beta версия

Публична администрация

Публична администрация в ТУ-Габрово

Технически университет-Габрово

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'tu-gabrovo'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'publichna-administracia' AND universityID='28'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '773'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '773' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '933'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '934'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '1655'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '936'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '233' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='13'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '10'
SELECT * FROM pic WHERE ID='10'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '773' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '773'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '233'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '98' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '98'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '138' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '138'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '165' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '362'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '165'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '243' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '66'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '243'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '285' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '524'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '285'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '323' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '323'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '408' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '291'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '408'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '773' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '773'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1031' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1031'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '2'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1050' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1050'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '10'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => publichna-administracia
  [uni] => tu-gabrovo
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 773
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 28
  [specialtyID] => 233
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Публична администрация
  [longName] => Публична администрация
  [fo] => 2
  [otherLang] => 0
  [url] => publichna-administracia
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+