beta версия

Електроенергетика и електрообзавеждане

Електроенергетика и електрообзавеждане в ТУ-Варна

Технически университет-Варна

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'tu-varna'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'elektroenergetika-i-elektroobzavejdane' AND universityID='27'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '745'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '745' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '317'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '318'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '1620'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '320'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '80' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT * FROM pic WHERE ID='18'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT * FROM pic WHERE ID='15'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT * FROM pic WHERE ID='39'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '745' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '745'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '80'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '151' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '348'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '151'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '7'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '393' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '273'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '393'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '4'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '555' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '436'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '555'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '18'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '745' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '745'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '27'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '766' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '766'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '28'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '924' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '924'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
  [uni] => tu-varna
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 745
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 27
  [specialtyID] => 80
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
  [longName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
  [fo] => 2
  [otherLang] => 0
  [url] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+