beta версия

Специалности във Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Експлоатация на флота и пристанищата
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Електрообзавеждане на кораба
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Корабна радиоелектроника
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Корабни машини и механизми
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Корабоводене
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Мениджмънт на водния транспорт
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Океанско инженерство
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Речно корабоплаване(с допълнителна специализация корабоводене)
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Технология на кораборемонта
Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
Варна
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'vvmu-varna'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '39' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '940' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '940' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '940' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '940' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '940' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '940' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '940' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '939' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '939' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '939' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '939' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '939' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '939' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '939' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '941' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '941' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '941' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '941' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '941' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '941' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '941' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '938' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '938' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '938' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '938' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '938' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '938' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '938' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '937' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '937' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '937' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '937' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '937' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '937' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '937' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '945' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '945' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '945' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '945' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '945' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '945' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '945' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '944' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '944' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '944' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '944' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '944' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '944' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '944' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '943' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '943' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '943' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '943' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '943' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '943' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '943' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='8'
SELECT * FROM pic WHERE ID='9'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '942' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '942' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '942' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '942' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '942' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '942' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '942' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '940'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '940'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '939'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '939'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '941'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '941'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '938'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '938'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '937'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '937'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '945'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '945'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '944'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '944'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '943'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '943'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '942'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '39'
SELECT forbidenAppl FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '942'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => vvmu-varna
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 940
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 78
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Експлоатация на флота и пристанищата
      [longName] => Експлоатация на флота и пристанищата
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => eksploatacia-na-flota-i-pristanishtata
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 939
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 483
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електрообзавеждане на кораба
      [longName] => Електрообзавеждане на кораба
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektroobzavejdane-na-koraba
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 941
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 600
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Корабна радиоелектрника
      [longName] => Корабна радиоелектроника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => korabna-radioelektrnika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 938
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 480
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Корабни машини и механизми
      [longName] => Корабни машини и механизми
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => korabni-mashini-i-mehanizmi
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 937
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 481
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Корабоводене
      [longName] => Корабоводене
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => korabovodene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 945
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 604
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Мениджмънт на водния транспорт
      [longName] => Мениджмънт на водния транспорт
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => menidjmant-na-vodnia-transport
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 944
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 603
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => инженерство
      [longName] => Океанско инженерство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => injenerstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 943
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 602
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Речно корабоплаване(с допълнителна специализация корабоводене)
      [longName] => Речно корабоплаване(с допълнителна специализация корабоводене)
      [fo] => 1
      [otherLang] => 0
      [url] => rechno-koraboplavanes-dopalnitelna-specializacia-korabovodene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 942
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 39
      [specialtyID] => 601
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Технология на кораборемонта
      [longName] => Технология на кораборемонта
      [fo] => 1
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnologia-na-koraboremonta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Висше военноморско училище"Н.Й.Вапцаров"
          [cityID] => 8
          [pix] => 
        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 8
          [longName] => Варна
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 9
              [type] => 0
              [name] => gdjwp1369236358.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:26:20
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+