
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Сигналоохранителни системи и технологии
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Системи за сигурност
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Социална педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Социални дейности
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Специална педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Стопанска математика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Теология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Техника и технологии
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Туризъм
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Турска фиолология с бизнес комуникация
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Физика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Физическо възпитание
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Химия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Химия и опазване на околната среда
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'shu'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '24' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '629' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '629' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '629' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '629' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '629' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '472'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '634' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '634' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '634' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '634' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '634' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '634' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '634' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '476'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '641' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '641' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '641' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '641' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '641' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '641' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '641' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '480'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '653' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '653' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '653' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '653' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '653' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '489'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '658' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '658' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '658' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '658' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '658' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '658' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '658' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '580'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '657' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '657' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '657' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '657' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '657' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '657' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '657' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '493'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '628' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '628' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '628' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '628' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '628' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '628' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '628' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '471'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1113' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1113' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1113' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1113' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1113' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1113' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1113' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '638' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '638' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '638' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '638' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '638' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '638' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '638' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '479'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '637' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '637' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '637' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '637' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '637' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '637' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '637' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '478'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '644' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '644' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '644' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '644' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '644' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '644' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '644' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '477'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '659' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '659' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '659' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '659' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '659' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '659' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '659' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '492'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '680' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '680' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '503'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '656' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '656' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '656' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '656' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '656' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '656' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '656' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '579'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '643' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '643' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '643' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '643' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '643' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '643' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '643' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '477'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '672' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '672' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '672' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '672' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '672' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '672' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '672' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '500'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '651' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '651' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '651' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '651' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '651' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '651' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '651' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '488'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '650' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '650' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '650' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '650' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '650' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '650' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '650' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '487'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '681' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '681' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '681' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '681' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '681' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '681' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '681' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '505'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '639' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '639' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '639' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '639' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '639' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '639' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '639' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '480'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '640' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '640' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '640' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '640' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '640' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '640' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '640' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '481'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '648' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '648' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '648' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '648' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '648' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '648' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '648' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '649' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '649' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '649' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '649' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '649' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '649' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '649' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1091' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1091' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1091' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1091' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1091' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1091' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1091' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '675' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '675' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '675' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '675' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '675' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '675' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '675' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '504'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '645' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '645' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '645' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '645' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '645' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '645' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '645' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '647' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '647' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '647' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '647' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '647' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '647' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '647' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '486'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '671' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '671' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '671' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '671' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '671' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '671' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '671' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '499'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '666' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '666' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '666' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '666' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '666' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '666' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '666' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '498'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '662' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '662' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '662' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '662' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '662' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '662' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '662' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '663' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '663' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '663' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '663' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '663' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '663' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '663' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '664' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '664' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '664' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '664' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '664' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '664' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '664' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '631' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '631' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '631' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '631' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '631' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '631' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '631' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '473'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1092' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1092' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1092' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1092' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1092' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1092' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1092' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '661' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '661' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '661' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '661' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '661' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '661' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '661' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '495'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '632' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '632' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '632' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '632' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '632' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '632' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '632' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '473'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '676' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '676' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '676' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '676' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '676' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '676' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '676' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '504'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '682' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '682' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '682' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '682' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '682' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '682' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '682' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '506'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '669' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '669' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '669' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '669' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '669' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '669' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '669' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '670' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '670' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '670' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '670' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '670' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '670' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '670' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1093' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1093' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1093' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1093' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1093' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1093' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1093' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '497'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '646' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '646' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '646' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '646' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '646' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '646' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '646' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '487'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '642' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '642' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '642' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '642' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '642' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '642' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '642' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '485'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '674' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '674' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '674' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '674' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '674' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '674' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '674' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '501'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '660' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '660' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '660' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '660' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '660' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '660' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '660' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '496'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '633' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '633' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '633' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '633' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '633' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '633' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '633' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '474'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '652' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '652' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '652' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '652' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '652' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '652' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '652' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '489'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '673' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '673' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '673' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '673' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '673' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '673' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '673' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '502'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '654' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '654' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '654' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '654' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '654' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '654' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '654' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '490'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT * FROM pic WHERE ID='44'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='29'
SELECT * FROM pic WHERE ID='23'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '655' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '655' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '655' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '655' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '655' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '655' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '655' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '490'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '629'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '629'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '634'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '634'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '641'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '641'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '653'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '653'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '658'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '658'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '657'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '657'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '628'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '628'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1113'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1113'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '638'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '638'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '637'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '637'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '644'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '644'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '659'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '659'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '680'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '680'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '656'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '656'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '643'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '643'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '672'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '672'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '651'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '651'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '650'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '650'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '681'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '681'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '639'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '639'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '640'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '640'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '648'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '648'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '649'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '649'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1091'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1091'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '675'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '675'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '645'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '645'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '647'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '647'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '671'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '671'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '666'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '666'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '662'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '662'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '663'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '663'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '664'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '664'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '631'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '631'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1092'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1092'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '661'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '661'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '632'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '632'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '676'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '676'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '682'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '682'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '669'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '669'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '670'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '670'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1093'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1093'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '646'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '646'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '642'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '642'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '674'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '674'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '660'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '660'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '633'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '633'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '652'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '652'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '673'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '673'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '654'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '654'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '655'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '24'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '655'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => shu
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 629
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 1
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Английска филология
      [longName] => Английска филология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => angliyska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 472
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 634
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 388
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Английски език и руски език
      [longName] => Английски език и руски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => angliyski-ezik-i-ruski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 476
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 641
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 19
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Археология
      [longName] => Археология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arheologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 480
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 653
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 446
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Астрономия
      [longName] => Астрономия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => astronomiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 489
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 658
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 37
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология и физика
      [longName] => Биология и физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya-i-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 580
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 657
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 38
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология и химия
      [longName] => Биология и химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya-i-himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 493
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 628
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 44
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска филология
      [longName] => Българска филология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 471
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1113
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 44
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска филология с библиотечно информационни дейности
      [longName] => Българска филология с библиотечно информационни дейности
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-filologia-s-bibliotechno-informacionni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 638
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 47
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и история
      [longName] => Български език и история
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 479
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 637
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 55
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и руски език
      [longName] => Български език и руски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-ruski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 478
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 644
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 60
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Връзки с обществеността
      [longName] => Връзки с обществеността
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => vrazki-s-obshtestvenostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 477
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 659
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 61
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => География и биология
      [longName] => География и биология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geografiya-i-biologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 492
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 680
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 294
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Геодезия
      [longName] => Геодезия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geodeziya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 503
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 656
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 579
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 643
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 89
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Журналистика
      [longName] => Журналистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => jurnalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 477
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 672
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 94
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изобразително изкуство
      [longName] => Изобразително изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izobrazitelno-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 500
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 651
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 351
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика
      [longName] => Икономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 488
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 650
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономическа информатика
      [longName] => Икономическа информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomicheska-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 487
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 681
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 117
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна логистика
      [longName] => Инженерна логистика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-logistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 505
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 639
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 191
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История
      [longName] => История
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 480
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 640
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 131
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История и география
      [longName] => История и география
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya-i-geografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 481
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 648
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърна информатика
      [longName] => Компютърна информатика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarna-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 486
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 649
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни информационни технологии
      [longName] => Компютърни информационни технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-informacionni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 486
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1091
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 677
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни технологии за автоматизация на производството
      [longName] => Компютърни технологии за автоматизация на производството
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-tehnologii-za-avtomatizacia-na-proizvodstvoto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 675
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 449
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Комуникационни и информационни системи
      [longName] => Комуникационни и информационни системи
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => komunikacionni-i-informacionni-sistemi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 504
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 645
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 364
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика
      [longName] => Математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 486
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 647
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 161
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика и информатика
      [longName] => Математика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 486
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 671
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 197
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музика
      [longName] => Музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 499
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 666
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 387
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [longName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 498
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 662
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 204
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика
      [longName] => Педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 497
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 663
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 497
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 664
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 223
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна педагогика
      [longName] => Предучилищна педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 497
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 631
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 63
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна германистика
      [longName] => Приложна германистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-germanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 473
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1092
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 226
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна лингвистика (турски език и немски език)
      [longName] => Приложна лингвистика (турски език и немски език)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-lingvistika-turski-ezik-i-nemski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 661
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 447
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Растителна защита
      [longName] => Растителна защита
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => rastitelna-zashtita
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 495
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 632
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 240
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Руска филология с бизнес комуникация
      [longName] => Руска филология с бизнес комуникация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ruska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 473
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 676
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 450
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Сигналоохранителни системи и технологии
      [longName] => Сигналоохранителни системи и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => signaloohranitelni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 504
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 682
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 453
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Системи за сигурност
      [longName] => Системи за сигурност
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => sistemi-za-sigurnost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 506
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 669
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 245
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална педагогика
      [longName] => Социална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 497
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 670
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 497
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1093
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 249
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Специална педагогика
      [longName] => Специална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => specialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 497
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 646
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 445
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанска математика
      [longName] => Стопанска математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopanska-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 487
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 642
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 262
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Теология
      [longName] => Теология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => teologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 485
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 674
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 448
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Техника и технологии
      [longName] => Техника и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 501
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 660
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 496
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 633
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 443
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Турска фиолология с бизнес комуникация
      [longName] => Турска фиолология с бизнес комуникация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => turska-fiolologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 474
    )

  [46] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 652
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 271
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физика
      [longName] => Физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 489
    )

  [47] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 673
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 416
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физическо възпитание
      [longName] => Физическо възпитание
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizichesko-vazpitanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 502
    )

  [48] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 654
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 285
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия
      [longName] => Химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 490
    )

  [49] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 655
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 24
      [specialtyID] => 285
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия и опазване на околната среда
      [longName] => Химия и опазване на околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
          [cityID] => 29
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 44
              [type] => 0
              [name] => bcwdm1374671196.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:06:40
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 29
          [longName] => Шумен
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 490
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+