beta версия

Специалности в Университет по архитектура строителство и геодезия


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Архитектура
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Водоснабдяване и канализация
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Геодезия
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Строителство на сгради и съоръжения
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Строителство на сгради и съоръжения на английски език
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Транспортно строителство
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Транспортно строителство на немски език
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Урбанизъм
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Устройство и управление на земи и имоти
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Хидромелиоративно строителство
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Хидростроителство на немски език
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Хидротехническо строителство
Университет по архитектура строителство и геодезия
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'uasg'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '22' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '593' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '593' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '593' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '593' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '593' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '601' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '601' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '601' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '601' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '601' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '592' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '592' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '594' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '594' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '594' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '594' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '594' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '595' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '595' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '595' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '595' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '595' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '596' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '596' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '596' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '596' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '596' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '597' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '597' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '597' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '597' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '597' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '599' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '599' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '599' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '599' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '599' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '457'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '600' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '600' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '600' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '600' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '600' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '603' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '603' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '603' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '603' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '603' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '598' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '598' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '598' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '598' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '598' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '602' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '602' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '602' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '602' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '602' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '458'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '593'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '593'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '601'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '601'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '592'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '592'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '594'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '594'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '595'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '595'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '596'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '596'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '597'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '597'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '599'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '599'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '600'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '600'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '603'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '603'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '598'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '598'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '602'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '602'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => uasg
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 593
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 21
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Архитектура
      [longName] => Архитектура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arhitektura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 0
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 601
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 420
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Водоснабдяване и канализация
      [longName] => Водоснабдяване и канализация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => vodosnabdyavane-i-kanalizaciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 592
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 294
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Геодезия
      [longName] => Геодезия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => geodeziya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 594
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 337
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Строителство на сгради и съоръжения
      [longName] => Строителство на сгради и съоръжения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stroitelstvo-na-sgradi-i-saorajeniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 595
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 337
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Строителство на сгради и съоръжения на английски език
      [longName] => Строителство на сгради и съоръжения на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => stroitelstvo-na-sgradi-i-saorajeniya-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 596
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 419
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Транспортно строителство
      [longName] => Транспортно строителство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => transportno-stroitelstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 597
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 419
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Транспортно строителство на немски език
      [longName] => Транспортно строителство на немски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 2
      [url] => transportno-stroitelstvo-na-nemski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 599
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 423
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Урбанизъм
      [longName] => Урбанизъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => urbanizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 457
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 600
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 424
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Устройство и управление на земи и имоти
      [longName] => Устройство и управление на земи и имоти
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ustroystvo-i-upravlenie-na-zemi-i-imoti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 603
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 422
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хидромелиоративно строителство
      [longName] => Хидромелиоративно строителство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => hidromeliorativno-stroitelstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 598
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 425
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хидростроителство на немски език
      [longName] => Хидростроителство на немски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 2
      [url] => hidrostroitelstvo-na-nemski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 602
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 22
      [specialtyID] => 421
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хидротехническо строителство
      [longName] => Хидротехническо строителство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => hidrotehnichesko-stroitelstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по архитектура строителство и геодезия
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 41
              [type] => 0
              [name] => n3f391374670938.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:02:35
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 458
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+