beta версия

Специалности в Университет по Хранителни Технологии


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автоматика, информационна и управляваща техника
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Анализ и контрол на хранителните продукти
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Биотехнологии
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Екологичен инженеринг в хранителната индустрия
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Икономика на туристическата индустрия
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Икономика на хранителната индустрия
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Индустриален мениджмънт
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Кетъринг
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Компютърни системи и технологии
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Консервиране и хладилна технология
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Технология на виното и пивото
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Технология на зърнените, фуражните,хлебните и сладкарските продукти
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Технология на месото и млякото
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Технология на тютюна и тютюневите изделия
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Технология на ферментационните продукти
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Топлотехника
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Туризъм
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Химия и микробиология на храните
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Хотелиерство и ресторантьорство
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Храни, хранене и диететика
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Хранително машиностроене
Университет по Хранителни Технологии
Пловдив
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'uht'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '23' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '617' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '617' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '617' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '617' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '617' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '617' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '617' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '465'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '612' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '612' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '612' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '612' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '612' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '612' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '612' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '615' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '615' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '615' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '615' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '615' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '615' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '615' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '614' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '614' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '614' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '614' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '614' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '614' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '614' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '627' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '627' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '627' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '627' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '627' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '627' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '627' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '470'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '626' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '626' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '626' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '626' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '626' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '470'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '625' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '625' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '625' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '625' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '625' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '625' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '625' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '470'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '623' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '623' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '623' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '623' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '623' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '623' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '623' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '469'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '618' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '618' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '618' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '618' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '618' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '618' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '618' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '465'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '605' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '605' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '605' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '605' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '605' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '605' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '605' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '621' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '621' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '621' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '621' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '621' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '621' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '621' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '465'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '607' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '607' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '607' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '607' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '607' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '607' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '607' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '610' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '610' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '610' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '610' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '610' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '610' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '610' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '606' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '606' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '606' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '606' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '606' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '606' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '606' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '609' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '609' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '609' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '609' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '609' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '609' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '609' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '604' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '604' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '604' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '604' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '604' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '604' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '604' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '608' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '608' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '608' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '608' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '608' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '608' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '608' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '616' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '616' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '616' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '616' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '616' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '616' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '616' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '468'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '619' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '619' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '619' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '619' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '619' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '619' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '619' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '465'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '622' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '622' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '622' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '622' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '622' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '622' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '622' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '469'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '611' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '611' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '611' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '611' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '611' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '611' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '611' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '624' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '624' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '624' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '624' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '624' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '624' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '624' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '469'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '613' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '613' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '613' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '613' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '613' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '613' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '613' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '466'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT * FROM pic WHERE ID='43'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='2'
SELECT * FROM pic WHERE ID='4'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '620' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '620' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '620' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '620' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '620' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '620' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '620' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '465'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '617'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '617'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '612'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '612'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '615'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '615'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '614'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '614'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '627'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '627'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '626'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '626'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '625'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '625'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '623'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '623'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '618'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '618'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '605'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '605'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '621'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '621'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '607'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '607'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '610'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '610'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '606'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '606'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '609'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '609'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '604'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '604'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '608'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '608'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '616'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '616'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '619'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '619'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '622'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '622'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '611'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '611'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '624'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '624'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '613'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '613'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '620'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '23'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '620'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => uht
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 617
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 6
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [longName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomatika-informacionna-i-upravlyavashta-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 465
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 612
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 434
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Анализ и контрол на хранителните продукти
      [longName] => Анализ и контрол на хранителните продукти
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => analiz-i-kontrol-na-hranitelnite-produkti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 615
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 41
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Биотехнологии
      [longName] => Биотехнологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => biotehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 614
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 436
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екологичен инженеринг в хранителната индустрия
      [longName] => Екологичен инженеринг в хранителната индустрия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologichen-injenering-v-hranitelnata-industriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 627
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 106
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на туристическата индустрия
      [longName] => Икономика на туристическата индустрия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-turisticheskata-industriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 470
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 626
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 442
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на хранителната индустрия
      [longName] => Икономика на хранителната индустрия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-hranitelnata-industriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 470
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 625
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 470
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 623
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 440
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Кетъринг
      [longName] => Кетъринг
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ketaring
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 469
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 618
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 465
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 605
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 427
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Консервиране и хладилна технология
      [longName] => Консервиране и хладилна технология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => konservirane-i-hladilna-tehnologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 621
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 439
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия
      [longName] => Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnika-za-hranitelnata-i-biotehnologichnata-industriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 465
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 607
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 429
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на виното и пивото
      [longName] => Технология на виното и пивото
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-vinoto-i-pivoto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 610
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 432
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
      [longName] => Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-zaharta-zaharnite-izdeliya-nishesteto-i-nishestenite-hidrolizati
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 606
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 428
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на зърнените, фуражните,хлебните и сладкарските продукти
      [longName] => Технология на зърнените, фуражните,хлебните и сладкарските продукти
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-zarnenite-furajnitehlebnite-i-sladkarskite-produkti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 609
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 431
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
      [longName] => Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-mazninite-eterichnite-masla-parfyumeriyata-i-kozmetikata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 604
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 426
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на месото и млякото
      [longName] => Технология на месото и млякото
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-mesoto-i-mlyakoto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 608
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 430
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на тютюна и тютюневите изделия
      [longName] => Технология на тютюна и тютюневите изделия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologiya-na-tyutyuna-i-tyutyunevite-izdeliya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 616
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 437
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на ферментационните продукти
      [longName] => Технология на ферментационните продукти
      [fo] => 0
      [otherLang] => 3
      [url] => tehnologiya-na-fermentacionnite-produkti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 468
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 619
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 267
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Топлотехника
      [longName] => Топлотехника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => toplotehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 465
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 622
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 469
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 611
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 433
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия и микробиология на храните
      [longName] => Химия и микробиология на храните
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya-i-mikrobiologiya-na-hranite
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 624
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 441
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хотелиерство и ресторантьорство
      [longName] => Хотелиерство и ресторантьорство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => hotelierstvo-i-restorantyorstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 469
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 613
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 435
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Храни, хранене и диететика
      [longName] => Храни, хранене и диететика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => hrani-hranene-i-dietetika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 466
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 620
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 23
      [specialtyID] => 438
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хранително машиностроене
      [longName] => Хранително машиностроене
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => hranitelno-mashinostroene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет по Хранителни Технологии
          [cityID] => 2
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 43
              [type] => 0
              [name] => pofed1374671031.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-07-24 16:04:01
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 2
          [longName] => Пловдив
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 4
              [type] => 0
              [name] => km6f21369236145.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:22:36
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 465
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+