beta версия

Специалности в Югозападен университет ''Неофит Рилски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Английска филология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Българска народна хореография
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Българска филология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Връзки с обществеността
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
География
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Европеистика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Екология и опазване на околната среда
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Електроника
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Изпълнителско изкуство
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Изпълнителско изкуство(Музикален театър)
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Изпълнителско изкуство(народен инструмент или народно пеене)
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Информатика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
История
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Кинезитерапия
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Компютърни системи и технологии
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Култура и медии
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Културология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Логопедия
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Маркетинг
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Медицинска химия
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Международни икономически отношения
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Международни отношения
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Метрология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Музикален театър
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Начална училищна педагогика и чужд език
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на музикалното изкуство
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по български език и чужд език
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по география и история
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по математика и информатика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по музика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по техника и технологии
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по физика и математика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Педагогика на обучението по химия и физика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Политология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Предучилищна и начална училищна педагогика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Предучилищна педагогика и чужд език
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Приложна лингвистика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Приложни оптични технологии
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Промишлени изкуства - мода
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Психология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Публична администрация
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Социални дейности
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Социология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Стопанско управление
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Счетоводство и контрол
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Съвременна хореография
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Съвременна хореография
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Техника, технологии и предприемачество
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Туризъм
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Физика
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Филмов и телевизионен монтаж
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Филмова и телевизионна режисура
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Филмово и телевизионно операторство
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Философия
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Химия
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Чужд език и етнология
Югозападен университет ''Неофит Рилски''
Благоевград
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT s.specialtyID, s.shortName, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY specialtyID ORDER BY s.shortName
SELECT universityID, longName as shortName,url FROM university WHERE hide = 0 ORDER BY shortName
SELECT cityID, shortName FROM city WHERE hide = 0 AND cityID IN (SELECT cityID FROM university WHERE hide = 0) OR cityID IN (SELECT cityID FROM university_affiliate WHERE hide = 0) ORDER BY shortName
SELECT universityID,longName,url,shortName FROM university WHERE url = 'yuzu'
UPDATE university SET hits = (hits + 1) WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM university_specialty WHERE hide = 0 AND universityID = '9' ORDER BY longName
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '43' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '43' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '43' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '43' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '43' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '43' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '43' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '45' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '45' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '45' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '45' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '45' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '45' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '45' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '46' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '46' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '46' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '46' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '46' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '46' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '46' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '48' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '48' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '48' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '48' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '48' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '48' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '48' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '49' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '49' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '49' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '49' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '49' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '49' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '49' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '50' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '50' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '50' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '50' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '50' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '50' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '50' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '54' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '54' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '54' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '54' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '54' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '54' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '54' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '55' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '55' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '55' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '55' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '55' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '55' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '55' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '111' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '111' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '111' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '111' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '111' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '111' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '111' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1095' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1095' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1095' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1095' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1095' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1095' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1095' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1094' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1094' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1094' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1094' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1094' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1094' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1094' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '61' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '61' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '61' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '61' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '61' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '61' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '61' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '62' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '62' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '62' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '62' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '62' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '62' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '62' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '63' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '63' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '63' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '63' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '63' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '63' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '63' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '64' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '64' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '64' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '64' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '64' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '64' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '64' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '65' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '65' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '65' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '65' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '65' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '65' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '65' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '66' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '66' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '66' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '66' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '66' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '66' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '66' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '67' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '67' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '67' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '67' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '67' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '67' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '67' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1096' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1096' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1096' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1096' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1096' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1096' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1096' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1097' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1097' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1097' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1097' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1097' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1097' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1097' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '68' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '68' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '69' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '69' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '69' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '69' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '69' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '69' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '69' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1111' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1111' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1111' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1111' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1111' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1111' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1111' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '71' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '71' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '71' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '71' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '71' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '71' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '71' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1098' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1098' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1098' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1098' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1098' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1098' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1098' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1105' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1105' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1105' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1105' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1105' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1105' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1105' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '73' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '73' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '73' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '73' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '73' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '73' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '73' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '74' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '74' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '74' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '74' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '74' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '74' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '74' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '90' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '90' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '90' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '90' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '90' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '90' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '90' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '72' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '72' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '72' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '72' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '72' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '72' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '72' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '91' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '91' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '91' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '91' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '91' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '91' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '91' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '92' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '92' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '92' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '92' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '92' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '92' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '92' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '93' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '93' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '93' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '93' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '93' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '93' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '93' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '94' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '94' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '94' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '94' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '94' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '94' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '94' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '95' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '95' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '95' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '95' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '95' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '95' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '95' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1099' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1099' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1099' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1099' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1099' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1099' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1099' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1100' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1100' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1100' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1100' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1100' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1100' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1100' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '428' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '428' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '428' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '428' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '428' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '428' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '428' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1112' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1112' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1112' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1112' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1112' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1112' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1112' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '96' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '96' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '96' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '96' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '96' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '96' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '96' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '97' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '97' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '98' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '98' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '99' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '99' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '99' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '99' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '99' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '99' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '99' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '100' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '100' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '100' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '100' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '100' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '100' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '100' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '101' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '101' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1101' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1101' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1101' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1101' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1101' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1101' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1101' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1102' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1102' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1102' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1102' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1102' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1102' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1102' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1103' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1103' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1103' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1103' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1103' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1103' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1103' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1104' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1104' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1104' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1104' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1104' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '1104' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '1104' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '102' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '102' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '102' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '102' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '102' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '102' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '102' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '103' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '103' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '103' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '103' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '103' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '103' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '103' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '104' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '104' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '104' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '104' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '104' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '104' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '104' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '105' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '105' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '105' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '105' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '105' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '105' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '105' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '106' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '106' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '106' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '106' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '106' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '106' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '106' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '107' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '107' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '107' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '107' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '107' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '107' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '107' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '108' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '108' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '108' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '108' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '108' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '108' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '108' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT longName, cityID, pix FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT * FROM pic WHERE ID='20'
SELECT cityID, longName, pix FROM city WHERE cityID='17'
SELECT * FROM pic WHERE ID='2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '109' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '109' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2013' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '109' AND ratingType = '3'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '109' AND ratingType = '1'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '109' AND ratingType = '2'
SELECT ratingValue FROM university_specialty_score WHERE scoreYear = '2012' AND minmax = '' AND university_specialtyID = '109' AND ratingType = '3'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '109' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '43'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '45'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '46'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '48'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '49'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '50'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '54'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '55'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '111'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1095'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1094'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '61'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '62'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '63'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '64'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '65'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '66'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '67'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1096'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1097'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '68'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '69'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1111'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '71'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1098'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1105'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '73'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '74'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '90'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '72'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '91'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '92'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '93'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '94'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '95'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1099'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1100'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '428'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1112'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '96'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '97'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '98'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '99'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '100'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '101'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1101'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1102'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1103'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '1104'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '102'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '103'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '104'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '105'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '106'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '107'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '108'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '109'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '9'
$cntToLoad
search
$tmpToLoad
userChoice
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [cUni] => yuzu
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 43
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 1
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Английска филология
      [longName] => Английска филология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => angliyska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 45
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 43
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска народна хореография
      [longName] => Българска народна хореография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-narodna-horeografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 46
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 44
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Българска филология
      [longName] => Българска филология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => balgarska-filologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 48
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 60
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Връзки с обществеността
      [longName] => Връзки с обществеността
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => vrazki-s-obshtestvenostta
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 49
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 329
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => География
      [longName] => География
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => geografiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 50
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 69
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Европеистика
      [longName] => Европеистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => evropeistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 54
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 74
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Екология и опазване на околната среда
      [longName] => Екология и опазване на околната среда
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => ekologiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 55
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 82
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Електроника
      [longName] => Електроника
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => elektronika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 111
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 350
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изпълнителско изкуство
      [longName] => Изпълнителско изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izpalnitelsko-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1095
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 678
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изпълнителско изкуство(Музикален театър)
      [longName] => Изпълнителско изкуство(Музикален театър)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izpalnitelsko-izkustvomuzikalen-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1094
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 566
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Изпълнителско изкуство(народен инструмент или народно пеене)
      [longName] => Изпълнителско изкуство(народен инструмент или народно пеене)
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => izpalnitelsko-izkustvonaroden-instrument-ili-narodno-peene
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 61
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 338
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Информатика
      [longName] => Информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 62
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 191
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => История
      [longName] => История
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 63
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 138
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Кинезитерапия
      [longName] => Кинезитерапия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kineziterapiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 64
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 148
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Компютърни системи и технологии
      [longName] => Компютърни системи и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kompyutarni-sistemi-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 65
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 154
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Култура и медии
      [longName] => Култура и медии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kultura-i-medii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 66
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 153
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Културология
      [longName] => Културология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => kulturologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 67
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 159
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Логопедия
      [longName] => Логопедия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => logopediya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1096
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 353
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Маркетинг
      [longName] => Маркетинг
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => marketing
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [19] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1097
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 174
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Медицинска химия
      [longName] => Медицинска химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => medicinska-himia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [20] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 68
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 176
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни икономически отношения
      [longName] => Международни икономически отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-ikonomicheski-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [21] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 69
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 185
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Международни отношения
      [longName] => Международни отношения
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => mejdunarodni-otnosheniya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [22] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1111
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 183
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Метрология
      [longName] => Метрология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => metrologia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [23] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 71
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 198
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Музикален театър
      [longName] => Музикален театър
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => muzikalen-teatar
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [24] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1098
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 387
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [longName] => Начална училищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => nachalna-uchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [25] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1105
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 679
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на музикалното изкуство
      [longName] => Педагогика на музикалното изкуство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-muzikalnoto-izkustvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [26] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 73
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 340
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по български език и чужд език
      [longName] => Педагогика на обучението по български език и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-balgarski-ezik-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [27] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 74
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 341
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по география и история
      [longName] => Педагогика на обучението по география и история
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-geografiya-i-istoriya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [28] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 90
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 344
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по математика и информатика
      [longName] => Педагогика на обучението по математика и информатика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-matematika-i-informatika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [29] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 72
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 339
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по музика
      [longName] => Педагогика на обучението по музика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-muzika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [30] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 91
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 345
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по техника и технологии
      [longName] => Педагогика на обучението по техника и технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-tehnika-i-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [31] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 92
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 346
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по физика и математика
      [longName] => Педагогика на обучението по физика и математика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-fizika-i-matematika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [32] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 93
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 347
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по физическо възпитание
      [longName] => Педагогика на обучението по физическо възпитание
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-fizichesko-vazpitanie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [33] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 94
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 348
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Педагогика на обучението по химия и физика
      [longName] => Педагогика на обучението по химия и физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => pedagogika-na-obuchenieto-po-himiya-i-fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [34] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 95
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 218
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Политология
      [longName] => Политология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => politologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [35] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1099
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 222
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [longName] => Предучилищна и начална училищна педагогика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-i-nachalna-uchilishtna-pedagogika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [36] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1100
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 371
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [longName] => Предучилищна педагогика и чужд език
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => preduchilishtna-pedagogika-i-chujd-ezik
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [37] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 428
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 226
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложна лингвистика
      [longName] => Приложна лингвистика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojna-lingvistika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [38] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1112
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 683
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Приложни оптични технологии
      [longName] => Приложни оптични технологии
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => prilojni-optichni-tehnologii
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [39] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 96
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 349
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Промишлени изкуства - мода
      [longName] => Промишлени изкуства - мода
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => promishleni-izkustva-moda
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [40] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 97
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 232
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Психология
      [longName] => Психология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => psihologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [41] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 98
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 233
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Публична администрация
      [longName] => Публична администрация
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => publichna-administraciya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [42] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 99
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 247
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социални дейности
      [longName] => Социални дейности
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => socialni-deynosti
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [43] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 100
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 248
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Социология
      [longName] => Социология
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => sociologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [44] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 101
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 255
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Стопанско управление
      [longName] => Стопанско управление
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => stopansko-upravlenie
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [45] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1101
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 256
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Счетоводство и контрол
      [longName] => Счетоводство и контрол
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => schetovodstvo-i-kontrol
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [46] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1102
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 343
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Съвременна хореография
      [longName] => Съвременна хореография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => savremenna-horeografia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [47] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1103
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 343
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Съвременна хореография
      [longName] => Съвременна хореография
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => savremenna-horeografia
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [48] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 1104
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 311
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Техника, технологии и предприемачество
      [longName] => Техника, технологии и предприемачество
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => tehnika-tehnologii-i-predpriemachestvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [49] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 102
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 268
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Туризъм
      [longName] => Туризъм
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => turizam
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [50] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 103
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 271
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Физика
      [longName] => Физика
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => fizika
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [51] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 104
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 315
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Филмов и телевизионен монтаж
      [longName] => Филмов и телевизионен монтаж
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filmov-i-televizionen-montaj
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [52] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 105
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 316
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Филмова и телевизионна режисура
      [longName] => Филмова и телевизионна режисура
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filmova-i-televizionna-rejisura
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [53] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 106
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 317
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Филмово и телевизионно операторство
      [longName] => Филмово и телевизионно операторство
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => filmovo-i-televizionno-operatorstvo
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [54] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 107
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 279
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Философия
      [longName] => Философия
      [fo] => 2
      [otherLang] => 0
      [url] => filosofiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [55] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 108
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 285
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Химия
      [longName] => Химия
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => himiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

  [56] => Array
    (
      [university_specialtyID] => 109
      [hide] => 0
      [position] => 0
      [universityID] => 9
      [specialtyID] => 325
      [napID] => 0
      [university_facultyID] => 0
      [university_scoringID] => 0
      [shortName] => Чужд език и етнология
      [longName] => Чужд език и етнология
      [fo] => 0
      [otherLang] => 0
      [url] => chujd-ezik-i-etnologiya
      [forbidenAppl] => 0
      [universityData] => Array
        (
          [longName] => Югозападен университет ''Неофит Рилски''
          [cityID] => 17
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 20
              [type] => 0
              [name] => 5krg1369236859.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:34:23
            )

        )

      [cityData] => Array
        (
          [cityID] => 17
          [longName] => Благоевград
          [pix] => Array
            (
              [ID] => 2
              [type] => 0
              [name] => ztjc31369236027.jpg
              [title] => 
              [txt] => 
              [addDate] => 2013-05-22 18:20:42
            )

        )

      [imaMinBalove] => 0
      [activeChance] => 
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+