beta версия

Хидравлична и пневматична техника

Хидравлична и пневматична техника в ТУ - София

Технически университет - София

Университети със специалност Хидравлична и пневматична техника горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Завършилите специалността “Хидравлична и пневматична техника” могат да се справят с всякакви технически и конструктивни проблеми, на базата на получената широка общоинженерна подготовка, включваща както традиционни, така и нови учебни дисциплини, съобразени с икономическото и техническото развитие на страната.

Обучението по специалността включва подготовка, осигуряваща на бъдещите инженери по “Хидравлична и пневматична техника” възможността да извършват компетентно проектантска, конструкторска, организационно-производствена, обслужваща, търговска и управленска дейности навсякъде, където тази техника намира приложение. Инженерите от специалността успешно се реализират в енергетиката като консултанти и проектанти и като ръководители на енергийни обекти. Това включва традиционните водно-електрически централи и хидравличното оборудване на топло- и ядрените електрически централи. Възобновяемите енергийни източници в лицето на ветровите електрически централи е един сравнително нов за България и перспективен отрасъл, който също се нуждае от кадри от специалността.

Завършилите специалността “Хидравлична и пневматична техника” са компетентни да проектират, настройват, диагностицират и управляват всякакви хидравлични и пневматични машини и задвижващи системи.

Хидравличните и пневматични машини не са само машините работещи с вода и въздух. Такива са и помпите за суров петрол, бетонпомпите, помпите за хемодиализа, липосукция и изкуствено сърце. Такива машини, като самостоятелни единици, се използват практически във всички сфери на човешката стопанска дейност: добивна промишленост, транспорт, медицина, хранително-вкусова и питейна индустрия, енергетика, екология и пречистване на води, увеселителна индустрия и много други.

Системите за хидро- и пневмозадвижване са основата на задвижващото силово технологично оборудване. Те се използват в транспортните средства, в строителните машини, за задвижване на манипулатори и роботи, за механизация и автоматизация на множество производствени процеси. В това направление завършилите специалността могат да се реализират като сервизни инженери, инженери по експлоатацията на технологични линии и ръководители на звена с такава насоченост.

Инженерите по хидравлична и пневматична техника, като търговски представители на най-утвърдените фирмите от бранша, са компетентни да предложат оптималния продукт за всеки конкретен случай.

Подготовката на студентите се провежда от катедра ”Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, която разполага с високо квалифицирани преподаватели и научни работници, и богата лабораторна и научно-изследователска база. Катедрата поддържа договорни отношения и контакти по учебна и научно-изследователска тематика с редица европейски университети. Ежегодно катедрата обявява конкурси за докторанти и провежда обучение с приетите по три научни специалности. През последните няколко години средно по двама докторанти годишно защитават успешно и придобиват образователната и научна степен „доктор”, което е предпоставка за една успешна научна и преподавателска кариера както в България, така и в чужбина.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'tu-sofiya'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'hidravlichna-i-pnevmatichna-tehnika' AND universityID='7'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '171'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '171' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1293'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1294'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '234'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '235'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '323' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '171' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '171'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '323'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '171' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '369'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '171'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => hidravlichna-i-pnevmatichna-tehnika
  [uni] => tu-sofiya
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 171
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 7
  [specialtyID] => 323
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Хидравлична и пневматична техника
  [longName] => Хидравлична и пневматична техника
  [fo] => 0
  [otherLang] => 0
  [url] => hidravlichna-i-pnevmatichna-tehnika
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+