beta версия

Стопанско управление

Стопанско управление в ТУ-Габрово

Технически университет-Габрово

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'tu-gabrovo'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'stopansko-upravlenie' AND universityID='28'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '774'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '774' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1021'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1022'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '1657'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1024'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '255' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT * FROM pic WHERE ID='16'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT * FROM pic WHERE ID='1'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='42'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='17'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '25'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '50'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '774' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '774'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '255'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '101' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '101'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '166' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '363'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '166'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '249' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '249'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '326' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '326'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '6'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '494' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '410'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '494'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '516' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '516'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '516'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '17'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '700' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '551'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '700'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '5'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '711' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '711'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '25'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '774' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '774'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '975' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '975'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '50'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => stopansko-upravlenie
  [uni] => tu-gabrovo
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 774
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 28
  [specialtyID] => 255
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Стопанско управление
  [longName] => Стопанско управление
  [fo] => 2
  [otherLang] => 0
  [url] => stopansko-upravlenie
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+