beta версия

Специалности във Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Английска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Английски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Археология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Балканистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Библиотечно-информационни дейности
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Българска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и география
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и източен език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и история
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и немски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и руски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и френски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Връзки с обществеността
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
География
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Германистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Етнология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Журналистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Графика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Живопис
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Скулптура
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Стенопис
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства – реставрация и консервация
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства – рисуване и интермeдия
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Информатика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Испански език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История и география
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История и философия
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История и чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Китайски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Книгоиздаване
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Компютърни науки
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Културен туризъм
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Маркетинг
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Математика и информатика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Международни икономически отношения
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и английски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и испански език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и руски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и френски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Немски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Педагогика на обучението по История и чужд език (английски, немски, френски и руски)
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Политология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Право
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предприемачество в социалната сфера
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предучилищна и начална училищна педагогика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предучилищна педагогика и френски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предучилищна педагогика и чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Психология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Публична администрация
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Романистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Русистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Руски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Славянска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Социална педагогика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Социални дейности
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Стопанско управление
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Счетоводство и контрол
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Теология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Туризъм
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Философия
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Финанси
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Френска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Френски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Църковни изкуства
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'vtu'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '1' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '78' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '78' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '78' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '104'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '531' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '531' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '531' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '108'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '79' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '79' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '79' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '72'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '80' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '80' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '80' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '102'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '81' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '81' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '81' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '131'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '82' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '82' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '82' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '94'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '84' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '84' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '84' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '81'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '85' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '85' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '85' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '576'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '86' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '86' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '86' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '79'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '87' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '87' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '87' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '86'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '88' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '88' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '88' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '82'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '89' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '89' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '89' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '89'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '197' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '197' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '197' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '53'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '198' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '198' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '198' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '70'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '199' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '199' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '199' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '575'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '200' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '200' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '200' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '120'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '201' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '201' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '201' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '52'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '202' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '202' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '202' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '31'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '203' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '203' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '203' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '27'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '204' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '204' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '204' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '25'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '205' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '205' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '205' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '30'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '206' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '206' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '206' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '28'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1014' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1014' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1014' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1014' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1014' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1014' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1014' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1013' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1013' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1013' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1013' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1013' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1013' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1013' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '207' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '207' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '207' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '68'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '208' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '208' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '208' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '114'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '209' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '209' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '209' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '72'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '210' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '210' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '210' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '75'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '211' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '211' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '211' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '78'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '212' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '212' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '212' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '76'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1015' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1015' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1015' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1015' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1015' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1015' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1015' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '213' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '213' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '213' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '132'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '214' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '214' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '214' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '68'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '215' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '215' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '215' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '122'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '216' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '216' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '216' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '217' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '217' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '217' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '92'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '218' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '218' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '218' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '58'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1017' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1017' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1017' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1017' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1017' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1017' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1017' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1018' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1018' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1018' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1018' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1018' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1018' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1018' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1019' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1019' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1019' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1019' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1019' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1019' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1019' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1016' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1016' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1016' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1016' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1016' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1016' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1016' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '222' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '222' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '222' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '110'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '223' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '223' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '223' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1024' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1024' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1024' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1024' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1024' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1024' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1024' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '235' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '235' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '235' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '236' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '236' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '236' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '127'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '237' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '237' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '237' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '37'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '238' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '238' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '238' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '238' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '238' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '130'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '239' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '239' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '239' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '239' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '239' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '44'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '240' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '240' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '240' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '240' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '240' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '240' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '240' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '47'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '241' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '241' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '241' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '241' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '241' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '47'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '242' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '242' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '242' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '124'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '243' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '243' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '243' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '66'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1025' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1025' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1025' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1025' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1025' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1025' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1025' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '244' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '244' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '244' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '97'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '245' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '245' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '245' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '115'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '246' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '246' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '246' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '100'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '247' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '247' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '247' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '41'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '248' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '248' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '248' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '248' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '248' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '130'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '249' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '249' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '249' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '250' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '250' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '250' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '251' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '251' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '251' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '567'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '253' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '253' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '253' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '58'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '254' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '254' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '254' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '117'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '255' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '255' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '255' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '65'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '256' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '256' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '256' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '256' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '256' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '107'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '257' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '257' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '257' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '112'
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT * FROM pic WHERE ID='12'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='5'
SELECT * FROM pic WHERE ID='8'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '258' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '258' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '258' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '258' AND ratingType = '1'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '258' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '55'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '78'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '78'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '531'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '531'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '79'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '79'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '80'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '80'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '81'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '81'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '82'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '82'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '84'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '84'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '85'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '85'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '86'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '86'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '87'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '87'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '88'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '88'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '89'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '89'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '197'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '197'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '198'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '198'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '199'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '199'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '200'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '200'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '201'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '201'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '202'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '202'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '203'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '203'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '204'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '204'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '205'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '205'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '206'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '206'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1014'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1014'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1013'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1013'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '207'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '207'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '208'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '208'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '209'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '209'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '210'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '210'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '211'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '211'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '212'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '212'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1015'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1015'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '213'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '213'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '214'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '214'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '215'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '215'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '216'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '216'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '217'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '217'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '218'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '218'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1017'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1017'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1018'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1018'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1019'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1019'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1016'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1016'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '222'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '222'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '223'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '223'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1024'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1024'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '235'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '235'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '236'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '236'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '237'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '237'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '238'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '238'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '239'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '239'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '240'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '240'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '241'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '241'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '242'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '242'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '243'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '243'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1025'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1025'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '244'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '244'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '245'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '245'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '246'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '246'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '247'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '247'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '248'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '248'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '249'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '249'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '250'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '250'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '251'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '251'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '253'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '253'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '254'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '254'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '255'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '255'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '256'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '256'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '257'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '257'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '258'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '1'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '258'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => vtu
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 78
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 1
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Английска филология
      [longName] => Английска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => angliyska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 104
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 531
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 388
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Английски език и втори чужд език
      [longName] => Английски език и втори чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => angliyski-ezik-i-vtori-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 108
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 79
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 19
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Археология
      [longName] => Археология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => arheologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 72
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 80
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 23
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Балканистика
      [longName] => Балканистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balkanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 102
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 81
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 24
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Библиотечно-информационни дейности
      [longName] => Библиотечно-информационни дейности
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => bibliotechno-informacionni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 131
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 82
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 44
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска филология
      [longName] => Българска филология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 94
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 84
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 45
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и география
      [longName] => Български език и география
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-geografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 81
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 85
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 46
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и източен език
      [longName] => Български език и източен език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-iztochen-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 576
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 86
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 47
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и история
      [longName] => Български език и история
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 79
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 87
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 53
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и немски език
      [longName] => Български език и немски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-nemski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 86
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 88
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 55
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и руски език
      [longName] => Български език и руски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-ruski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 82
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 89
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 57
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Български език и френски език
      [longName] => Български език и френски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarski-ezik-i-frenski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 89
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 197
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 60
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Връзки с обществеността
      [longName] => Връзки с обществеността
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => vrazki-s-obshtestvenostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 53
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 198
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 329
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => География
      [longName] => География
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => geografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 70
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 199
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 63
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Германистика
      [longName] => Германистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => germanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 575
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 200
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 88
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Етнология
      [longName] => Етнология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => etnologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 120
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 201
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 89
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Журналистика
      [longName] => Журналистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => jurnalistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 52
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 202
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 95
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изящни изкуства - Графика
      [longName] => Изящни изкуства - Графика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izyashtni-izkustva-grafika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 31
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 203
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 96
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации
      [longName] => Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izyashtni-izkustva-grafichen-dizayn-i-vizualni-komunikacii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 27
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 204
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 97
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изящни изкуства - Живопис
      [longName] => Изящни изкуства - Живопис
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izyashtni-izkustva-jivopis
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 25
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 205
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 98
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изящни изкуства - Скулптура
      [longName] => Изящни изкуства - Скулптура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izyashtni-izkustva-skulptura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 30
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 206
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 99
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изящни изкуства - Стенопис
      [longName] => Изящни изкуства - Стенопис
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izyashtni-izkustva-stenopis
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 28
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1014
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 639
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изящни изкуства – реставрация и консервация
      [longName] => Изящни изкуства – реставрация и консервация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izyashtni-izkustva-restavracia-i-konservacia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1013
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 640
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изящни изкуства – рисуване и интермeдия
      [longName] => Изящни изкуства – рисуване и интермeдия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izyashtni-izkustva-risuvane-i-intermedia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 207
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика
      [longName] => Информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 68
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 208
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 130
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Испански език и втори чужд език
      [longName] => Испански език и втори чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ispanski-ezik-i-vtori-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 114
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 209
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 191
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История
      [longName] => История
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 72
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 210
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 131
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История и география
      [longName] => История и география
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya-i-geografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 75
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 211
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 132
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История и философия
      [longName] => История и философия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya-i-filosofiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 78
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 212
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 133
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История и чужд език
      [longName] => История и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 76
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1015
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 641
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Китайски език и втори чужд език
      [longName] => Китайски език и втори чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kitayski-ezik-i-vtori-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 213
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 144
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Книгоиздаване
      [longName] => Книгоиздаване
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => knigoizdavane
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 132
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 214
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 360
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни науки
      [longName] => Компютърни науки
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-nauki
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 68
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 215
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Културен туризъм
      [longName] => Културен туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kulturen-turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 122
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 216
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 65
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 217
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 161
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Математика и информатика
      [longName] => Математика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => matematika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 92
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 218
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 58
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1017
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 645
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и английски език
      [longName] => Начална училищна педагогика и английски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-angliyski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1018
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 643
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и испански език
      [longName] => Начална училищна педагогика и испански език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-ispanski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1019
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 644
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и руски език
      [longName] => Начална училищна педагогика и руски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-ruski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1016
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 642
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и френски език
      [longName] => Начална училищна педагогика и френски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-frenski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 222
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 203
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Немски език и втори чужд език
      [longName] => Немски език и втори чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nemski-ezik-i-vtori-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 110
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 223
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 212
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по изобразително изкуство
      [longName] => Педагогика на обучението по изобразително изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-izobrazitelno-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 0
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1024
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 647
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по История и чужд език (английски, немски, френски и руски)
      [longName] => Педагогика на обучението по История и чужд език (английски, немски, френски и руски)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-istoria-i-chujd-ezik-angliyski-nemski-frenski-i-ruski
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 235
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 212
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по физическо възпитание
      [longName] => Педагогика на обучението по физическо възпитание
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-fizichesko-vazpitanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 0
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 236
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 218
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политология
      [longName] => Политология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => politologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 127
    )

  [46] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 237
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 220
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Право
      [longName] => Право
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => pravo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 37
    )

  [47] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 238
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 221
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предприемачество в социалната сфера
      [longName] => Предприемачество в социалната сфера
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => predpriemachestvo-v-socialnata-sfera
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 130
    )

  [48] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 239
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 44
    )

  [49] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 240
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 223
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна педагогика и френски език
      [longName] => Предучилищна педагогика и френски език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-pedagogika-i-frenski-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 47
    )

  [50] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 241
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 223
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [longName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 47
    )

  [51] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 242
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 124
    )

  [52] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 243
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 66
    )

  [53] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1025
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 649
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Романистика
      [longName] => Романистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => romanistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 0
    )

  [54] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 244
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 240
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Русистика
      [longName] => Русистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ruska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 97
    )

  [55] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 245
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 240
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Руски език и втори чужд език
      [longName] => Руски език и втори чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ruski-ezik-i-vtori-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 115
    )

  [56] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 246
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 242
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Славянска филология
      [longName] => Славянска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => slavyanska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 100
    )

  [57] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 247
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 245
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социална педагогика
      [longName] => Социална педагогика
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 41
    )

  [58] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 248
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 130
    )

  [59] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 249
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 65
    )

  [60] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 250
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 256
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Счетоводство и контрол
      [longName] => Счетоводство и контрол
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => schetovodstvo-i-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 65
    )

  [61] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 251
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 262
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Теология
      [longName] => Теология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => teologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 567
    )

  [62] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 253
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 58
    )

  [63] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 254
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 279
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Философия
      [longName] => Философия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => filosofiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 117
    )

  [64] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 255
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 254
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Финанси
      [longName] => Финанси
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => finansi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 65
    )

  [65] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 256
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 281
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Френска филология
      [longName] => Френска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => frenska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 107
    )

  [66] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 257
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 281
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Френски език и втори чужд език
      [longName] => Френски език и втори чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => frenski-ezik-i-vtori-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 112
    )

  [67] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 258
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 1
      [specialtyID] => 324
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Църковни изкуства
      [longName] => Църковни изкуства
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => carkovni-izkustva
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
          [cityID] => 5
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 12
              [type] => 0
              [name] => ijksj1369236502.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:28:27
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 5
          [longName] => Велико Търново
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 8
              [type] => 0
              [name] => jti21369236292.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:25:02
            )

        )

      [imaMinBalove] => 1
      [activeChance] => 55
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+