beta версия

Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''

ВТУ - В.Търново
В.Търново

5003 Велико Търново "Т.Търновски" 2

www.uni-vt.bg

Специалности в ВТУ - В.Търново горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 04.03. - 01.04.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 17.06. - 02.07.2014 г

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 12.04. - 27.04.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 05.07. - 15.07.2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 16.07.2014 г.
 • Второ класиране: 20.07.2014 г.
 • Трето класиране: 23.07.2014 г.

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо класиране: 17.07. - 19.07.2014 г.
 • След второ класиране: 21.07. - 22.07.2014 г.
 • След трето класиране: 24.07. - 26.07.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'vtu'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT * FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '1' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '1' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '78' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '104'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '78'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '531' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '108'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '531'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '79' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '72'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '79'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '80' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '102'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '80'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '81' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '131'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '81'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '82' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '94'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '82'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '84' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '81'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '84'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '85' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '576'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '85'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '86' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '79'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '86'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '87' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '86'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '87'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '88' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '82'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '88'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '89' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '89'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '89'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '197' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '53'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '197'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '198' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '70'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '198'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '199' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '575'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '199'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '200' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '120'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '200'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '201' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '52'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '201'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '202' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '31'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '202'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '203' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '27'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '203'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '204' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '25'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '204'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '205' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '30'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '205'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '206' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '28'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '206'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1014' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1014'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1013' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1013'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '207' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '68'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '207'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '208' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '114'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '208'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '209' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '72'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '209'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '210' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '75'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '210'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '211' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '78'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '211'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '212' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '76'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '212'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1015' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1015'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '213' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '132'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '213'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '214' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '68'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '214'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '215' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '122'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '215'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '216' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '216'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '217' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '92'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '217'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '218' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '58'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '218'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1017' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1017'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1018' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1018'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1019' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1019'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1016' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1016'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '222' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '110'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '222'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '223' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '223'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1024' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1024'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '235' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '235'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '236' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '127'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '236'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '237' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '37'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '237'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '238' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '130'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '238'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '239' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '44'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '239'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '240' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '47'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '240'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '241' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '47'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '241'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '242' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '124'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '242'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '243' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '66'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '243'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1025' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1025'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '244' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '97'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '244'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '245' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '115'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '245'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '246' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '100'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '246'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '247' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '41'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '247'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '248' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '130'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '248'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '249' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '249'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '250' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '250'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '251' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '567'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '251'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '253' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '58'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '253'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '254' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '117'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '254'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '255' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '255'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '256' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '107'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '256'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '257' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '112'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '257'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '258' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '55'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '258'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => vtu
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 1
  [hide] => 0
  [position] => 1
  [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
  [shortName] => ВТУ - В.Търново
  [address] => 

5003 Велико Търново "Т.Търновски" 2

[contacts] =>

Централа: тел: 00359/62/62-80-30
Учебен отдел: тел: 00359/62/61-82-22
Имейл адрес: mbox@uni-vt.bg 

[website] => www.uni-vt.bg [cityID] => 5 [pix] => Array ( [ID] => 12 [type] => 0 [name] => ijksj1369236502.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-05-22 18:28:27 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => vtu [hits] => 5258 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+