beta версия

Румънска филология

Румънска филология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Румънска филология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Цели

Образователни

Посредством интензивно обучение в курса по практически румънски и преподаване на теоретичните дисциплини на чуждия език се постига висока степен на владеене на езика в края на курса на обучение. Дипломиралите се специалисти притежават не само задълбочени познания в областта на историята и културата на Румъния, историята на румънската литература, румънското езикознание, но и виждане за мястото на румънския език и литература в контекста на романистиката и балканистиката, както и за българо-румънските езикови и литературни връзки.

Професионални

Специалността задоволява нуждите от специалисти по езика, литературата и кул- турата на Румъния, чиято професионална реализация отговаря на потребностите както на страната, така и на региона. Тя осигурява кадри, подготвени на високо професионално равнище, които спомагат за развитието на сътрудничеството между две съседни страни с близки културни и исторически особености и общ път на социално-икономическо развитие.

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

В Румънска филология се подготвят специалисти по румънски език, които се реализират като преподаватели, преводачи, журналисти, редактори, изследователи. Завършилите имат възможност да продължат обучението си в магистърски програми или специализации в СУ и други висши училища в България и Румъния.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'su'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'rumanska-filologiya' AND universityID='5'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '540'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '540' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1557'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1558'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '722'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '723'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '389' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '540' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '540'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '389'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '540' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '195'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '540'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => rumanska-filologiya
  [uni] => su
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 540
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 5
  [specialtyID] => 389
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Румънска филология
  [longName] => Румънска филология
  [fo] => 0
  [otherLang] => 0
  [url] => rumanska-filologiya
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+