beta версия

Специалности в Софийски университет ''Св. Климент Охридски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Английска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Арабистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Арменистика и кавказология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Археология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Архивистика и документалистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Астрофизика, метеорология и геофизика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Балканистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Библиотечно-информационни науки
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биология и английски език
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биология и химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биомениджмънт и устойчиво развитие
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биотехнологии
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Българска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Връзки с обществеността
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
География
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
География и биология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Геология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Европеистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Екология и опазване на околната среда
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Екохимия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Етнология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Журналистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Изобразително изкуство
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Икономика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Икономика и финанси
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Индология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Инженерна физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Инженерна химия и съвременни материали
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Информационни системи
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Иранистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Испанска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
История
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
История и география
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
История и философия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Италианска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Квантова и космическа теоретична физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Китаистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Класическа филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Книгоиздаване
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Компютърна химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Компютърни науки
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Комуникации и физична електроника
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Кореистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Културология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Логопедия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Математика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Математика и информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицина
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицинска сестра
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицинска физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Международни отношения
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Минало и съвремие на Югоизточна Европа
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Молекулярна биология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Музика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Начална училищна педагогика и чужд език
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Немска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Неформално образование
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Новогръцка филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Оптометрия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Педагогика на масовата и художествена комуникация
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Политология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Португалска фиология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Право
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Предучилищна и начална училищна педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Предучилищна педагогика и чужд език
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Приложна математика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Психология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Публична администрация
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Регионално развитие и политика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Румънска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Руска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Скандинавистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Славянска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Софтуерно инженерство
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Социална педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Социални дейности
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Социология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Специална педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Статистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Стопанско управление
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Теология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Туризъм
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Тюркология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Унгарска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Фармация
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физика и информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физика и математика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физическо възпитание и спорт
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Философия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Фотоника и лазерна физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Френска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Химия и информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Химия и физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Ядрена техника и ядрена енергетика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Ядрена химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Японистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'su'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '5' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '185'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '13' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '13' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '13' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '13' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '13' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '13' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '13' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '197'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '3' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '3' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '3' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '3' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '3' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '3' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '3' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '202'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '172' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '172' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '172' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '172' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '172' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '172' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '172' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '166'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '173' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '173' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '173' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '173' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '173' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '173' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '173' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '175'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '17' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '17' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '17' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '17' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '17' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '17' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '17' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '533'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '174' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '174' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '174' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '174' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '174' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '174' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '174' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '182'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '175' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '175' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '175' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '175' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '175' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '175' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '175' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '525'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '176' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '176' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '176' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '176' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '176' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '176' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '176' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1072' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1072' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1072' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1072' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1072' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1072' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1072' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '177' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '177' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '177' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '177' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '177' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '177' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '177' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '178' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '178' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '178' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '178' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '178' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '178' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '178' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '179' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '179' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '179' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '179' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '179' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '179' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '179' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '180' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '180' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '180' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '180' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '180' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '180' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '180' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '528'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '181' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '181' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '181' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '181' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '181' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '181' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '181' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '243'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '18' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '18' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '18' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '18' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '18' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '18' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '18' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '235'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '182' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '182' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '182' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '182' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '182' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '182' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '182' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '548'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '183' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '183' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '183' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '183' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '183' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '183' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '183' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '236'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '184' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '184' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '184' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '184' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '184' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '184' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '184' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '165'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '185' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '185' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '185' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '185' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '185' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '185' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '185' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '186' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '186' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '186' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '186' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '186' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '270'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '187' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '187' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '187' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '187' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '187' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '187' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '187' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '173'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '188' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '188' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '188' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '188' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '188' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '188' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '188' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '242'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '189' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '189' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '189' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '189' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '189' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '189' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '189' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '554'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '190' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '190' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '190' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '190' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '190' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '190' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '190' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '550'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1073' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1073' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1073' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1073' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1073' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1073' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1073' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '543' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '543' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '543' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '543' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '543' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '543' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '543' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '200'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '192' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '192' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '192' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '192' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '192' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '192' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '192' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '530'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '193' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '193' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '193' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '193' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '193' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '193' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '193' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '268'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '194' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '194' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '194' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '194' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '194' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '194' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '194' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '211'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '195' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '195' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '195' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '195' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '195' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '195' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '195' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '214'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '196' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '196' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '196' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '196' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '196' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '196' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '196' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '198'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '535' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '535' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '535' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '535' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '535' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '535' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '535' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '189'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '225' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '225' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '225' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '225' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '225' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '225' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '225' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '287'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '226' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '226' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '226' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '226' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '226' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '226' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '226' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '174'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '696' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '696' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '696' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '696' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '696' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '696' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '696' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '177'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '534' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '534' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '534' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '534' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '534' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '534' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '534' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '188'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '227' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '227' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '227' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '227' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '227' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '227' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '227' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '537'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '542' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '542' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '542' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '542' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '542' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '542' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '542' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '199'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '228' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '228' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '228' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '228' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '228' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '228' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '228' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '192'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '229' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '229' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '229' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '229' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '229' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '229' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '229' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '244'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '230' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '230' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '230' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '230' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '230' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '230' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '230' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '267'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '231' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '231' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '231' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '231' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '231' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '231' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '231' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '212'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '232' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '232' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '232' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '232' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '232' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '232' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '232' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '536'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '546' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '546' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '546' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '546' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '546' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '546' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '546' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '289'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '233' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '233' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '233' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '233' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '233' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '233' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '233' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '162'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '234' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '234' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '234' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '234' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '234' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '234' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '234' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '254'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '260' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '260' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '260' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '260' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '260' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '260' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '260' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '203'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '261' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '261' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '261' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '261' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '261' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '261' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '261' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '205'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '686' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '686' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '686' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '686' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '686' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '686' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '686' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '260'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '688' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '688' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '688' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '688' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '688' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '688' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '688' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '261'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '687' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '687' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '687' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '687' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '687' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '687' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '687' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '262'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '699' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '699' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '699' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '699' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '699' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '699' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '699' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '535'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '262' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '262' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '262' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '262' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '262' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '262' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '262' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '241'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '263' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '263' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '263' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '263' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '263' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '263' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '263' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '176'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '264' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '264' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '264' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '264' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '264' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '264' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '264' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '547'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '265' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '265' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '265' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '265' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '265' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '265' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '265' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '257'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '702' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '702' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '702' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '702' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '702' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '702' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '702' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '251'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '532' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '532' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '532' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '532' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '532' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '532' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '532' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '541'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '266' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '266' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '266' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '266' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '266' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '266' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '266' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '171'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '539' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '539' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '539' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '539' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '539' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '539' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '539' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '194'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '267' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '267' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '267' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '267' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '267' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '267' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '267' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '226'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '268' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '268' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '268' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '268' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '268' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '268' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '268' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '169'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '269' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '269' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '269' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '269' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '269' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '269' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '269' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '255'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '270' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '270' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '270' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '270' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '270' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '270' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '270' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '160'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '536' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '536' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '536' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '536' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '536' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '190'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '694' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '694' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '694' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '694' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '694' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '694' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '694' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '240'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '271' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '271' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '271' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '271' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '271' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '271' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '271' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '249'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '701' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '701' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '701' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '701' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '701' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '701' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '701' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '250'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '272' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '272' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '272' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '272' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '272' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '272' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '272' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '204'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '273' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '273' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '159'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '285' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '285' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '524'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '286' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '286' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '286' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '286' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '286' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '286' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '286' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '238'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '540' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '540' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '540' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '540' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '540' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '540' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '540' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '195'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '697' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '697' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '697' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '697' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '697' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '697' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '697' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '179'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '537' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '537' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '537' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '537' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '537' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '537' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '537' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '191'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '530' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '530' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '530' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '530' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '530' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '530' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '530' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '545'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '292' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '292' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '292' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '292' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '292' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '292' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '292' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '213'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '293' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '293' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '293' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '293' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '293' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '293' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '293' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '252'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '296' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '296' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '296' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '296' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '296' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '170'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '297' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '297' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '297' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '297' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '297' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '297' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '297' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '544'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '298' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '298' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '298' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '298' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '298' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '298' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '298' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '253'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '299' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '299' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '299' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '299' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '299' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '299' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '299' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '206'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '700' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '700' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '551'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '300' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '300' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '300' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '300' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '300' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '300' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '300' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '552'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '301' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '301' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '301' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '301' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '301' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '301' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '301' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '237'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '541' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '541' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '541' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '541' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '541' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '541' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '541' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '196'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '538' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '538' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '538' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '538' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '538' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '538' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '538' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '193'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '689' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '689' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '689' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '689' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '689' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '689' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '689' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '227'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '302' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '302' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '302' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '302' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '302' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '302' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '302' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '529'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '698' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '698' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '698' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '698' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '698' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '698' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '698' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '534'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '303' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '303' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '303' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '303' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '303' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '303' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '303' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '532'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '304' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '304' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '304' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '304' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '304' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '304' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '304' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '259'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '305' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '305' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '305' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '305' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '305' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '305' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '305' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '585'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '306' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '306' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '306' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '306' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '306' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '538'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '533' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '533' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '533' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '533' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '533' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '533' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '533' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '187'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '307' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '307' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '307' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '307' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '307' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '307' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '307' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '264'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '308' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '308' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '308' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '308' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '308' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '308' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '308' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '265'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '309' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '309' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '309' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '309' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '309' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '309' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '309' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '269'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '310' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '310' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '310' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '310' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '310' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '310' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '310' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '546'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '311' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '311' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '311' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '311' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '311' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '311' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '311' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '531'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '312' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '312' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '312' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '312' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '312' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '312' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '312' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '271'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '544' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '544' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '544' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '544' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '544' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '544' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '544' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '201'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '13'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '13'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '3'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '3'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '172'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '172'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '173'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '173'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '17'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '17'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '174'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '174'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '175'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '175'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '176'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '176'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1072'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1072'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '177'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '177'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '178'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '178'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '179'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '179'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '180'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '180'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '181'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '181'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '18'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '18'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '182'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '182'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '183'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '183'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '184'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '184'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '185'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '185'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '186'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '186'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '187'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '187'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '188'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '188'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '189'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '189'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '190'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '190'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1073'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1073'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '543'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '543'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '192'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '192'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '193'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '193'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '194'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '194'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '195'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '195'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '196'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '196'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '535'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '535'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '225'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '225'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '226'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '226'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '696'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '696'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '534'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '534'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '227'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '227'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '542'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '542'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '228'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '228'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '229'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '229'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '230'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '230'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '231'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '231'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '232'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '232'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '546'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '546'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '233'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '233'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '234'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '234'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '260'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '260'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '261'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '261'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '686'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '686'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '688'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '688'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '687'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '687'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '699'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '699'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '262'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '262'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '263'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '263'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '264'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '264'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '265'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '265'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '702'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '702'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '532'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '532'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '266'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '266'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '539'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '539'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '267'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '267'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '268'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '268'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '269'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '269'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '270'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '270'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '536'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '536'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '694'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '694'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '271'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '271'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '701'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '701'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '272'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '272'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '273'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '285'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '285'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '286'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '286'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '540'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '540'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '697'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '697'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '537'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '537'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '530'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '530'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '292'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '292'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '293'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '293'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '296'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '296'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '297'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '297'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '298'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '298'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '299'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '299'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '700'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '700'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '300'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '300'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '301'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '301'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '541'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '541'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '538'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '538'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '689'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '689'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '302'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '302'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '698'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '698'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '303'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '303'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '304'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '304'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '305'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '305'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '306'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '306'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '533'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '533'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '307'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '307'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '308'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '308'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '309'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '309'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '310'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '310'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '311'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '311'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '312'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '312'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '544'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '544'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => su
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 1
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Английска филология
      [longName] => Английска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => angliyska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 185
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 13
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 17
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Арабистика
      [longName] => Арабистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arabistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 197
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 3
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 18
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Арменистика и кавказология
      [longName] => Арменистика и кавказология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => armenistika-i-kavkazologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 202
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 172
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 19
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Археология
      [longName] => Археология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arheologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 166
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 173
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 20
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Архивистика и документалистика
      [longName] => Архивистика и документалистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arhivistika-i-dokumentalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 175
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 17
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 22
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Астрофизика, метеорология и геофизика
      [longName] => Астрофизика, метеорология и геофизика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => astrofizika-meteorologiya-i-geofizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 533
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 174
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 23
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Балканистика
      [longName] => Балканистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balkanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 182
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 175
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 25
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Библиотечно-информационни науки
      [longName] => Библиотечно-информационни науки
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => bibliotechno-informacionni-nauki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 525
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 176
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 36
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология
      [longName] => Биология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 547
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1072
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 374
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология и английски език
      [longName] => Биология и английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologia-i-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 177
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 38
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биология и химия
      [longName] => Биология и химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biologiya-i-himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 547
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 178
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 40
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биомениджмънт и устойчиво развитие
      [longName] => Биомениджмънт и устойчиво развитие
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biomenidjmant-i-ustoychivo-razvitie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 547
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 179
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 41
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биотехнологии
      [longName] => Биотехнологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biotehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 547
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 180
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 44
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска филология
      [longName] => Българска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 528
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 181
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 60
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Връзки с обществеността
      [longName] => Връзки с обществеността
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => vrazki-s-obshtestvenostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 243
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 18
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 329
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => География
      [longName] => География
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => geografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 235
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 182
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 61
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => География и биология
      [longName] => География и биология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geografiya-i-biologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 548
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 183
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 62
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Геология
      [longName] => Геология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 236
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 184
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 69
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Европеистика
      [longName] => Европеистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => evropeistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 165
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 185
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 547
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 186
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 77
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екохимия
      [longName] => Екохимия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekohimiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 270
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 187
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 88
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Етнология
      [longName] => Етнология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => etnologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 173
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 188
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 89
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Журналистика
      [longName] => Журналистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => jurnalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 242
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 189
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 94
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изобразително изкуство
      [longName] => Изобразително изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izobrazitelno-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 554
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 190
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 351
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика
      [longName] => Икономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 3
      [url] => ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 550
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1073
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 669
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика и финанси
      [longName] => Икономика и финанси
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-i-finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 543
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 110
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индология
      [longName] => Индология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => indologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 200
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 192
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 118
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна физика
      [longName] => Инженерна физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 530
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 193
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 119
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна химия и съвременни материали
      [longName] => Инженерна химия и съвременни материали
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-himiya-i-savremenni-materiali
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 268
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 194
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика
      [longName] => Информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 211
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 195
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 359
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информационни системи
      [longName] => Информационни системи
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informacionni-sistemi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 214
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 196
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 129
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Иранистика
      [longName] => Иранистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => iranistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 198
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 535
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 130
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Испанска филология
      [longName] => Испанска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ispanska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 189
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 225
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 191
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История
      [longName] => История
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 287
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 226
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 131
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История и география
      [longName] => История и география
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya-i-geografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 174
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 696
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 132
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История и философия
      [longName] => История и философия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya-i-filosofiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 177
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 534
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 134
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Италианска филология
      [longName] => Италианска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => italianska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 188
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 227
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 136
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Квантова и космическа теоретична физика
      [longName] => Квантова и космическа теоретична физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kvantova-i-kosmicheska-teoretichna-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 537
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 542
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 140
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Китаистика
      [longName] => Китаистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kitaistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 199
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 228
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 141
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Класическа филология
      [longName] => Класическа филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => klasicheska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 192
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 229
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 144
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Книгоиздаване
      [longName] => Книгоиздаване
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => knigoizdavane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 244
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 230
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 147
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърна химия
      [longName] => Компютърна химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarna-himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 267
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 231
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 360
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни науки
      [longName] => Компютърни науки
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-nauki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 212
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 232
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 363
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Комуникации и физична електроника
      [longName] => Комуникации и физична електроника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => komunikacii-i-fizichna-elektronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 536
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 546
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 152
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Кореистика
      [longName] => Кореистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => koreistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 289
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 233
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 153
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Културология
      [longName] => Културология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kulturologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 162
    )

  [46] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 234
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 159
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Логопедия
      [longName] => Логопедия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => logopediya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 254
    )

  [47] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 260
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 364
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика
      [longName] => Математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 203
    )

  [48] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 261
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 161
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика и информатика
      [longName] => Математика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 205
    )

  [49] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 686
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 168
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицина
      [longName] => Медицина
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicina
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 260
    )

  [50] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 688
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 171
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска рехабилитация и ерготерапия
      [longName] => Медицинска рехабилитация и ерготерапия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-rehabilitaciya-i-ergoterapiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 261
    )

  [51] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 687
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 172
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска сестра
      [longName] => Медицинска сестра
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-sestra
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 262
    )

  [52] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 699
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 173
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска физика
      [longName] => Медицинска физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 535
    )

  [53] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 262
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 185
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни отношения
      [longName] => Международни отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 241
    )

  [54] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 263
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 192
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Минало и съвремие на Югоизточна Европа
      [longName] => Минало и съвремие на Югоизточна Европа
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => minalo-i-savremie-na-yugoiztochna-evropa
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 176
    )

  [55] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 264
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 195
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Молекулярна биология
      [longName] => Молекулярна биология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => molekulyarna-biologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 547
    )

  [56] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 265
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 197
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музика
      [longName] => Музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 257
    )

  [57] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 702
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 387
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [longName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 251
    )

  [58] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 532
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 203
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Немска филология
      [longName] => Немска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nemska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 541
    )

  [59] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 266
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 205
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Неформално образование
      [longName] => Неформално образование
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => neformalno-obrazovanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 171
    )

  [60] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 539
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 207
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Новогръцка филология
      [longName] => Новогръцка филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => novogracka-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 194
    )

  [61] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 267
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 210
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Оптометрия
      [longName] => Оптометрия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => optometriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 226
    )

  [62] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 268
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 204
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика
      [longName] => Педагогика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 169
    )

  [63] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 269
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 365
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на масовата и художествена комуникация
      [longName] => Педагогика на масовата и художествена комуникация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-masovata-i-hudojestvena-komunikaciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 255
    )

  [64] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 270
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 218
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политология
      [longName] => Политология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => politologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 160
    )

  [65] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 536
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 219
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Португалска фиология
      [longName] => Португалска фиология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => portugalska-fiologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 190
    )

  [66] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 694
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 240
    )

  [67] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 271
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 249
    )

  [68] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 701
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 371
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [longName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 250
    )

  [69] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 272
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 228
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна математика
      [longName] => Приложна математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 204
    )

  [70] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 273
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 159
    )

  [71] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 285
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 524
    )

  [72] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 286
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 298
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Регионално развитие и политика
      [longName] => Регионално развитие и политика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => regionalno-razvitie-i-politika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 238
    )

  [73] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 540
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 389
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Румънска филология
      [longName] => Румънска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => rumanska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 195
    )

  [74] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 697
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 240
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Руска филология
      [longName] => Руска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ruska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 179
    )

  [75] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 537
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 241
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Скандинавистика
      [longName] => Скандинавистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => skandinavistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 191
    )

  [76] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 530
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 242
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Славянска филология
      [longName] => Славянска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => slavyanska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 545
    )

  [77] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 292
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 244
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Софтуерно инженерство
      [longName] => Софтуерно инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => softuerno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 213
    )

  [78] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 293
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 245
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална педагогика
      [longName] => Социална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 252
    )

  [79] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 296
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 170
    )

  [80] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 297
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 248
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социология
      [longName] => Социология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => sociologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 544
    )

  [81] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 298
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 249
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Специална педагогика
      [longName] => Специална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => specialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 253
    )

  [82] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 299
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 251
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Статистика
      [longName] => Статистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => statistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 206
    )

  [83] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 700
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 551
    )

  [84] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 300
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 262
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Теология
      [longName] => Теология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => teologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 552
    )

  [85] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 301
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 237
    )

  [86] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 541
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 269
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Тюркология
      [longName] => Тюркология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tyurkologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 196
    )

  [87] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 538
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 270
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Унгарска филология
      [longName] => Унгарска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ungarska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 193
    )

  [88] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 689
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 378
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Фармация
      [longName] => Фармация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => farmaciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 227
    )

  [89] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 302
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 271
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физика
      [longName] => Физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 529
    )

  [90] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 698
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 273
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физика и информатика
      [longName] => Физика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 534
    )

  [91] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 303
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 274
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физика и математика
      [longName] => Физика и математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizika-i-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 532
    )

  [92] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 304
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 276
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физическо възпитание и спорт
      [longName] => Физическо възпитание и спорт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizichesko-vazpitanie-i-sport
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 259
    )

  [93] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 305
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 279
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Философия
      [longName] => Философия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => filosofiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 585
    )

  [94] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 306
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 322
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Фотоника и лазерна физика
      [longName] => Фотоника и лазерна физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fotonika-i-lazerna-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 538
    )

  [95] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 533
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 281
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Френска филология
      [longName] => Френска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => frenska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 187
    )

  [96] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 307
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 285
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия
      [longName] => Химия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 264
    )

  [97] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 308
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 367
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия и информатика
      [longName] => Химия и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 265
    )

  [98] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 309
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 368
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия и физика
      [longName] => Химия и физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya-i-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 269
    )

  [99] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 310
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 290
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Южна, Източна и Югоизточна Азия
      [longName] => Южна, Източна и Югоизточна Азия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => yujna-iztochna-i-yugoiztochna-aziya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 546
    )

  [100] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 311
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 326
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Ядрена техника и ядрена енергетика
      [longName] => Ядрена техника и ядрена енергетика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => yadrena-tehnika-i-yadrena-energetika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 531
    )

  [101] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 312
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 327
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Ядрена химия
      [longName] => Ядрена химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => yadrena-himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 271
    )

  [102] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 544
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 5
      [specialtyID] => 292
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Японистика
      [longName] => Японистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => yaponistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 201
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+