beta версия

Специалности в Тракийски университет-Стара загора


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Аграрна икономика
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Аграрно инженерство
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Агрономство
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Бизнес икономика
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Ветеринарна медицина
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Екология и опазване на околната среда
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Зооинженерство
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Медицина
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Начална училищна педагогика с език
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Предучилищна и начална училищна педагогика
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Регионална икономика
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Рибовъдство и аквакултури
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Социална педагогика
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Социални дейности
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Специална педагогика
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Управление на здравните грижи
Тракийски университет-Стара загора
Стара Загора
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'tru-stara-zagora'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '31' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '822' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '822' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '822' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '822' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '822' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '822' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '822' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '812' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '812' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '812' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '812' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '812' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '812' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '812' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '810' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '810' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '810' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '810' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '810' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '810' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '810' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '821' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '821' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '821' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '821' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '821' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '821' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '821' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '825' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '825' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '825' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '825' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '825' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '825' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '825' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '811' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '811' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '811' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '811' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '811' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '811' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '811' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '823' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '823' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '823' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '823' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '823' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '823' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '823' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '817' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '817' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '817' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '817' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '817' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '817' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '817' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '819' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '819' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '819' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '819' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '819' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '819' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '819' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '815' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '815' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '815' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '815' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '815' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '815' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '815' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '814' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '814' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '814' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '814' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '814' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '814' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '814' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '826' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '826' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '826' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '826' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '826' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '826' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '826' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '824' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '824' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '824' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '824' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '824' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '824' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '824' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '816' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '816' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '816' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '816' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '816' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '816' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '816' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '818' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '818' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '818' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '818' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '818' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '818' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '818' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '813' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '813' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '813' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '813' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '813' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '813' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '813' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='13'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '820' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '820' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '820' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '820' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '820' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '820' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '820' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '822'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '822'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '812'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '812'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '810'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '810'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '821'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '821'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '825'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '825'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '811'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '811'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '823'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '823'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '817'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '817'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '819'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '819'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '815'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '815'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '814'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '814'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '826'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '826'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '824'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '824'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '816'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '816'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '818'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '818'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '813'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '813'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '820'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '31'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '820'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => tru-stara-zagora
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 822
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 8
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрна икономика
      [longName] => Аграрна икономика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agrarna-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 812
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 9
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрно инженерство
      [longName] => Аграрно инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agrarno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 810
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 458
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агрономство
      [longName] => Агрономство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => agronomstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 821
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 27
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес икономика
      [longName] => Бизнес икономика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 825
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 518
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Ветеринарна медицина
      [longName] => Ветеринарна медицина
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => veterinarna-medicina
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 811
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologia-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 823
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 516
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Зооинженерство
      [longName] => Зооинженерство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => zooinjenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 817
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 168
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицина
      [longName] => Медицина
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicina
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 819
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 171
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска рехабилитация и ерготерапия
      [longName] => Медицинска рехабилитация и ерготерапия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-rehabilitacia-i-ergoterapia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 815
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 361
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика с език
      [longName] => Начална училищна педагогика с език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-s-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 814
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 826
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 515
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Регионална икономика
      [longName] => Регионална икономика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => regionalna-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 824
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 517
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Рибовъдство и аквакултури
      [longName] => Рибовъдство и аквакултури
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ribovadstvo-i-akvakulturi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 816
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 245
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална педагогика
      [longName] => Социална педагогика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 818
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 813
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 249
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Специална педагогика
      [longName] => Специална педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => specialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 820
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 31
      [specialtyID] => 380
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Управление на здравните грижи
      [longName] => Управление на здравните грижи
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => upravlenie-na-zdravnite-griji
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Тракийски университет-Стара загора
          [cityID] => 13
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 13
          [longName] => Стара Загора
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 17
              [type] => 0
              [name] => ctkqq1369236743.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:26
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+