beta версия

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

СУ - София
София

Ректорат: бул. "Цар Освободител" 15

www.uni-sofia.bg

Специалности в СУ - София горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - от 17.02.2014 г. до 07.03.2014 г
 • Втора сесия (редовна сесия) - от 17.02. до 23.05.2014 г

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 16.03. - 27.04.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 01.06. - 29.06.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 15.07.2014 г.
 • Второ класиране: 22.07.2014 г.
 • Трето класиране: 29.07.2014 г.

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо класиране: 16.07. - 18.07.2014 г.
 • След второ класиране: 23.07. - 25.07.2014 г.
 • След трето класиране: 30.07. - 01.08.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'su'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT * FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '5' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '5' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '185'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '13' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '197'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '13'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '3' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '202'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '172' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '166'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '172'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '173' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '175'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '173'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '17' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '533'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '174' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '182'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '174'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '175' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '525'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '175'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '176' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '176'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1072' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1072'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '177' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '177'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '178' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '178'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '179' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '179'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '180' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '528'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '180'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '181' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '243'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '181'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '18' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '235'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '182' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '548'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '182'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '183' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '236'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '183'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '184' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '165'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '184'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '185' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '185'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '186' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '270'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '186'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '187' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '173'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '187'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '188' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '242'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '188'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '189' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '554'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '189'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '190' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '550'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '190'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1073' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1073'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '543' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '200'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '543'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '192' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '530'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '192'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '193' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '268'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '193'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '194' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '211'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '194'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '195' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '214'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '195'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '196' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '198'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '196'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '535' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '189'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '535'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '225' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '287'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '225'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '226' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '174'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '226'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '696' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '177'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '696'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '534' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '188'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '534'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '227' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '537'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '227'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '542' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '199'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '542'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '228' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '192'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '228'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '229' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '244'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '229'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '230' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '267'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '230'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '231' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '212'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '231'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '232' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '536'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '232'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '546' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '289'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '546'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '233' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '162'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '233'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '234' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '254'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '234'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '260' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '203'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '260'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '261' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '205'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '261'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '686' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '260'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '686'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '688' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '261'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '688'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '687' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '262'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '687'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '699' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '535'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '699'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '262' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '241'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '262'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '263' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '176'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '263'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '264' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '264'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '265' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '257'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '265'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '702' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '251'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '702'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '532' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '541'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '532'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '266' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '171'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '266'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '539' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '194'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '539'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '267' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '226'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '267'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '268' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '169'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '268'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '269' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '255'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '269'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '270' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '160'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '270'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '536' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '190'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '536'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '694' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '240'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '694'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '271' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '249'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '271'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '701' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '250'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '701'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '272' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '204'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '272'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '273' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '159'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '273'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '285' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '524'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '285'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '286' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '238'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '286'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '540' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '195'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '540'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '697' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '179'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '697'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '537' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '191'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '537'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '530' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '545'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '530'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '292' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '213'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '292'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '293' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '252'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '293'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '296' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '170'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '296'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '297' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '544'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '297'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '298' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '253'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '298'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '299' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '206'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '299'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '700' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '551'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '700'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '300' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '552'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '300'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '301' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '237'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '301'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '541' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '196'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '541'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '538' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '193'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '538'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '689' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '227'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '689'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '302' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '529'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '302'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '698' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '534'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '698'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '303' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '532'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '303'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '304' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '259'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '304'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '305' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '585'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '305'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '306' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '538'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '306'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '533' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '187'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '533'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '307' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '264'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '307'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '308' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '265'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '308'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '309' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '269'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '309'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '310' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '546'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '310'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '311' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '531'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '311'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '312' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '271'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '312'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '544' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '201'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '544'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => su
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 5
  [hide] => 0
  [position] => 5
  [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
  [shortName] => СУ - София
  [address] => 

Ректорат: бул. "Цар Освободител" 15

[contacts] =>

Учебен отдел: Десислава Лещарова
стая 413
тел: 02/ 873 83 10; 02/ 9711002; 02/ 9711003; 02/ 9711004
имейл: desi@feb.uni-sofia.bg 

[website] => www.uni-sofia.bg [cityID] => 1 [pix] => Array ( [ID] => 17 [type] => 0 [name] => ctkqq1369236743.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-05-22 18:32:26 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => su [hits] => 13436 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+