beta версия

Университет за национално и световно стопанство

УНСС - София
София

1700 София, Студентски град, бул. 8-ми декември, УНСС

www.unwe.bg

Специалности в УНСС - София горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

Електронен единен приемен изпит и електронен тест по чужд език

 • Първа сесия - 01.10.2013-18.10.2013 г.
 • Втора сесия - 23.10.2013-15.11.2013 г.
 • Трета сесия - 20.11.2013-15.11.2013 г. 
 • Четвърта сесия - 06.01.2014-24.01.2014 г.
 • Пета сесия - 29.01.2014-14.02.2014 г.
 • Шеста сесия - 19.02.2014-14.03.2014 г.
 • Седма сесия - 19.03.2014-11.04.2014 г.
 • Осма сесия - 16.04.2014-30.04.2014 г.
 • Девета сесия - 08.05.2014-06.06.2014 г.


Единен приемен изпит на хартиен носител

 • Първа сесия - 17.02. -  5.03.2014 г.
 • Втора сесия - 10.03. - 26.03.2014 г.
 • Трета сесия(редовна сесия) - 16.06. -02.07.2014 г.

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

Електронен единен приемен изпит и електронен тест по чужд език

 • Първа сесия - от 21.10.2013 г.
 • Втора сесия - от 18.11.2013 г.
 • Трета сесия - от 09.12.2013 г.
 • Четвърта сесия - от 27.01.2014 г.
 • Пета сесия -  от 17.02.2014 г.
 • Шеста сесия - от 17.03.2014 г.
 • Седма сесия - от 14.04.2014 г.
 • Осма сесия - от 02.05.2014 г.
 • Девета сесия - от 09.06.2014 г.

Единен приемен изпит на хартиен носител

 • Първа сесия - 09.03. - 16.03.2014 г.
 • Втора сесия - 30.03. - 13.04.2014 г.
 • Трета сесия(редовна сесия) - 05.07. - 11.07.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 14.07.2014 г.
 • Второ класиране: 22.07.2014 г.
 • Трето класиране: 28.07.2014 г.
 • Четвърто класиране: 11.08.2014 г.
   

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо класиране: 15.07 - 19.07.2014 г.
 • След второ класиране: 23.07 - 25.07.2014 г.
 • След трето класиране: 29.07 - 31.07.2014 г.
 • След четвърто класиране: 12.08 - 13.08.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'unss'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT * FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '8' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '8' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '112' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '112'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '429' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '429'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1079' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1079'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '113' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '113'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '114' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '114'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1080' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1080'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '115' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '115'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1081' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1081'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '116' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '116'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '117' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '117'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '118' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '118'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '119' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '119'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1083' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1083'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '122' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '122'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '123' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '123'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '124' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '124'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1084' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1084'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '125' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '125'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '126' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '126'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1082' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1082'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1085' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1085'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '128' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '128'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1086' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1086'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '129' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '129'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '130' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '130'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1087' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1087'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '131' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '131'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '132' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '132'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1088' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1088'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '133' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '133'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1089' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1089'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '134' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '134'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '135' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '135'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '690' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '690'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '136' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '136'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '137' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '137'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '138' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '138'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '139' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '139'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '140' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '140'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '141' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '141'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '142' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '142'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '143' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '140'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '143'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1090' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1090'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '145' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '140'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '145'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '430' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '430'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '146' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '140'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '146'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => unss
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 8
  [hide] => 0
  [position] => 8
  [longName] => Университет за национално и световно стопанство
  [shortName] => УНСС - София
  [address] => 

1700 София, Студентски град, бул. 8-ми декември, УНСС

[contacts] =>

Ръководител на отдел "Кандидат-студенти"
Телефон: (02) 8195 701
E-mail: rpetrova@unwe.bg 

[website] => www.unwe.bg [cityID] => 1 [pix] => Array ( [ID] => 19 [type] => 0 [name] => xz1q31369236826.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-05-22 18:33:51 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => unss [hits] => 1382 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+