beta версия

Специалности във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автомобилна техника
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Електроенергетика и електрообзавеждане
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Железопътна техника
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Икономика на транспорта
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Индустриален мениджмънт
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Инженерна логистика и строителна техника
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Комуникационна и осигурителна техника
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Технология и управление на транспорта
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Транспортно строителство
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
София
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'vtu-sofia'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '37' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '929' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '929' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '929' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '929' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '929' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '929' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '929' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '924' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '924' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '924' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '924' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '924' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '924' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '924' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '926' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '926' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '926' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '926' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '926' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '926' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '926' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '925' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '925' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '925' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '925' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '925' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '925' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '925' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '922' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '922' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '922' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '922' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '922' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '922' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '922' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '928' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '928' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '928' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '928' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '928' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '928' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '928' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '927' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '927' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '927' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '927' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '927' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '927' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '927' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '921' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '921' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '921' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '921' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '921' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '921' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '921' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='6'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '923' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '923' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '923' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '923' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '923' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '923' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '923' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '929'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '929'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '924'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '924'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '926'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '926'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '925'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '925'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '922'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '922'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '928'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '928'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '927'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '927'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '921'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '921'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '923'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '923'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => vtu-sofia
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 929
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 594
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Автомобилна техника
      [longName] => Автомобилна техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => avtomobilna-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 924
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 80
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [longName] => Електроенергетика и електрообзавеждане
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroenergetika-i-elektroobzavejdane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 926
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 591
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Железопътна техника
      [longName] => Железопътна техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => jelezopatna-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 925
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 105
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Икономика на транспорта
      [longName] => Икономика на транспорта
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => ikonomika-na-transporta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 922
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 111
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Индустриален мениджмънт
      [longName] => Индустриален мениджмънт
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => industrialen-menidjmant
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 928
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 593
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Инженерна логистика и строителна техника
      [longName] => Инженерна логистика и строителна техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerna-logistika-i-stroitelna-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 927
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 592
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Комуникационна и осигурителна техника
      [longName] => Комуникационна и осигурителна техника
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => komunikacionna-i-osiguritelna-tehnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 921
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 358
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология и управление на транспорта
      [longName] => Технология и управление на транспорта
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologia-i-upravlenie-na-transporta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 923
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 37
      [specialtyID] => 419
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Транспортно строителство
      [longName] => Транспортно строителство
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => transportno-stroitelstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
          [cityID] => 1
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 1
          [longName] => София
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 6
              [type] => 0
              [name] => 7hofg1369236211.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:23:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+