beta версия

Специалности във Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Архитектура
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Бизнес администрация и мениджмънт
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Дизайн
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Експедиционен туризъм
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Защита на националната сигурност
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Информатика и компютърни науки
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Информатика и компютърни науки на английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Международни икономически отношения
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Международни отношения и право
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Международно право на английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Мода и мениджмънт в модата
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Пожарна безопасност и защита на населението
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Пожарна безопасност и защита на населението на английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Право
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Психология
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Психология и консултиране
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Психология на английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Психология на български и английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Публична администрация и мениджмънт
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Строителство на сгради и съоръжения
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Строителство на сгради и съоръжения на английски език
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Сценични изкуства,мениджмънт и продуцентство
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Финанси и счетоводство
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Фирмен мениджмънт
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Хореография
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Хотелиерство и ресторантьорство
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
Варна
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'vsu'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '11' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '28' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '28' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '28' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '28' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '28' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '28' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '28' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1001' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1001' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1001' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1001' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1001' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1001' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1001' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1002' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1002' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1002' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1002' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1002' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1002' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1002' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1012' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1012' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1012' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1012' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1012' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1012' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1012' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '52' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '52' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '52' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '52' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '52' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '52' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '52' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1003' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1003' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1003' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1003' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1003' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1003' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1003' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1004' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1004' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1004' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1004' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1004' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1004' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1004' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '31' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '31' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '32' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '32' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '32' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '32' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '32' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '32' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '32' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1005' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1005' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1005' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1005' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1005' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1005' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1005' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '76' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '76' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '76' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '76' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '76' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '76' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '76' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '60' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '60' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '60' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '60' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '60' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '60' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '60' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1006' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1006' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1006' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1006' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1006' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1006' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1006' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '51' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '51' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '51' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '51' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '51' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '51' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '51' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '53' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '53' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '53' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '53' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '53' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '53' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '53' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '56' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '56' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1000' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1000' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1007' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1007' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1008' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1008' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '35' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '35' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '35' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '35' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '35' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '35' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '35' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '59' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '59' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '59' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '59' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '59' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '59' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '59' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1009' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1009' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1009' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1009' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1009' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1009' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1009' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1010' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1010' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1010' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1010' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1010' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1010' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1010' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '34' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '34' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '34' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '34' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '34' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '34' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '34' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '39' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '39' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '39' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '39' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '39' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '39' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '39' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '77' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '77' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '77' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '77' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '77' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '77' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '77' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1011' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1011' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1011' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1011' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1011' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1011' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1011' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1001'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1002'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1012'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '52'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1003'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1004'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '31'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '32'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1005'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '76'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '60'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1006'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '51'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '53'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '56'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1000'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1007'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1008'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '35'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '59'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1009'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1010'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '34'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '77'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1011'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => vsu
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 28
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 21
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Архитектура
      [longName] => Архитектура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arhitektura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1001
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 26
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Бизнес администрация и мениджмънт
      [longName] => Бизнес администрация и мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => biznes-administracia-i-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1002
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 231
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Дизайн
      [longName] => Дизайн
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => dizayn
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1012
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 638
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Експедиционен туризъм
      [longName] => Експедиционен туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekspedicionen-turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 52
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 91
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Защита на националната сигурност
      [longName] => Защита на националната сигурност
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => zashtita-na-nacionalnata-sigurnost
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1003
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 124
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика и компютърни науки
      [longName] => Информатика и компютърни науки
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika-i-kompyutarni-nauki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1004
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 124
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика и компютърни науки на английски език
      [longName] => Информатика и компютърни науки на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => informatika-i-kompyutarni-nauki-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 31
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 32
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 180
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни отношения и право
      [longName] => Международни отношения и право
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1005
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 636
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международно право на английски език
      [longName] => Международно право на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => mejdunarodno-pravo-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 76
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 193
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мода и мениджмънт в модата
      [longName] => Мода и мениджмънт в модата
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => moda-i-menidjmant-v-modata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 60
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 213
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Пожарна безопасност и защита на населението
      [longName] => Пожарна безопасност и защита на населението
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pojarna-bezopasnost-i-zashtita-na-naselenieto
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1006
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 213
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Пожарна безопасност и защита на населението на английски език
      [longName] => Пожарна безопасност и защита на населението на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => pojarna-bezopasnost-i-zashtita-na-naselenieto-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 51
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 53
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 336
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
      [longName] => Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => protivodeystvie-na-prestapnostta-i-opazvane-na-obshtestveniya-red
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 56
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1000
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология и консултиране
      [longName] => Психология и консултиране
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologia-i-konsultirane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1007
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология на английски език
      [longName] => Психология на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => psihologia-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1008
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология на български и английски език
      [longName] => Психология на български и английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => psihologia-na-balgarski-i-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 35
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 296
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация и мениджмънт
      [longName] => Публична администрация и мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya-i-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 59
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 337
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Строителство на сгради и съоръжения
      [longName] => Строителство на сгради и съоръжения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => stroitelstvo-na-sgradi-i-saorajeniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1009
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 337
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Строителство на сгради и съоръжения на английски език
      [longName] => Строителство на сгради и съоръжения на английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 1
      [url] => stroitelstvo-na-sgradi-i-saorajenia-na-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1010
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 637
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Сценични изкуства,мениджмънт и продуцентство
      [longName] => Сценични изкуства,мениджмънт и продуцентство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => scenichni-izkustvamenidjmant-i-producentstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 34
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 318
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси и счетоводство
      [longName] => Финанси и счетоводство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi-i-schetovodstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 39
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 332
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Фирмен мениджмънт
      [longName] => Фирмен мениджмънт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => firmen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 77
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 343
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хореография
      [longName] => Хореография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => horeografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1011
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 11
      [specialtyID] => 441
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Хотелиерство и ресторантьорство
      [longName] => Хотелиерство и ресторантьорство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => hotelierstvo-i-restorantyorstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''
          [cityID] => 8
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 11
              [type] => 0
              [name] => jdyg1369236462.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:27:58
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+