beta версия

Югозападен университет ''Неофит Рилски''

ЮЗУ - Блогоевград
Благоевград

ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

www.swu.bg/

Специалности в ЮЗУ - Блогоевград горе

Кандидатстване горе

 

График за записване за кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - от 07.04.2014г. до 23.04.2014 г.
 • Втора сесия (редовна сесия) -  от 02.06.2014г. до 14.06.2014г .

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

 • Първа сесия - 26.04.2014  г.
 • Втора сесия (редовна сесия) - 18.06. - 20.06. 2014 г.

Процедура за кандидатстване:

Повече информация за необходимите документи, датите на отделните изпити и необходимите стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност. 

Класиране горе


График на класиранията:

 • Първо класиране: 14.07. 2014 г.
 • Второ класиране: 18.07.2014 г.
 • Трето класиране: 22.07.2014 г.
 • Четвърто класиране: 26.07.2014 г.

Процедура за класиране:

Повече информация за необходимите стъпки при класиране може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

Записване горе


Срокове за записване:

 • След първо класиране: 15.07.-17.07.2014 г.
 • След второ класиране: 19.07-21.07.2014 г.
 • След трето класиране: 23.07.-25.07.2014 г.
 • След четвърто класиране: 27.07.-29.07.2014 г.

Процедура за записване:

Повече информация за необходимите документи и стъпки може да получите чрез опция -  към всяка една специалност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT * FROM university WHERE url = 'yuzu'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT * FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT * FROM university_specialty WHERE universityID = '9' AND hide = '0' ORDER BY longName
SELECT * FROM university_labels WHERE universityID = '9' AND (hide = '0' OR hide = '3')
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '43' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '43'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '45' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '45'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '46' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '46'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '48' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '48'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '49' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '49'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '50' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '50'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '54' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '54'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '55' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '55'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '111' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '111'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1095' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1095'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1094' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1094'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '61' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '61'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '62' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '62'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '63' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '63'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '64' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '64'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '65' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '65'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '66' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '66'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '67' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '67'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1096' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1096'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1097' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1097'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '68' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '68'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '69' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '69'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1111' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1111'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '71' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '71'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1098' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1098'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1105' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1105'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '73' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '73'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '74' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '74'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '90' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '90'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '72' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '72'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '91' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '91'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '92' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '92'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '93' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '93'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '94' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '94'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '95' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '95'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1099' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1099'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1100' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1100'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '428' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '428'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1112' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1112'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '96' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '96'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '97' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '97'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '98' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '98'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '99' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '99'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '100' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '100'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '101' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '101'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1101' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1101'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1102' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1102'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1103' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1103'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1104' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1104'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '102' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '102'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '103' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '103'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '104' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '104'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '105' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '105'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '106' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '106'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '107' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '107'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '108' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '108'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '109' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '109'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
university
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [uID] => yuzu
)
1
$data
Array
(
  [universityID] => 9
  [hide] => 0
  [position] => 9
  [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
  [shortName] => ЮЗУ - Блогоевград
  [address] => 

ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

[contacts] =>

Дирекция "Образователни дейности": +359-73-588 595/596
Директор "Образователни дейности": +359-73-588 576
Имейл: admission@swu.bg

[website] => www.swu.bg/ [cityID] => 17 [pix] => Array ( [ID] => 20 [type] => 0 [name] => 5krg1369236859.jpg [title] => [txt] => [addDate] => 2013-05-22 18:34:23 ) [examDate] => 1899-11-30 00:00:00 [balDate] => 1899-11-30 00:00:00 [zapDate] => 1899-11-30 00:00:00 [obDate] => 1899-11-30 00:00:00 [url] => yuzu [hits] => 6564 ) 1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+