beta версия

Специалности в Технически университет-Габрово


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автоматика, информационна и управляваща техника
Технически университет-Габрово
Габрово
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Технически университет-Габрово
Габрово
Дизайн,техника и технологии в текстила
Технически университет-Габрово
Габрово
Електроенергетика и електрообзавеждане
Технически университет-Габрово
Габрово
Електроника
Технически университет-Габрово
Габрово
Икономика на търговията
Технически университет-Габрово
Габрово
Индустриален мениджмънт
Технически университет-Габрово
Габрово
Индустриално инженерство
Технически университет-Габрово
Габрово
Компютърен дизайн в индустрията
Технически университет-Габрово
Габрово
Компютърни системи и технологии
Технически университет-Габрово
Габрово
Компютърни технологии в машиностроенето
Технически университет-Габрово
Габрово
Мехатроника
Технически университет-Габрово
Габрово
Мобилни и сателитни комуникации
Технически университет-Габрово
Габрово
Отоплителна,вентилационна,климатична и газова техника
Технически университет-Габрово
Габрово
Публична администрация
Технически университет-Габрово
Габрово
Социални дейности
Технически университет-Габрово
Габрово
Стопанско управление
Технически университет-Габрово
Габрово
Техника и технология за опазване на околната среда
Технически университет-Габрово
Габрово
Технология на материалите и мениджмънт
Технически университет-Габрово
Габрово
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'tu-gabrovo'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '28' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '765' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '765' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '765' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '765' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '765' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '765' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '765' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '776' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '776' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '776' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '776' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '776' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '776' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '776' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '778' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '778' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '778' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '778' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '778' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '778' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '778' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '766' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '766' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '766' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '766' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '766' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '766' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '766' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '767' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '767' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '767' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '767' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '767' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '767' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '767' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '775' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '775' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '775' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '775' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '775' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '775' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '775' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '771' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '771' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '771' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '771' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '771' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '771' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '771' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '770' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '770' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '770' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '770' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '770' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '770' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '770' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '779' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '779' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '779' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '779' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '779' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '779' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '779' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '768' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '768' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '768' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '768' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '768' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '768' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '768' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '780' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '780' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '780' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '780' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '780' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '780' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '780' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '769' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '769' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '769' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '769' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '769' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '769' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '769' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '777' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '777' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '777' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '777' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '777' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '777' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '777' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '781' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '781' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '781' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '781' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '781' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '781' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '781' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '773' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '773' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '772' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '772' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '772' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '772' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '772' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '772' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '772' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '774' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '774' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '783' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '783' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '783' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '783' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '783' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '783' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '783' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '782' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '782' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '782' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '782' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '782' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '782' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '782' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '765'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '765'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '776'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '776'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '778'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '778'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '766'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '766'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '767'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '767'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '775'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '775'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '771'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '771'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '770'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '770'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '779'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '779'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '768'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '768'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '780'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '780'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '769'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '769'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '777'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '777'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '781'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '781'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '773'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '773'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '772'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '772'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '774'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '774'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '783'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '783'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '782'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '782'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => tu-gabrovo
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 765
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 6
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [longName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomatika-informacionna-i-upravlyavashta-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 776
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 491
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
      [longName] => Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => vazobnovyaemi-energiyni-iztochnici-i-energiyna-efektivnost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 778
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 493
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дизайн,техника и технологии в текстила
      [longName] => Дизайн,техника и технологии в текстила
      [fo] => 1
      [otherLang] => 0
      [url] => dizayntehnika-i-tehnologii-v-tekstila
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 766
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 80
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [longName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 767
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 82
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроника
      [longName] => Електроника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 775
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 107
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на търговията
      [longName] => Икономика на търговията
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-targoviata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 771
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 770
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 114
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриално инженерство
      [longName] => Индустриално инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 779
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 494
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърен дизайн в индустрията
      [longName] => Компютърен дизайн в индустрията
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutaren-dizayn-v-industriata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 768
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 780
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 477
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни технологии в машиностроенето
      [longName] => Компютърни технологии в машиностроенето
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-tehnologii-v-mashinostroeneto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 769
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 189
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мехатроника
      [longName] => Мехатроника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => mehatronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 777
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 492
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мобилни и сателитни комуникации
      [longName] => Мобилни и сателитни комуникации
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => mobilni-i-satelitni-komunikacii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 781
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 496
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Отоплителна,вентилационна,климатична и газова техника
      [longName] => Отоплителна,вентилационна,климатична и газова техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => otoplitelnaventilacionnaklimatichna-i-gazova-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 773
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administracia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 772
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 774
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 783
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 498
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Техника и технология за опазване на околната среда
      [longName] => Техника и технология за опазване на околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnika-i-tehnologia-za-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 782
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 28
      [specialtyID] => 497
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на материалите и мениджмънт
      [longName] => Технология на материалите и мениджмънт
      [fo] => 1
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologia-na-materialite-i-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Габрово
          [cityID] => 22
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 22
          [longName] => Габрово
          [pix] => 
        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+