beta версия

Специалности в Стопанска академия ''Димитър Ценов''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Аграрна икономика
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Бизнес информатика
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Екомениджмънт
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Застраховане и социално дело
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Икономика на туризма
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Икономика на търговията
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Индустриална бизнес икономика
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Маркетинг
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Международни икономически отношения
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Приложна макроикономика
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Публична администрация
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Статистика и иконометрия
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Стопански и фи­нансов контрол
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Стопанско управление
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Стратегическо и бизнес планиране
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Счетоводство и контрол
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Финанси
Стопанска академия ''Димитър Ценов''
Свищов
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'stopanska-akademiya-dimitar-cenov'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '6' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '313' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '313' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '313' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '313' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '313' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '313' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '313' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '314' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '314' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '314' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '314' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '314' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '314' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '314' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '315' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '315' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '315' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '315' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '315' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '315' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '315' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '316' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '316' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '316' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '316' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '316' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '316' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '316' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '317' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '317' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '317' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '317' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '317' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '317' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '317' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '318' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '318' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '318' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '318' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '318' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '318' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '318' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '319' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '319' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '319' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '319' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '319' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '319' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '319' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '320' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '320' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '320' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '320' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '320' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '320' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '320' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '321' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '321' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '322' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '322' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '322' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '322' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '322' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '322' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '322' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '323' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '323' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '324' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '324' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '324' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '324' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '324' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '324' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '324' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '325' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '325' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '325' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '325' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '325' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '325' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '325' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '326' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '326' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '327' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '327' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '327' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '327' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '327' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '327' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '327' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '328' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '328' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '328' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '328' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '328' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '328' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '328' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='16'
SELECT * FROM pic WHERE ID='7'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '12' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '12' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '12' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '12' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '12' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '12' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '12' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '313'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '314'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '315'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '316'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '317'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '318'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '319'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '320'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '321'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '322'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '323'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '324'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '325'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '326'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '327'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '328'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '12'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => stopanska-akademiya-dimitar-cenov
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 313
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 8
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрна икономика
      [longName] => Аграрна икономика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agrarna-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 314
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 28
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес информатика
      [longName] => Бизнес информатика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 315
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 76
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екомениджмънт
      [longName] => Екомениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekomenidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 316
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 90
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Застраховане и социално дело
      [longName] => Застраховане и социално дело
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => zastrahovane-i-socialno-delo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 317
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 106
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на туризма
      [longName] => Икономика на туризма
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-turizma
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 318
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 107
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на търговията
      [longName] => Икономика на търговията
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-targoviyata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 319
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 112
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриална бизнес икономика
      [longName] => Индустриална бизнес икономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialna-biznes-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 320
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 321
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => МИО
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => mio
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 322
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 227
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна макроикономика
      [longName] => Приложна макроикономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-makroikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 323
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 324
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 250
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Статистика и иконометрия
      [longName] => Статистика и иконометрия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => statistika-i-ikonometriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 325
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 303
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопански и фи­нансов контрол
      [longName] => Стопански и фи­нансов контрол
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopanski-i-finansov-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 326
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 327
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 304
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стратегическо и бизнес планиране
      [longName] => Стратегическо и бизнес планиране
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => strategichesko-i-biznes-planirane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 328
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 256
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Счетоводство и контрол
      [longName] => Счетоводство и контрол
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => schetovodstvo-i-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 12
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 6
      [specialtyID] => 254
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси
      [longName] => Финанси
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Стопанска академия ''Димитър Ценов''
          [cityID] => 16
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 16
              [type] => 0
              [name] => 5conh1369236723.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:08
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 16
          [longName] => Свищов
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 7
              [type] => 0
              [name] => 1quy11369236258.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:24:31
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+