beta версия

Специалности в Технически университет-Варна


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи
Технически университет-Варна
Варна
Агрономство
Технически университет-Варна
Варна
Възобновяеми енергийни източници
Технически университет-Варна
Варна
Експлоатация на флота и пристанищата
Технически университет-Варна
Варна
Електроенергетика
Технически университет-Варна
Варна
Електроенергетика и електрообзавеждане
Технически университет-Варна
Варна
Електроника
Технически университет-Варна
Варна
Електрообзавеждане на кораба
Технически университет-Варна
Варна
Електротехника
Технически университет-Варна
Варна
Защита на населението при бедствия и аварии
Технически университет-Варна
Варна
Индустриален дизайн
Технически университет-Варна
Варна
Индустриален мениджмънт
Технически университет-Варна
Варна
Компютъризирани технологии в машиностроенето
Технически университет-Варна
Варна
Компютърни системи и технологии
Технически университет-Варна
Варна
Комуникационна техника и технологии
Технически университет-Варна
Варна
Корабни машини и механизми
Технически университет-Варна
Варна
Корабоводене
Технически университет-Варна
Варна
Корабостроене и морска техника
Технически университет-Варна
Варна
Машиностроителна техника и технологии
Технически университет-Варна
Варна
Роботика и мехатроника
Технически университет-Варна
Варна
Софтуерни и интернет технологии
Технически университет-Варна
Варна
Социален мениджмънт
Технически университет-Варна
Варна
Съоръжения и инсталации в химическа,нефтена и газова промишленост
Технически университет-Варна
Варна
Техника и технология за опазване на морето и околната среда
Технически университет-Варна
Варна
Технологично предприемачество и иновации
Технически университет-Варна
Варна
Топлотехника
Технически университет-Варна
Варна
Транспортна техника и технологии
Технически университет-Варна
Варна
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'tu-varna'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '27' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '784' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '784' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '784' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '784' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '784' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '784' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '784' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '749' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '749' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '749' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '749' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '749' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '749' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '749' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '752' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '752' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '752' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '752' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '752' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '752' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '752' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '744' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '744' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '744' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '744' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '744' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '744' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '744' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '756' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '756' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '756' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '756' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '756' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '756' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '756' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '745' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '745' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '745' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '745' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '745' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '745' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '745' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '740' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '740' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '740' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '740' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '740' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '740' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '740' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '757' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '757' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '757' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '757' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '757' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '757' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '757' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '741' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '741' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '741' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '741' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '741' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '741' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '741' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '764' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '764' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '764' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '764' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '764' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '764' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '764' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '760' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '760' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '760' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '760' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '760' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '760' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '760' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '748' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '748' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '748' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '748' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '748' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '748' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '748' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '751' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '751' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '751' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '751' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '751' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '751' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '751' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '747' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '747' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '747' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '747' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '747' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '747' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '747' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '746' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '746' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '746' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '746' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '746' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '746' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '746' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '754' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '754' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '754' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '754' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '754' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '754' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '754' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '755' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '755' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '755' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '755' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '755' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '755' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '755' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '753' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '753' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '753' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '753' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '753' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '753' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '753' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '739' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '739' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '739' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '739' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '739' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '739' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '739' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '758' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '758' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '758' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '758' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '758' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '758' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '758' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '762' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '762' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '762' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '762' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '762' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '762' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '762' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '761' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '761' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '761' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '761' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '761' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '761' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '761' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '750' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '750' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '750' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '750' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '750' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '750' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '750' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '759' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '759' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '759' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '759' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '759' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '759' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '759' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '763' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '763' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '763' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '763' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '763' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '763' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '763' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '743' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '743' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '743' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '743' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '743' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '743' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '743' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '742' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '742' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '742' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '742' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '742' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '742' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '742' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '784'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '784'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '749'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '749'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '752'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '752'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '744'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '744'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '756'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '756'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '745'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '745'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '740'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '740'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '757'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '757'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '741'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '741'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '764'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '764'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '760'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '760'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '748'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '748'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '751'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '751'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '747'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '747'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '746'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '746'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '754'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '754'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '755'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '755'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '753'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '753'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '739'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '739'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '758'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '758'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '762'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '762'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '761'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '761'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '750'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '750'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '759'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '759'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '763'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '763'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '743'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '743'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '742'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '742'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => tu-varna
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 784
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 499
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи
      [longName] => Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomatikainformacionni-i-upravlyavashti-kompyutarni-sistemi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 749
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 458
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Агрономство
      [longName] => Агрономство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agronomstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 752
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 478
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Възобновяеми енергийни източници
      [longName] => Възобновяеми енергийни източници
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => vazobnovyaemi-energiyni-iztochnici
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 744
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 78
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Експлоатация на флота и пристанищата
      [longName] => Експлоатация на флота и пристанищата
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => eksploatacia-na-flota-i-pristanishtata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 756
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 482
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроенергетика
      [longName] => Електроенергетика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroenergetika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 745
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 80
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [longName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 740
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 82
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроника
      [longName] => Електроника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 757
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 483
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електрообзавеждане на кораба
      [longName] => Електрообзавеждане на кораба
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroobzavejdane-na-koraba
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 741
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 86
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електротехника
      [longName] => Електротехника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektrotehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 764
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 490
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Защита на населението при бедствия и аварии
      [longName] => Защита на населението при бедствия и аварии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => zashtita-na-naselenieto-pri-bedstvia-i-avarii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 760
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 486
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален дизайн
      [longName] => Индустриален дизайн
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-dizayn
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 748
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 751
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 477
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютъризирани технологии в машиностроенето
      [longName] => Компютъризирани технологии в машиностроенето
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarizirani-tehnologii-v-mashinostroeneto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 747
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 746
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 151
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Комуникационна техника и технологии
      [longName] => Комуникационна техника и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => komunikacionna-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 754
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 480
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Корабни машини и механизми
      [longName] => Корабни машини и механизми
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => korabni-mashini-i-mehanizmi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 755
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 481
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Корабоводене
      [longName] => Корабоводене
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => korabovodene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 753
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 479
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Корабостроене и морска техника
      [longName] => Корабостроене и морска техника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => korabostroene-i-morska-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 739
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 166
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Машиностроителна техника и технологии
      [longName] => Машиностроителна техника и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mashinostroitelna-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 758
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 484
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Роботика и мехатроника
      [longName] => Роботика и мехатроника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => robotika-i-mehatronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 762
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 488
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Софтуерни и интернет технологии
      [longName] => Софтуерни и интернет технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => softuerni-i-internet-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 761
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 487
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социален мениджмънт
      [longName] => Социален мениджмънт
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 750
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 476
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Съоръжения и инсталации в химическа,нефтена и газова промишленост
      [longName] => Съоръжения и инсталации в химическа,нефтена и газова промишленост
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => saorajenia-i-instalacii-v-himicheskaneftena-i-gazova-promishlenost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 759
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 485
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Техника и технология за опазване на морето и околната среда
      [longName] => Техника и технология за опазване на морето и околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnika-i-tehnologia-za-opazvane-na-moreto-i-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 763
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 489
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технологично предприемачество и иновации
      [longName] => Технологично предприемачество и иновации
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologichno-predpriemachestvo-i-inovacii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 743
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 267
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Топлотехника
      [longName] => Топлотехника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => toplotehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 742
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 27
      [specialtyID] => 265
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Транспортна техника и технологии
      [longName] => Транспортна техника и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => transportna-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Технически университет-Варна
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+