beta версия

Специалности в Университет за национално и световно стопанство


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Аграрен бизнес
Университет за национално и световно стопанство
София
Администрация и управление
Университет за национално и световно стопанство
София
Администрация и управление с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес адиминистрация
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес икономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес икономика с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес информатика и комуникации
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Европеистика
Университет за национално и световно стопанство
София
Екоикономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Застраховане и социално дело
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на околната среда с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на отбраната и сигурността
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на транспорта
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на туризма
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на туризма с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на търговията
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на човешките ресурси
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономическа социология и психология
Университет за национално и световно стопанство
София
Интелектуална собственост и бизнес
Университет за национално и световно стопанство
София
Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Макроикономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Маркетинг
Университет за национално и световно стопанство
София
Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Медии и журналистика
Университет за национално и световно стопанство
София
Международни икономически отношения
Университет за национално и световно стопанство
София
Международни икономически отношения с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Международни отношения
Университет за национално и световно стопанство
София
Мениджмънт на недвижимата собственост
Университет за национално и световно стопанство
София
Политическа икономия
Университет за национално и световно стопанство
София
Политология
Университет за национално и световно стопанство
София
Право
Университет за национално и световно стопанство
София
Предприемачество
Университет за национално и световно стопанство
София
Прогнозиране и планиране
Университет за национално и световно стопанство
София
Публична администрация
Университет за национално и световно стопанство
София
Регионално развитие
Университет за национално и световно стопанство
София
Социология
Университет за национално и световно стопанство
София
Статистика и иконометрия
Университет за национално и световно стопанство
София
Стопанска логистика
Университет за национално и световно стопанство
София
Счетоводство
Университет за национално и световно стопанство
София
Творчески индустрии и бизнес
Университет за национално и световно стопанство
София
Финанси
Университет за национално и световно стопанство
София
Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Финансов контрол
Университет за национално и световно стопанство
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'unss'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '8' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '112' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '112' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '112' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '112' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '112' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '429' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '429' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '429' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '429' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '429' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '429' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '429' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1079' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1079' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1079' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1079' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1079' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1079' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1079' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '113' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '113' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '113' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '113' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '113' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '114' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '114' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '114' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '114' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '114' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1080' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1080' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1080' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1080' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1080' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1080' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1080' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '115' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '115' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '115' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '115' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '115' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '115' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '115' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1081' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1081' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1081' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1081' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1081' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1081' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1081' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '116' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '116' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '116' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '116' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '116' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '117' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '117' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '117' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '117' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '117' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '118' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '118' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '118' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '118' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '118' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '119' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '119' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '119' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '119' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '119' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1083' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1083' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1083' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1083' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1083' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1083' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1083' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '122' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '122' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '122' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '122' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '122' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '123' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '123' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '123' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '123' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '123' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '124' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '124' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '124' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '124' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '124' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '124' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '124' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1084' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1084' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1084' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1084' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1084' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1084' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1084' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '125' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '125' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '125' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '125' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '125' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '126' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '126' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '126' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '126' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '126' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1082' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1082' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1082' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1082' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1082' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1082' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1082' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1085' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1085' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1085' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1085' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1085' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1085' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1085' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '128' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '128' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '128' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '128' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '128' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '128' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '128' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1086' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1086' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1086' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1086' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1086' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1086' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1086' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '129' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '129' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '129' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '129' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '129' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '130' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '130' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '130' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '130' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '130' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1087' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1087' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1087' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1087' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1087' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1087' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1087' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '131' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '131' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '131' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '131' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '131' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '132' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '132' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1088' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1088' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '133' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '133' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '133' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '133' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '133' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '133' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '133' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1089' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1089' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1089' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1089' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1089' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1089' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1089' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '134' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '134' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '134' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '134' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '134' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '135' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '135' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '135' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '135' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '135' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '690' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '690' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '690' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '690' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '690' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '136' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '136' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '136' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '136' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '136' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '137' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '137' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '137' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '137' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '137' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '138' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '138' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '139' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '139' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '139' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '139' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '139' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '140' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '140' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '140' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '140' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '140' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '141' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '141' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '141' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '141' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '141' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '142' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '142' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '142' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '142' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '142' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '141'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '143' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '143' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '143' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '143' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '143' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '140'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1090' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1090' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1090' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1090' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1090' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1090' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1090' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '145' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '145' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '145' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '145' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '145' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '140'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '430' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '430' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '430' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '430' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '430' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '430' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '430' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '142'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='19'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '146' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '146' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '146' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '146' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '146' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '140'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '112'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '112'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '429'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '429'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1079'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1079'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '113'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '113'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '114'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '114'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1080'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1080'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '115'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '115'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1081'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1081'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '116'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '116'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '117'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '117'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '118'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '118'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '119'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '119'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1083'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1083'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '122'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '122'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '123'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '123'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '124'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '124'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1084'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1084'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '125'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '125'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '126'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '126'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1082'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1082'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1085'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1085'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '128'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '128'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1086'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1086'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '129'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '129'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '130'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '130'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1087'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1087'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '131'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '131'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '132'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '132'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1088'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1088'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '133'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '133'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1089'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1089'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '134'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '134'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '135'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '135'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '690'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '690'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '136'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '136'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '137'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '137'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '138'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '138'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '139'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '139'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '140'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '140'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '141'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '141'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '142'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '142'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '143'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '143'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1090'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1090'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '145'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '145'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '430'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '430'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '146'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '8'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '146'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => unss
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 112
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 7
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Аграрен бизнес
      [longName] => Аграрен бизнес
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => agraren-biznes
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 429
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 10
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Администрация и управление
      [longName] => Администрация и управление
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => administraciya-i-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 141
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1079
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 10
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Администрация и управление с преподаване на английски език
      [longName] => Администрация и управление с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => administracia-i-upravlenie-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 113
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 26
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес адиминистрация
      [longName] => Бизнес адиминистрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-adiministraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 114
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 27
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес икономика
      [longName] => Бизнес икономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 142
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1080
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 27
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес икономика с преподаване на английски език
      [longName] => Бизнес икономика с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => biznes-ikonomika-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 115
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 29
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес информатика и комуникации
      [longName] => Бизнес информатика и комуникации
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-informatika-i-komunikacii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 142
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1081
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 27
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
      [longName] => Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => biznes-informatika-i-komunikacii-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 116
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 69
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Европеистика
      [longName] => Европеистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => evropeistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 142
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 117
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 73
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екоикономика
      [longName] => Екоикономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekoikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 118
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 90
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Застраховане и социално дело
      [longName] => Застраховане и социално дело
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => zastrahovane-i-socialno-delo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 119
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 351
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика
      [longName] => Икономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1083
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 102
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на околната среда с преподаване на английски език
      [longName] => Икономика на околната среда с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => ikonomika-na-okolnata-sreda-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 122
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 103
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на отбраната и сигурността
      [longName] => Икономика на отбраната и сигурността
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-otbranata-i-sigurnostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 123
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 105
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на транспорта
      [longName] => Икономика на транспорта
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-transporta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 124
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 106
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на туризма
      [longName] => Икономика на туризма
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-turizma
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 142
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1084
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 106
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на туризма с преподаване на английски език
      [longName] => Икономика на туризма с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => ikonomika-na-turizma-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 125
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 107
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на търговията
      [longName] => Икономика на търговията
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-targoviyata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 126
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 108
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на човешките ресурси
      [longName] => Икономика на човешките ресурси
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-choveshkite-resursi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1082
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 351
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика с преподаване на английски език
      [longName] => Икономика с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => ikonomika-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1085
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 673
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономическа социология и психология
      [longName] => Икономическа социология и психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomicheska-sociologia-i-psihologia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 128
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 120
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Интелектуална собственост и бизнес
      [longName] => Интелектуална собственост и бизнес
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => intelektualna-sobstvenost-i-biznes
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 142
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1086
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 120
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език
      [longName] => Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => intelektualna-sobstvenost-i-biznes-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 129
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 160
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Макроикономика
      [longName] => Макроикономика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => makroikonomika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 130
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1087
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 674
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
      [longName] => Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => marketing-i-strategichesko-planirane-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 131
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 167
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медии и журналистика
      [longName] => Медии и журналистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medii-i-jurnalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 132
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => МИО
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mio
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 142
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1088
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения с преподаване на английски език
      [longName] => Международни икономически отношения с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnoshenia-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 133
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 185
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни отношения
      [longName] => Международни отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 142
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1089
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 675
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мениджмънт на недвижимата собственост
      [longName] => Мениджмънт на недвижимата собственост
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => menidjmant-na-nedvijimata-sobstvenost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 134
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 215
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политическа икономия
      [longName] => Политическа икономия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => politicheska-ikonomiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 135
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 218
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политология
      [longName] => Политология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => politologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 142
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 690
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 0
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 136
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 221
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предприемачество
      [longName] => Предприемачество
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => predpriemachestvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 137
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 229
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Прогнозиране и планиране
      [longName] => Прогнозиране и планиране
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prognozirane-i-planirane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 138
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 139
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 238
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Регионално развитие
      [longName] => Регионално развитие
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => regionalno-razvitie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 140
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 248
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социология
      [longName] => Социология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => sociologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 141
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 250
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Статистика и иконометрия
      [longName] => Статистика и иконометрия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => statistika-i-ikonometriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 142
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 302
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанска логистика
      [longName] => Стопанска логистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stopanska-logistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 141
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 143
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 257
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Счетоводство
      [longName] => Счетоводство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => schetovodstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 140
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1090
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 676
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Творчески индустрии и бизнес
      [longName] => Творчески индустрии и бизнес
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tvorcheski-industrii-i-biznes
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 145
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 254
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси
      [longName] => Финанси
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 140
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 430
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 318
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
      [longName] => Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => finansi-i-schetovodstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 142
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 146
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 8
      [specialtyID] => 320
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финансов контрол
      [longName] => Финансов контрол
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => finansov-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Университет за национално и световно стопанство
          [cityID] => 1
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 19
              [type] => 0
              [name] => xz1q31369236826.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:33:51
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 140
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+