beta версия

Специалности в Технически университет - София


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Авиационна техника и технологии
Технически университет - София
София
Автоматика, информационна и управляваща техника
Технически университет - София
София
Електроенергетика и електрообзавеждане
Технически университет - София
София
Електроинженерство
Технически университет - София
София
Електроника
Технически университет - София
София
Индустриален мениджмънт
Технически университет - София
София
Индустриални технологии
Технически университет - София
София
Инженерен дизайн
Технически университет - София
София
Инженерна логистика
Технически университет - София
София
Инженерна физика
Технически университет - София
София
Информационни технологии в индустрията
Технически университет - София
София
Компютърни системи и технологии
Технически университет - София
София
Компютърно и софтуерно инженерство
Технически университет - София
София
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Технически университет - София
София
Машиностроене
Технически университет - София
София
Мехатроника
Технически университет - София
София
Общо машиностроене
Технически университет - София
София
Приложна математика
Технически университет - София
София
Проектиране и технологии за облекло
Технически университет - София
София
Публична администрация
Технически университет - София
София
Стопанско управление
Технически университет - София
София
Съвременни индустриални технологии
Технически университет - София
София
Телекомуникационно инженерство
Технически университет - София
София
Технология и управление на транспорта
Технически университет - София
София
Топло и ядрена енергетика
Технически университет - София
София
Топлотехника
Технически университет - София
София
Транспортна техника и технологии
Технически университет - София
София
Хидравлична и пневматична техника
Технически университет - София
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'tu-sofiya'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '7' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '149' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '149' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '149' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '149' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '149' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '149' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '149' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '346'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '150' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '150' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '150' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '150' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '150' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '150' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '150' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '347'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '151' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '151' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '151' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '151' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '151' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '151' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '151' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '348'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '14' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '14' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '14' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '14' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '14' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '14' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '14' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '370'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '152' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '152' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '152' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '152' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '152' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '152' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '152' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '349'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '153' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '153' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '153' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '153' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '153' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '153' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '153' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '350'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '154' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '154' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '154' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '154' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '154' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '154' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '154' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '351'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '155' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '155' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '155' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '155' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '155' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '155' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '155' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '418'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '156' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '156' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '156' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '156' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '156' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '156' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '156' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '353'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1075' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1075' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1075' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1075' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1075' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1075' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1075' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '603'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1076' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1076' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1076' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1076' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1076' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1076' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1076' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1077' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1077' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1077' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1077' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1077' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1077' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1077' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1078' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1078' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1078' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1078' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1078' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1078' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1078' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '158' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '158' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '158' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '158' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '158' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '158' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '158' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '354'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '159' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '159' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '159' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '159' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '159' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '159' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '159' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '355'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '161' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '161' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '161' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '161' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '161' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '161' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '161' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '356'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '433' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '433' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '433' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '433' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '433' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '433' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '433' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '357'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '163' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '163' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '163' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '163' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '163' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '163' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '163' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '358'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '164' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '164' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '164' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '164' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '164' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '164' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '164' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '359'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '165' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '165' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '362'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '166' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '166' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '363'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '432' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '432' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '432' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '432' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '432' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '432' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '432' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '371'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '431' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '431' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '431' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '431' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '431' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '431' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '431' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '364'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '167' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '167' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '167' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '167' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '167' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '167' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '167' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '365'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '168' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '168' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '168' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '168' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '168' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '366'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '169' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '169' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '169' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '169' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '169' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '169' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '169' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '367'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '170' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '170' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '170' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '170' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '170' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '170' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '170' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '368'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '171' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '171' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '171' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '171' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '171' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '171' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '171' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '369'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '149'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '149'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '150'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '150'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '151'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '151'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '14'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '14'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '152'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '152'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '153'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '153'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '154'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '154'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '155'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '155'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '156'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '156'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1075'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1075'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1076'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1076'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1077'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1077'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1078'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1078'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '158'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '158'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '159'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '159'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '161'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '161'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '433'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '433'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '163'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '163'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '164'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '164'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '165'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '165'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '166'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '166'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '432'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '432'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '431'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '431'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '167'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '167'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '168'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '168'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '169'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '169'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '170'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '170'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '171'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '171'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => tu-sofiya
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 149
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 4
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Авиационна техника и технологии
      [longName] => Авиационна техника и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => aviacionna-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 346
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 150
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 6
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [longName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomatika-informacionna-i-upravlyavashta-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 347
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 151
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 80
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [longName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 348
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 14
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 81
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроинженерство
      [longName] => Електроинженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroinjenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 370
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 152
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 82
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроника
      [longName] => Електроника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 349
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 153
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 350
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 154
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 113
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриални технологии
      [longName] => Индустриални технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 351
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 155
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 115
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерен дизайн
      [longName] => Инженерен дизайн
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injeneren-dizayn
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 418
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 156
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 117
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна логистика
      [longName] => Инженерна логистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-logistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 353
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1075
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 118
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна физика
      [longName] => Инженерна физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 603
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1076
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 671
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информационни технологии в индустрията
      [longName] => Информационни технологии в индустрията
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informacionni-tehnologii-v-industriata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1077
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 2
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1078
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 672
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърно и софтуерно инженерство
      [longName] => Компютърно и софтуерно инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarno-i-softuerno-injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 158
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 355
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
      [longName] => Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarno-proektirane-i-tehnologii-v-mashinostroeneto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 354
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 159
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 209
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Машиностроене
      [longName] => Машиностроене
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mashinostroene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 355
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 161
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 189
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мехатроника
      [longName] => Мехатроника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mehatronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 356
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 433
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 356
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Общо машиностроене
      [longName] => Общо машиностроене
      [fo] => 0
      [otherLang] => 2
      [url] => obshto-mashinostroene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 357
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 163
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 228
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна математика
      [longName] => Приложна математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 358
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 164
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 357
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Проектиране и технологии за облекло
      [longName] => Проектиране и технологии за облекло
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => proektirane-i-tehnologii-za-obleklo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 359
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 165
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 362
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 166
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 363
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 432
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 113
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Съвременни индустриални технологии 
      [longName] => Съвременни индустриални технологии 
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => savremenni-industrialni-tehnologii-
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 371
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 431
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 261
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Телекомуникационно инженерство 
      [longName] => Телекомуникационно инженерство 
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => telekomunikacionno-injenerstvo-
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 364
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 167
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 358
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология и управление на транспорта
      [longName] => Технология и управление на транспорта
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-i-upravlenie-na-transporta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 365
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 168
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 313
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Топло и ядрена енергетика
      [longName] => Топло и ядрена енергетика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => toplo-i-yadrena-energetika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 366
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 169
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 267
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Топлотехника
      [longName] => Топлотехника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => toplotehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 367
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 170
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 265
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Транспортна техника и технологии
      [longName] => Транспортна техника и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => transportna-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 368
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 171
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 7
      [specialtyID] => 323
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хидравлична и пневматична техника
      [longName] => Хидравлична и пневматична техника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => hidravlichna-i-pnevmatichna-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет - София
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 18
              [type] => 0
              [name] => vkz3p1369236760.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:32:50
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 369
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+